Tornáda

Jen v krátkosti řekneme si, tornáda tu nikdy nebyly, je to nový přírodní jev, vybudovaný civilizací jako bolestivý nerv, kdy mezi elektrostatickou magnetickou plazmou tvořenou satelity proudí horké i studené větry naproti sobě přeci a sráží se někde mezi, mění to celkové vzdušné kruhové přírodní pásy a celkové podnebí je zmatené a neví si rady, tvoří naprosto nepřírodní tornádové kruhy, matka příroda měla jen silné větry a vichřice, už v období pravěkém, sic to kácelo při krátkých kořenech stromy, ale bylo dosti uhlí, dnes jsou díky vyprahlé kamenité betonové půdě kořeny stromů i čtyři metry dlouhé a uhlí je už nedohledné i chudáci čerti budou rozdávat asi jen úškleb a všechny nahází asi hned do pytle, betonová půda je tvořená prachem a měkkou vodou deště, minerály jsou příliš vyvřelé, ach mí andělé, dodejte útěchu díky tornádu moderní dobou stvořené pro zemřelé duše.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *