Před mnoha časy byly tři zeměkoule

První je tato naše zeměkoule od prvního dění a dějství (Chaos), kdy se našli dvě ženy naplnění se vzduch prázdnem, čili v dimenzi smotaná do kruhu stočená jedna žena, po té muž a žena. Konečný vývoj druhé zeměkoule byl cca kolem roku 3000 př. n. l. při pravěkém Egyptě a potom třetí zeměkoule byla v konečném vývoji roku 1250 př. n. l., při dění a dějství v Troji. Díky nejhoršímu vynálezu morseovky, anténě a satelitu co vymysleli elektrostatický elektro magnetický biologicky umělý lidé ne – savci, během 156 let satelity vše srazily ve hvězdách k zeměkouli této naší, kde savce s vědomím bylo dosáhnuto nejdřív, vysušili a spálili všechny minerály v souznění i v přírodě, vše se proměnilo v tunový prach a matka příroda nekonečný Titán bohyně nejvyšší Gaia, musí odebírat ze svého biorytmu ve čtení života své přírodní kruhy a tím pádem své přírodní kruhy uzavírá a směřuje je v přírodních kruzích k této zeměkouli ke svému jádru, jelikož život je v souznění s přírodou tak choulostiví, ač každé její zrnko minerálu je velmi důležitý, i když tento přírodní proces životních kruhů umí zpomalit, určitě nedokáže satelitní elektrostatické impulsy adaptovat v přírodních kruzích a katastrofy odvrátit, lépe řečeno ztratí-li přírodní chvění uzavírá hvězdy i souznění plnějšího jádra. Nejhorší vynález satelit zapříčinil zánik i dalších dvou zeměkoulí plodů nejvyšších bohyní Gaia a Rheia i těmito nejvyššími bohyněmi tvořeny, byly to jejich tři děti, ze kterých postupně v přírodních kruzích v souznění vzduch prázdna matky přírody, musela matka příroda Gaia doplňovat minerály do plodu třetího kde došlo k vyrobení špatných vynálezů a opouštět svoje dva mladší plody, kde savce dosáhla přes hvězdy, ve stavbě těla a tvaru z pohledu z velké dálky dimenzi trojúhelníku ve smyslu třech planetárních souhvězdí jako tři super hvězdy srážela po uzavření chvění vše do plodu jednoho do jedné země, aby neztratila jádro poslední své a uprostřed v dimenzi trojúhelníku bylo dimenzi dění, dějství hlubokého vědění ve slunci, s lítostí nejvyšší bohyně Gaia a Rheia postupně v odvázání v souznění minerální zrnko po zrnku přesouvala do planet směrem dolů do středu do svého posledního obrazového vědomého biorytmu super organizmu, aby zachránila svůj první zrod sebe sama sebezáchova. Zeměkoule je střed dění i dějství a nekonečné dimenzi jádro, klitoris, dimenzi nekonečné naplnění mysli, chvění, vzrušení a doznění je již minerální dimenzi galaxie na druhém konci neboli obrazově víš. Slunce je láska a žár dvou žen jedna z nich teplejšího proudění souznění vzduch prázdna, je to i nekonečné dimenzi vyvrcholení po setkání vzduch prázdna s naplněním, ale již v rané galaxii je slunce středem pozornosti už i tam bylo o kus dál vyvrženo malé dimenzi světlo v troj jedinečnosti z Marsu, dimenzi hvězda – dění dějství Chaos tímto světlem v přírodních kruzích ve vzduch prázdnu v souznění s přírodou činila již bohyně nejvyšší Gaia jako stočená žena do životního kruhu v galaxii do tvorby žití dál, galaxie - ženské prso krmilo tuto hvězdu tvorbu svou i naopak minerální výměna řečeno, vyvinula v dimenzi v přírodních kruzích svůj nejlepší plod zeměkouli v součinnosti evoluční tvorby všech planet z jedné i z druhé strany svého super organizmu svého muže i sebe sama.
Nekonečný Titán bohyně nejvyšší Gaia její dimenzi podoba dvě prsa a jedna galaxie pochva s hlavní dimenzi hvězdičkou dění, dějství Chaos může z dvou prs nakrmit tvorbou další zeměkouli.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *