Titán Pontos

byl až třetím synem stal se titánem, nejvyšší bohyně Gaia/Rheia matky přírody svého syna Pontose v souznění zrodili v planetární minerální podobě, oživili svého syna Pontose i v troj jedinečnosti od jeho samotného přes měsíček Dionu až k Merkuru. Pontos byl bůh vzkříšení života ve vodě, (později ve smyslu vzkříšení společně se všemi svými bratry a matkou přírody bohyní nejvyšší Gaiou pak i na souši), moří, nejvyšší bohyni Gaie matce přírodě pomáhal Pontos s panenskou blánou, vypařováním přeci, (atmosférické vrstvy) společně s bohem Uranosem v souznění s přírodou i bůh Kronos zvětráváním. Ve vodě pak s Bohem Uranosem a Kronosem (zvětrávání minerálů ve vodě) v souznění s přírodou a v přírodních kruzích společně s bohyní nejvyšší Gaiou tvořili první život a Pontos chtěl, aby i tam byl život zachován čili šlechtěn korály, ryby, hadi dále pak trochu na souši (dnes aligátor či krokodýl, chameleon) atd. byl trochu jiný silný bůh, jeho nejlepší výtvor společně s bratry a bohyní nejvyšší Gaiou v době pravěku to byl Carcharodon – Megalodon, ale trochu se spletli v potravním kruhu, řetězci, že samotný bůh Pontos neměl pak co jíst, teď už má jiné přírodní ztvárnění nebo je jen ve vodním souzněním s přírodou, zjistěte si sami :). Bohyně nejvyšší Gaia matka příroda vše pak spojovala v souznění s přírodou ještě ve spojení v dění dějství Chaos v přírodních kruzích nekonečného vzduchoprázdna a kruhy vzduchoprázdna pak činili přírodní kruhy jejího planetárního biorytmu, kruhy v dění, dějství nanášela, tvořila minerálně, mlhovině a dimenzialně zrnko po zrnku a vše četla z kruhů v souznění s přírodou z nekonečného vzduchoprázdna, tak jako někdo čte z kruhů života ze stromu nebo z kruhů vrstev na jejím plodu zeměkouli. Elektrostatická elektro magnetická plazma v podobě plazmové televize, kterou lidé vytváří satelity, Megalodona udělá ještě většího. Bohyně nejvyšší Gaia, bohové Pontos, Uranos a Kronos s ním umí i hýbat, tak jako s každým dinosaurem a nyní i s elektrostatickým elektro magnetickým člověkem – ne – savcem, zombie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *