Titán Kronos

Je zemským jádrem v plném smyslu již minerálně hvězdně naplněn, je planetkou v životních kruzích Plutem i v dimenzi kruzích ve středu a planetární výměnou je měsíčkem Titán u Saturna i měsícem u zeměkoule. Pro božskou rodinu titán Kronos je syn přírodní dimenzi titána nejvyšší bohyně Rheia stavba těla – minerály. Kronos v těchto dobách a díky získaní víry pomocí boha nejvyššího v nebesích Uranose získali společnou víru souznění přírody v kruzích i ve vesmíru i v nebi a i zde na zemi, díky Uranově moci v nebesích může on sám promluvit k bohu na zemi, jelikož on sám si pomocí Urana k němu našel řeč. Nyní titán vyšší bůh Kronos má rád stejně život jako vyšší bůh titán Uranos, ale je malinko studenější, zlejší a silnější v podobě minerálů, ale nyní je i plný citů. Jeho silná moc je hlavně ve vesmíru kde si pomáhají společně s Uranosem zapisovat do hvězd i v planetách Uranu a Neptunu i v celém biorytmu pomocí nekonečného vzduch prázdna ve vesmíru a zapisují životní kruhy v kruzích i do měsíčku Rhea, za pomocí souznění přírody a to vše hlavně díky bohyni nejvyšší Gaie. Díky ní, nekonečnému vzduchoprázdnu v člověku rozpumpuje tlakově energeticky jejich tělo, v krevní i nervové soustavě a díky Uranosovi dodá i kyslík a lidské city do duše samotné společně pak tvorba hvězd v dění, dějství, nejvyšší bohyně Gaia veškeré životní kruhy ve hvězdách spojuje a vytvoří láskyplnou hvězdu v evoluci navázanou na hvězdu věkově pevnou.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *