Popis měsíčků u Saturna jako součást super organizmu Gaia a Rheia

Měsíčky u Saturna děti dětí, na jména prosím v dnešní době nehleďte, generacemi se mění životní přírodní kruhy v dění, dějství.
Rhea = Rheia - ve smyslu Kronos jeho dcera – vzkříšení minerální, ale ve smyslu jeho přímé planety životní kruhy Pluto – částečné přírodní kruhy bohyně Héra i bůh země.
Dione – ve smyslu Uranos jeho dcera, část Pontos – část bůh země vzkříšení voda nebo potomek ženských rodičů ve středu dimenzi podkovy, přikrmován v souznění přírodou životními kruhy jejich silou, dále ve středu je společně v životních kruzích i žena vyšší bohyně Dione jakoby Afrodita – vývoj planetárního potomka další Titán, další zeměkoule čili další vývoj galaxie od hvězd z galaxie další super organismus.
Tethys – bohyně další tvorby souznění vzkříšení vzduchu i ve smyslu Uranos a Gaia, Uranosova dcera, v dnešní době ztracené přírodní kruhy dění, dějství nyní není přímo určeno kdo to je, může to být opět bohyně Héra v souznění, vzduch prázdno, čili svátost hvězd dění, dějství, dalo by se říct budoucí bohyně Persefona – souznění a pohanství, svatá Marie dění, dějství v jejím lůně (svátost plodové vody ve smyslu panna Marie), je ve smyslu troj jedinečnosti, dalo by se říct Tethys jako nejsilnější smysl dění.
Titán – dále jen Atlás dále jen další, dimenzi přírodní tvorba dění, dějství, částečné nekonečné vědění, co dělat – dále jen potomek další titán, potomek i nižších bohů všech třech ostatních měsíčků v životních kruzích. Atlás je již mrtví ztvrdlý jako měsíc, konec životních kruhů v půdních vrstvách, žije pouze ve svém měsíčku u Saturna, ale již nemá s čím hýbat, Kronos, Pontos, Uranos vzduch prázdno Gaia (vzduch prázdné bubliny či jeskyně pomáhají k zvětrávání) ho již nedokážou živit, oživit, tvořit ve zvětrání např. spodní vodu.
Ať je to již ve smyslů zrodů nových plodů, ze všech různých směrů, tito titáni jsou spíše životodárných darů jako přírodní dimenzi titáni, ve smyslu životních kruhů, dalo by se říct dle Řeků, že to jsou polo titáni s vazbou výších bohů, děti Gainy i Rheiny přeci, ale dcery jejich synů titána Uranose, Kronose a Pontose ti mají planetární životní přírodní kruhy v Uranu, Plutu, Neptunu = Pontosu, minerální příkrm hvězdných symbolů, znamení i životních směrů, které se můžou stát i v ležaté osmičce středem názorů, ale dění, dějství v pravdivých smysluplných rozsahů, k obnovení biorytmu matky přírody a jejího nového zrodu ke vzkříšení životní podstaty. Jak sami dobře víte, přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia, dala všem titánům život svým děním vzduch prázdna, životním prouděním kruhem a životodárným tlakem, oni tam všichni žijí, občas se tam hádají i bojují, žijí tam tak jako tady v troj jedinečnosti v již pak v jednosmyslném jednání Gaii v lidech, ač v biorytmu planet žijí titáni trochu jinak, protože pro titány je zeměkoule v poměru jejich velikosti palcem, ale Gaia je má všechny ráda jinak by neměla dění dějství života, ale stále se tam s nimi domlouvá a všechny je tam vždy srovná a pak finálně tady za ně nyní promlouvá nikoli do budoucna, ale v mezičasech vyššího boha Chrona, ona sama vyzná se, ale v řeči už jen v minerálech, i když na Neptunu, Plutu i Uranu něco málo žije ona žije převážně z Rheiou v Saturnu v galaxiích bez dění hvězd i dále, Jupiter je duše muže, aby lépe přemýšlel, chtěli ho jako duševního vůdce, za asteroidovým pásem je na tom podobně část biorytmu v Marsu což jsou kruhy mužské a Venuše opět ale duše a nekonečný rozum ženy a když se vrátíme zpět od Neptunu a ještě dál ................ ani nevíte kolikrát životně vzrušila se, přes pochvu naplnění slunce díky vzduch prázdnu panenské blány, hvězdou dění, dějství protrhla se, hvězdičky má žena pouze přece, ona Gaia vybírá muže či ženu ve své hvězdě, ale její klitoris zůstal bez vibrace, nenavršovala se již minerálně, nemá již živou hvězdu dění, dějství muže.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *