Růst dění,dějství aneb hvězdy přináší další přírodní kruhy i přírodu

Před mnoha dávnými časy před našimi počty před starověkými dobami i před pravdivými mýty, řešil i Olymp hvězdy, náprava hvězd není zde jen od srandy, je to nutnost pro záchranu přírodní vědomé podstaty, každá hvězda i část planetárního biorytmu přináší růst dění, dějství přírodních kruhů vědomému dimenzi vejci, každý přírodní kruh v přírodním souznění přináší další možnosti matce boží růsty ze vnitř i z venku, vědomí život přináší přírodní mozaiky, vědění i chvění, tři zeměkoule i byly, ve vývinu nedokončeny, příroda nebyla v plném hvězdném dějovém vědomém naplnění, každé vědomí přinášelo dokončení, tato zeměkoule byla první s vědomími přírodními kruhy pro růst dalšího chvění, aby minerály za dimenzi vejcem byly nasměrovány k putování, dnes je lidí příliš, ale zase nemají přírodní růst v souznění, nepřináší dějové přírodní kruhy, nejsou z čeho čerpat přírodní síly, nemají ani hvězdy. Za pra dávných dob, ale nestačili ani k do líhnutí celé podstaty přírodního naplnění ve vnitřním prostoru v dimenzi vědomí, dvě zeměkoule strádaly, planetární biorytmus na to sám nestačil, naopak matka přírody matka boží odebírala těchto sil, aby dokončila dílo přírodní v prostoru svém kde život již byl, ale i přírodní dimenzi titáni i titáni vědomě v galaxiích hvězd žili v náruživosti v přehnanosti, zapomněli úplně na ten vývoj nejdůležitější s lidmi si nehráli, jen nikdy řádně ničemu neporozuměli, charakter lidí přírodně upravit, je nejsložitější nejzdlouhavější smysl pro, aby se člověk napravil a poučil on sám z vlastních chyb, dostal do rukou od titánu příliš, zkazil celkoví vědomí vývin v dimenzi vejci z venku i ze vnitř. Růst je velmi jednoduchá myšlenka, všech přírodních podstat. Není přírodního souznění, není růstu přeci. Žena kdysi dávno měla dvě hvězdy, jednu měla k propůjčení do lůna svého pro dítě v početí k vědění k obrácené hvězdě ke kopuli vzduchoprázdna za dimenzi vejcem, tvořilo se i přírodní chvění ve vnitř, pupek krásný velmi důležitý u bříška kde i trávení měl žaludek své přírodní důležitosti, nadychovalo se dítě pupeční šňůrou i Uranosova pole, vzduch prázdno ve vnitř pod bříška zajišťovalo své, tam i dole najděte rébusový význam v otočení vědomého propojení nejen hvězd, ale i mytologický přírodní význam proč tak jest, dnes ženským lůnem prochází bilion mobilních sítí, stačí zrnko a za dimenzi vejcem se vše usmaží v elektrostatickém obalu tam je vše nalepené na sobě. Muž měl jen hvězdu silnější jednu, ta stačila, aby dění, dějství jeho rozpálili láskou a city ženské chvění, matka boží v ucítění za dimenzi vejcem už lásky plně tvoří, bude mít další přírodní kruhy ke svému dalšímu vědomému růstu ke svému i jinému naplnění. Dnes je taková už poslední, je polární, svěřila ho kdysi dávno matky boží Neptunovi, nenechám tě zcela zmrznout, povídá matka boží svému muži, na souši pak stvořili jeho ztvárnění dvě ženy, evolučně to bylo ve střídání i v moři i měsíc se zeměkoulí jsou dvě ženy ve smyslu jedné jen ve vědomém vědění, bude takovéto narození. Dimenzi vejce je utlačováno elektrostatickou elektřinou kyber obalem z nedění elektrostatických lidí kteří nepřírodní energii vytváří, ze stran tlačí na dimenzi lůno i vědomí, tak jako je dimenze v podbřišku u ženy, při schouleném dětském zárodku přeci, tyto dvě hvězdy skončili v dějovém středovém muži, poslední dítě je v dimenzi lůně u matky boží napájí ho životem přes pupeční šňůru přírodní v souznění chrání ho i vzduch prázdnem i dalšími dvěma planetárními hvězdami svého ztvárnění Marsem a Venuší, vzduch prázdno je element nejsilnější a jako další dějství, toto pěti dějství hvězd tu ještě nikdy nebylo, bylo evolučně rozděleno, evoluční přírodní záchytné hvězdy padly při vzkříšení, nikomu nikdy nepatřili, jen matce boží k jejímu planetárnímu bio chvění, částečně byly obnoveny, je to ztvárnění poslední v titánském rozmezí, je to poslední náprava pro navrácení do přírody na této zeměkouli na poslední panně Marii přeci, přírodní minerální síla souznění ostatních byla přírodně již k použití k této zeměkouli, nyní jsou z nich vyvřeliny přeci.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *