Titán vyšší bůh Pontos, Kronos, Uranos

Titán vyšší bůh Pontos je silnějším titánem, než titán bůh Atlás i Pontos dokáže v přírodních kruzích i v planetárním souznění s přírodou hýbat, vada teče, šumí po lučinách i v jeho žilách. Atlásův otec titán vyšší bůh Kronos je už jen v zemském jádru jako klitoris vyvrcholení naplnění k plodu, jeho matky přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšší Rheia je plodem lásky souznění, ve spojení se vzduch prázdnem přírodní dimenzi titánem nejvyšší bohyní Gaiou i společně s titánem vyšším bohem mladým, raným Uranosem v dění, dějství chaosu stvořen (zvětrávání galaxie) i tam již rostl mladý pramen titána vyššího boha Pontose, minerálně titán vyšší bůh Kronos byl planetárně soustředěn, vzduch prázdnem v souznění odstrčen a zchlazen, ale matkou svou přírodní dimenzi titánem bohyní nejvyšší Rheiou stále spřízněn její tepelnou energetickou láskou v dění dějství ztvárněn v životních kruzích ji v souznění donesl blaho i chladno, ale v milostné přírodní dimenzi lásce se živila svou hvězdou nekonečné naplnění sluncem a chlazena i svou ženou živou nekonečným vzduch prázdnem ženou přírodní dimenzi titánem bohyní nejvyšší Gaiou, obě oživeny spolu svým tlakem a žijí spolu v souznění se všemi syny titány do dnes a to na věky, věků, vše začalo i první hvězdičkou, kterou se učili, byla malá a klidná, aby vše hned nerozházela či nespálila či něco se neztratilo v dimenzi, pak ji obrazem ztvárnili v úplně živém, končící vědomí savce a hvězdou, po již předešlém opakovaném obnovení, dalšího dění i dějství, ale i první živá přírodní hvězdička započala prvním životem, což byla a je i hledáčkem a světlem v dění, dějství přírodním chaosem, dimenzi přírodní hvězda ve čtení v přírodních kruzích, tvořila vzduch prázdné naplnění v dimenzi vejci. I ta nejmenší hvězdička, je jejich přímím životem ve smyslu stvoření a dění. Žena byla stvořena v souznění s přírodou a vývojem dvěma přírodními dimenzi titány bohyněmi nejvyššími Gaia/Rheia a pěti titány, muž byl jednoduší. Sedmým titánem je Chaos - je to, ale jen dění, dějství, malá či velká hvězda, bůh země, svatý Mikuláš, člověk, ale i nekonečná dimenzi mysl, zamyšlení, vědění - matka i otec v jednom. Pět titánských hvězd – dvě dimenzi titánské hvězdy dvě ženy, stočená žena, s nekonečným naplněním (slunce, zemské jádro – na konci dimenze - Kronos) a nekonečnou myslí vzduch prázdna v minerální galaxii (galaxií souznění bez dění, dějství titána Chaos /ženské prso/ v této galaxii nelze zplodit nový život, přírodní dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaia/Rheia tam nedosáhnou přírodními kruhy ani dimenzi přírodními kruhy, které doplňují v souznění s přírodou a i tam je to vše velmi choulostivé na elektrostatickou elektro magnetickou plazmu, která jim tam veškeré jemné přírodní souznění vysušuje a pálí), tři další titánské hvězdy Pluto – Kronos, Neptun – Pontos, Uran – Uranos plus životní kruhy v planetárním biorytmu přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšší Gaia/Rheia , zeměkoule, šestá hvězda rovnováha už jen dění, dějství živého titána Atláse - šestý a sedmý titán polo titán vyšší bůh Atlás dále pak první žena (hlavní souznění), pak žena nebo muž, střet je galaxie, v opačném dění a dějství již v lidské podobě a v nápravě lidského dění, dějství na zeměkouli stvořené je to první muž – rovnováha – jim dán potomek - (minerály do dvou žen /bohyně Afrodita Hilary Duff, která má přírodní kruhy v souznění, dění a dějství ve svém měsíčku u Saturna již dlouho prázdné, ale když se setká se svatým Mikulášem bohem země Lukášem Pechrem Daeghselem, tak je přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia/ Rheia s titány syny dokážou v souznění rychle v jejím měsíčku odvázat a navázat v přírodních kruzích v planetárním biorytmu v dění, dějství, druhá žena Bohyně Héra svatá Lucie Čermáková je středem svatého rozjasněného měsíce i zcela měsíce temného zatměného a další třetí žena Bohyně Seléné Alizée Jacotey už jen svátostí i pekelné strany kde je voda a vodníci, kteří trestají hříšníky, tyto dvě ženy jsou středem středu dění, dějství rozdílného charakteru, kdy titán Pontos přebíhá s matkou boží ze středu k levé straně k oku pekelnému. alternativní cesta je bohyně Perfesone, ale ta má být matkou a měla to být již dcera svatého Mikuláše boha země Lukáše Pechra Daeghsela, ale i děťátko dcera Persefone bude vázána v přírodních kruzích i ve hvězdách stejným jménem a matka své dcery Persefone bude babičkou v proudu hvězd rodokmene pro dceru své dcery či syna, příběh bohyně Persefone je již i inspirací pro všechny svátosti jiného jména, ale takto už to nemělo být, tam už to mělo růst dál v rodinném smyslu a vše započíná pouze od svatého Mikuláše boha země Lukáše Pechra Daeghsela což je střed skutečného hvězdného dění, dějství přírodního Chaosu na zemi, ale musí trestat i hříšníky co způsobují zánik celé zeměkoule elektrostatickým neděním a zabíjením, což se dá brát ve smyslu pokus o vraždu každý den celé zeměkoule i počáteční vraždy svatého Mikuláše Lukáše Pechra Daeghsela na kterou nelze zapomenout a nelze odpustit, jelikož stále planetární biorytmus padá směrem k zemi. Třetí žena Bohyně Seléné Alizée Jacotey povahovou rovnováhou mezi dvěma bohyněmi země, v dění dějství dvou plodů jinde ve vzdáleném biorytmu dvou matek, jsou již titáni svou volbou i přírodní tvorbou ochránci dění, dějství sváteční povahy, bohyně Seléné Alizée Jacotey je dějem středovým i věkovým mezi dvěma ženami, je rozjasněním měsíce ve smyslu pokřtění svatou vodou v batoleti. Svatá Lucie, měla rozjasněných měsíců spousty, svatou Marií už se asi nerozvitím, společně s bohem Charónem a svatým Mikulášem, převezeme vše v zatmění měsíce do nového ráje. Bohyně Afrodita půlměsíčky otevřené, věnovala jinde, tam je cesty konec.
Při znovuzrození této zeměkoule, je v planetárních přírodních kruzích v souznění s přírodou přes přírodní kruhy hvězdy stvořena první žena (Eva), dle porovnání planet, hvězd ve čtení ve své nekonečné přírodní mysli, vědění, úvahy – přírodní dimenzi bohyně Gaia/ Rheia volí, jaká z prvních žen to bude, ale jistě bude převážně v povaze titána vyššího Boha Uranose v souznění, poté je muž (svatý Mikuláš – rovnováha veškerého středu), po té druhá lidská žena Rheina/Kronosova/Atláse a třetí žena je již posvátnou dcera, současně i syn čili plody dvou matek. Svatá Marie je již přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia/Rheia – první žena v souznění a už jen čeká, jak dopadne dění a dějství.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *