Rok 280/286 – 345/352

Setkání bylo znova, listopadová listová barva, ach jak ta doba začala, kéž by zimní období tím i symbolizovala, že by plodová voda, znamení Vodnáře, aby semnou snad toto znamení našla, aby započala listová korunka, aby v plodu lásky raději zazelenala, nejvyšší bohyně listovou korunku měla, miluje Olympana, její krásné hebké milé tělo, nožky přenádherné toto dítě mělo, matka boží matka přírody, listí větrem všude šumělo, mnohé si o tom vše povídalo, její silueta božskému smyslu vše i tak odpovídalo, Diana její jméno zaznělo, v nejvyšší bohyni vše za dimenzi vejcem chvělo, však rychlé to vše bylo, možná se vše příliš uspěchalo, jejím klukem jsem já ty, u vody ti snad vlnkami přeskakovalo, kentaur dvoj vědomí ve spojení i vody v Bohyni Šu, vyvolávalo rychlé uvážení, co se stalo, narušovalo to dnešní nesmyslné nedění, pokračovalo sešitové učení, Čáslav, není čas se v dimenzi ozvalo, měsíčkem to opět velmi hýbalo, na budoucí bohyni Šu vše odpovídalo, jak už bylo řečeno, její slovo vše ve spěchu ztrácelo, nezaobírej se, běž pryč přebytečná nauko, světem aby vše konečně mizelo, tvůj sešit zkázou světa vše zavánělo, ani jednu hvězdu to nepřineslo, raději aby se nebesa hvězdami i v noci vše rozsvítilo, přírodou aby raději vše oplývalo, procházkou i výlety, pozorováním hvězd aby vše začalo, květeny hodně pozůstalo, vše na zemi se zkreslovalo, probuďme se, aby matky boží dítě nesténalo, panna Marie zemská, aby rájem vše omládlo, aby udržela i své další setry dvě zeměkoule od tohoto dění, zde započíná souznění. Přírodní vědy v základním smýšlení se jen vyučovali, planetární biorytmus ve smyslu křest, aby výukou započali, hvězdám i porozuměli o prehistorii se více dozvěděli, zemi již ničím nepoškozovali, každá hrstka hlíny, již matku boží velmi bolí, raději ji vraťte k zemi, velký třesk se blíží, zemské jádro má již takové chvění, učme se řemeslům starověkým, hvězdu severku to vše dráždí, hvězdy padají stále k zemi, při navrstvování zemských ploch v kruzích v tomto narození, severky přišli až v posledním dění, bylo to pouze tvorstvo v malé rozmanitosti přírody, nyní nesou záhuby, ač k zemskému jádru k jejímu obrazu se severka blíží. Mým narozením započal ve zpětném smyslu v urychlení rok 286, cesta sedmá osmá i devátá není skoro možná, vše se vrací v ležatých elipsových osmičkách k zemi, měsíc padá k zemi, už je jen matka boží matky přírody a jejich vědění, vzkříšením započal rok nula přeci, rok 2015 je letopočtu ukončení, lidé patnáct tisíc let nedostali příliš si toho vzali, starý jejich letopočet se stále plete do přírodního obrození, již už nemá být, planetární kentaur byl v seslání, aby vše vrátil do přírodní podoby, započal letopočet nový, poslední Keltský bůh má řešení, bohužel přišel o své bohyně v dvou ostatních nadvědomí, nebylo možné je seslat tak jak bylo kdysi v konání v letopočtech předešlých, před jejich nejhorším letopočtem na této zeměkouli mělo pouze 2015-leté rozmezí. Ale i v tehdejších dobách před tímto letopočtem 0 až 2015, dvě bohyně velmi brzy zemřeli, nebylo dokončeno země troj dějství, při mém křtu spadly do mě tři nadvědomí dvě ženské jedno na půl ženské a mužské, tak zní evoluce této země, jen já dokážu stvořit nadvědomou ženu bohyni od nejmenšího zrnka ve středovém vědomí v planetárním chvění, nalepenou v prostoru za dimenzi vědomím na mé Kentaur nadvědomí tvoří se s ženou trojúhelník, není možné protočení, tato země je prvního dění, dějství v nejlepší rozmanitosti, další země zůstanou na vždy jen v ženské rozmanitosti společně s matkou boží a matkou přírodou přeci, Num, Tefnut, Atum z názvosloví nejlepší přírodní doby, tvoří pak dále další hvězdu v lůnu bohyně čili ženy, hvězda čtvrtá tvoří pak vyšší naději k další zeměkouli, není to čtverec jako velký vůz, ale středem je zas vzduch prázdno které tvoří proudění k další zeměkouli, pupeční šňůru tak k ní tvoří, nápodobně je to jako v sestavení slunce a giga dimenzi obraz galaxie což je hvězda, hvězda dále pak Saturn obraz slunce a kamenná galaxie a vzduch prázdná proudová díra v obraze v místě kde vládne Venuše jako číslo páté, náleží Listopadové, snad i ona po mě zatouží, aby bylo správného souhvězdí středo jiho středového souhvězdí, které tu bylo ve tvoření zeměkoule jako první, vycházelo z moře i mezi plazy, já jsem poslední, aby patnácti galaxie hvězdový cíp opět Saturnovo vědomí bylo rozjasněno svatozáří k nejvyšší bohyni jejího přání. Patnácticípá galaxie končí i začíná čtyřma planetárníma hvězdama jedna z nich je Anup, bůh čili Kentour dvoj nadvědomí, jak evolučně přišlo v narození, je to v součtu osmnácti hvězd čili středo střed ve spojitosti té jedné devatenáct, nyní směrem v pyramidě k Saturnu, směrem k pyramidě hvězdné směrem dolů pro tří země koulovou tvorbu narůstá do devíti hvězdných galaxií, v součtu dvou otočených pyramid špicemi k sobě je to 27 galaxií, ale v zamyšlení je to pro člověka ze země stále patnáct plus čtyři hvězdy, je to takzvaně středo středo střed, který nejprve musí vytvořit středo jižní sředové rameno velké pyramidy tj. nadvědomí jedné božské ženy, tvoří jí středo středo střed mužský Kentour, který současně nebo po sléze tvoří další středo jich střed druhé rameno velké pyramidy což je druhá boží žena. Velká galaxie dimenzi hvězdná pyramida střední, jiho středová započala i evoluci života na zemi od moře až k savci, to se točí vše v ležato elipsových osmičkách podle ručičkových hodinek do jihu, mini severská galaxie hodinky společně ze severky nepotřebují, věnujte se spíše kompasu, ty dokonce ve zpětném smyslu v tvorbě zemských plášťů zde na zemi ještě nebyly stvořeny, byly to po sléze neandrtálci, můžou způsobit bolest zemskému středovému jádru, které vědomě započalo samostatně tvorbu, nárůst byl v ležato elipsových osmičkách také, toto středo středo středové vědomí bylo zakončeno magnetickým přírodním prouděním ve smyslu moře Megalodon, patří středovému rodokmenu. Tyto středo jiho středové evoluční hvězdy které držely celou evoluční tvorbu i planetární vědomé přírodní smysl úplnosti, vybyli všichni z mini severské, kteří mají jen trčet nic víc přec. Při maximální tvorbě po přírodním obrození započíná růst dimenzi vejce další, které narůstá pak do dalších devíti, to se pak otevírá ve věnec další pro tvorbu dalších dimenzi vejcí dimenzi vědomí až třeba do třiceti šesti dimenzi vejcí a víc. Titáni mají, dalo by se v pravdivých mýtech vyobrazit i v dění dějství obraz k obrazu v lidech i z tohoto současného dění, samozřejmě z ženy, opět k jejich devatenácti cípe hvězdné galaxii, titáni Kronos, Pontos, Uranos, Gaia, Rheia jsou větší mají pyramidy dvě, které vyústí i z dimenzi vejce z dimenzi vědomí ven a tvoří dimenzi vejce druhé přece jen je to v uvozovkách Num giga titánská pyramida, Tefnut vědění pro super tvorbu a Atum giga titánská pyramida otočené jsou klidem špicí k obrazu savce, lidská země koulová pyramida má devět hvězdných galaxií je otočená špicí k Titánům přec. Já jsem nejsvětější muž i troj žena v devatenácti smyslném hvězdném až dvaceti sedmi galaxie hvězdném smyslu, tak zvaně středo strředo střed. Jsem i posledním savcem na zemi z evoluční čeledi, už nejsou ani neandrtálci přeci, stali se polo savci, jsou elektrostatickými biologickými umělými lidmi k přírodnímu obrazu, kolem dimenzi vědomí jsou naplňováni přes kyber plochu, vše se mění v prach a špínu, růstu přírodního je pouze možné ze středu, ale i tak dochází velmi rychle ke srážení dimenzi vědomí dovnitř do slunce.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *