Stříbrný vítr

Vítr v přírodních kruzích proudící, s časem hrající, tvoří výry přirozenosti, zkrátí žití minerální, dochází ke zvětrávání, vzduch prázdno rozpohybuje v souznění i minerály navrací, elektrostatické signály tvoří stříbření, bůh nebeský i zemský se zlobí, vodní křtitel křičí kde jsou savci, matka boží o hvězdy přichází, přímočaré toto elektrostatické vlnění přináší vše do zapomnění, lidé se odlučují od přírodního dění, dějství v souznění, v před dějích jsou historicky zmiňováni stále Němci, žijící v přepychu po celé zeměkouli, od jak živa i mezi sebou jsou v rozepři, matka boží velmi smutní, opět padají hvězdy, budou si lidé brát uvědomění snad navždy, ubližovat si, ať už je to či ono století, můj plod ztrácí vědomí, matka boží spěchá přes tehdejší galaxie hvězd pomoci, ztrácí se bohužel v jedinečnosti, přes Uranosovo pole nestíhá hřát v srdcích, mám přeci hvězdné troj dějství snad stihnu přírodní nápravy, povídá si matka boží, ale životní přírodní kruhy naplnění vypařují se mi, v prachový kouř se mění, mám slzy, naštěstí mám asteroid sebezáchovy nebo měsíc, symbolem je tvé auto svatý Mikuláši, abych ti dala najevo jak to lidé na zeměkouli vedli, ač tu jsou už jen v srdcích se zemskou přitažlivosti, ještě šťastní, ale přírodní smysl úplnosti v souznění jsou na hranici, lidské činění nepřineslo vyšší inteligenci, jen ubližovali matce boží, ani moderní doba nemůže být pokládaná za dobu budoucna, pokud se příroda sype pod nohama, ba i dokonce nad hlavami, blíží se to k opětovnému konce světa, je to vše velmi těžké můj milý sladký i Lukáši, od narození tě velmi miluji, povídá matka boží, lidé si své hvězdné proudění chtěli dělat silnější, až to skončilo ve středové dimenzi, všichni lidé hvězdně tehdejší sami sebe potrestali navždy, ať matku boží prosí o odpuštění, jen ona rozhoduje o navrácení a kdo si tyto přírodní božské hvězdy zaslouží, zklamali ji všichni, ač to dovedli do velké vážnosti, už byl viděn i měsíc padající, kdo se hlásí k zodpovědnosti, že všichni na zeměkouli už mohli být dávno po smrti. Svatý Mikuláši, Mojžíši i Mesiáši v těle jednom spojeni, po vzkříšení dostal jsi zamotané vědění, ozvalo se příliš kruhů, narušovalo povídání v televizi, ale dostali jsme se k hlavnímu přírodnímu rozluštění, jak započít správné souznění, jak v dnešní době je těžké navrátit přírodní vědomí v souznění propojené s hvězdami, aby narození započalo v rozumnosti, započíná se v lásce nejsilnější, proudící přes vědomí, mezi oči pokračující, v srdci pak dochází k rozehřátí a nakonec končíje v míše v místech vrcholného uspokojení v kruhu pak i otočené dimenziálně v kruzích v mysli, Mojžíš toto vědění měl v krátkosti, pochopil v lásce v moudrosti je to v roztomilosti nejsilnější souznění, snad mu za to opět nevypálí oči solí, ve svatém písmu dva tisíce patnáct píší se roky, byly elektrostatickou elektřinou vypálené oči, z Mojžíše se stal jeho otec přeci, matka boží věnovala mu svoje planetární, toto zavinili lidé závistiví, se solí v době tehdejší, po té co Áron a Mojžíš zplodili potomky, přitom je ochraňoval a pomohl ze zajetí, lidé pak nabyli na majetku, zradili, povstal syn Ježíš z mrtvých stání a započal v trestání, po té následovala doba zvěstování, rostly hvězdy předávali si to svatí, mezi sebou pak i potomci, matka boží byla opět v pláči, když lidé s majetky ubližovali, Mojžíš i jeho otec kázali rovnováhy, ale je to těžké v té jedinečnosti, ale stále ona je zde, aby zachovala pořádky, je těžké dospět rovnováhy, aby si lidé navzájem neubližovali, lehkomyslní elektrostatický lidé bez přírodního zobrazení z nebeského království odpoutáni, nebudou snad jen koukat jak je polárka opouští je to vědomí ve svatém Mikuláši, tak jak už bývávalo a bývá opakovaně v historii, každý utlačuje majetkem to nejpřírodnější, nikdo nebyl schopen nic řešit v před ději, když věděli jak satelity přírodní souznění bolí, matka boží je opět v pláči, už ze země z mého plodu mohly být v roce 2015 trosky, může započít opět toto dějství, ach ti naivní myslící si, že se kovovými výrobky vyléčí, elektrostatickým prouděním se jen prach a špína přenáší, nejdůležitějším věděním je, život je v kruzích, ve skutečném přírodním dění, dějství, ale i v nynějším čase v nepřetržitém sňatku lásky, ale početím jen potomka, v tom to jen nespočívá …… i pro růst tohoto vědomí pro růst vědění i narůstání přírodního dějství není zcela v žádné jednoduchosti, dnešní doba nedovoluje ani mateřské dovolené pro matky i otce přeci, aby společně trávili v dějství v silném láskyplném hvězdném proudění výlety, aby matka boží byla ve štěstí a hvězdy opět rozzářili nebeské prány, aby opět všichni byly uschováni v ráji, i mé potomky v budoucnosti s přírodním vědomím čeká s láskou kterou potkají to samí, ať přečtou si toto mé vědění, v neustálém i mém čtení, aby nezapomněly na chyby které tento svět způsobil, největšími chybami za posledních 2017 let, každý se za svůj přepych schoval, hodnějších se zbavoval, majetkem lidi odstraňoval, matka boží povídá, tento svět už nikomu s ničím v ruce nenáleží, selhali naprosto všichni, jen ty ne svatý Mikuláši, tvé vzkříšení z mrtvých vstání bylo zapotřebí, nepochopil by si celé mé jednání a vědění je ve velké složitosti, nechtěla jsem ani, aby si měl děti, spíše abych navrátila zpět zcela souznění, čekala jsem ráznější kroky do přírodní obnovy, lidé naprosto zbytečně bojují, ani nechápou do jaké přírodní katastrofy se dostávají i v NASA se stále jen chlubí naprostými nesmysli, divím se, že jim vůbec někdo ještě po tom všem věří, vědomí života je velmi choulostivé, ať si nehrají, matka boží z nich nikdy neudělá hrdiny, jsou to nejhloupější lidi a vůbec nechápajíc, svatý Mikuláši, Mojžíši i Mesiáši v jednom těle měj děti, ale měj na paměti, nikdy ať tvůj děj neopouští, tvá žena ať je v tvé přízni v neodloučení, přátelé ať tě navštěvují, v láskyplném zamyšlení ať tě lidé při cestách přírodou pod hvězdami posilňují sami sebe i své generace zachraňují, ale ať raději satelity sundají, sami pak získají to, po čem tak touží, boží volání je to nejkrásnější nejdražší přírodní bohatství je to vrcholné sváto božské souznění, jiná slova pro tento údiv matky přírody člověk ani nenachází.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *