Kolonizace, Belgie, USA, Rusko, Konfederace

Již na počátku americké občanské války sever proti jihu bojovali za ideály něčeho a přitom ztráceli pointu celé podstaty životních kruhů, svátosti či směru jak to asi vše dopadne. I když Unie to již moc dobře dopředu věděla, dle kázání Uranose a Kronose, řekli jim to všichni svatí i samotná matka příroda bohyně nejvyšší Gaia společně s anděly i hvězdy na ně blikaly a směr planet v životních kruzích v té době, naznačovali, že zpustoší zem, že násilím zkrotí přírodu, že jí zabijí materialismem, že samotné zeměkouli, lůnu matky přírody bohyně nejvyšší Gaie, ani nic nevrátí, ale toto kázání dávali na obě strany i na stranu Konfederace, která byla více nakloněna k přírodě. K Unii, „svatí, andělé, bohové, titáni“ přidávali kázání, jen berou a kradou svůj vlastní život, morseovkou nejhorším vynálezem i titáni tím byli otupeni potupou, že přes svaté už jen koktavě mluvili, aby to pořádně Unionistům vysvětlili, že životní hvězdné vědomí tím pokazili. Dalo by se říci, že Unie zemi materialisticky zotročí a svět doženou do záhuby, již teď vše dusí smogem a toxiny, ropou ničí své těla i duše a mysl. Myslí si, že ve vegetaci se nemůže i po jejich činění pohybovat zombie, což jsou na omylu. Konfederace ve smyslu zemědělství, konzervativního přístupu měli postoj k přírodě a k přírodním kruhům blíže, ale posvátnost byla v té době, ještě slabá, jelikož neznali souznění s přírodou a to nevěděl ani sám generál Robert Lee, neměl meteorit, měsíc a slunce, které by spadlo na planetu zemi a naznačovalo i pravdu, priorita je ve vědění, vědomí i v přírodě, on válku nevyvolal, Unie za každou cenu chtěla. Generál Robert Lee narozen 19 ledna 1807 na Doubravku - "doubí, dubina les", měl rád přírodu a les., jednou řekl, vše bude jednou tak, jako když si člověk uprdne, což je spálená energie v těle a výplodem je pšouk vzduch - prázdna, což činní Unie v podobě továren, ve velkém a plodí ještě větší vzduch – prázdno v podobě smradu, smogu a nakonec se všichni udusí a na toto se matka příroda nechce už ani dívat a raději lidi zbaví trápení a život obnoví svým vědomím k obnově svého lůna v podobě meteoritu. Konfederační lidé jednali správně, byli jiní už i jinačí než Evropané i když z Evropy pocházeli. Otroky a levnou pracovní sílu v podobě jiných etnik jim dovážela Belgie, Francie atd. z kolonií a přitom teď jsou unionisté, kteří prohlašují, mi jsme proti otroctví. Kdo koho podplatil či si koupil, aby si zajistili levnou pracovní sílu na zničení planety země a vyráběli 10 000 miliard výrobků denně. Nechtějte vědět, co unionisté před 160 lety dělali ve svých koloniích. Rozhodně Konfederace se k dovezeným etnikům, ke svým služebníkům chovali čestně a férově, co nejlépe, ale tresty byli občas příliš silné dle neřestí a cností, ale poslušnost znamenala zachovat přírodu, aby zeměkoule nezhynula a nespadl meteorit, měsíc, slunce. Rozhodně se černí Američané či jiné etnické skupiny měli lépe a byly součástí hezké přírody a moc hezky se jim dýchalo, než to převzala unionistická vláda a začala jiné etnické skupiny či černé Američany strkat a natlačovat do továren a do za smog-ováných fabrik, aby vše pod nátlakem bídy, kterou jim unionisté připravily, toxikovali dál a dál. Bohyně nejvyšší Gaia matka příroda to vše sledovala a ví, že i utlačovaný a nenávidění černí Američané, byli především nenáviděni samotnými hlavními unionisty, kteří to pak špinavě házeli na představitele konfederace. Přitom unionisti se nezajímali ani o zdraví černochů či o jiné etnické skupiny pracující v za toxikovaných fabrikách, nezajímalo je že bídačí, je hodně sirotků a pracovali za pár dolaru. Ani nevíte, jak krásně se měli v přírodě u Konfederace a měli i střechu nad hlavou a procházeli se botanickou zahradou a voňavými poli. V dnešní podobě je to vše utlačováno elektronikou, kybernetickou vládou a to z 90 % k elektronice, výrobě plastů, kovových výrobků, těžby a zemědělství se rozpadá a zvířátka jsou nemocná už od vědomí. Jak sami i dobře víte, Unie dnes kolonizuje nadále pomocí satelitů a dalším materializmem. Nezlobte se na mě, ale Unie je zkáza a bohyně nejvyšší Gaia matka přírody to ví. Druhá světová válka již ani neměla být, kdo co prozradil, když Německo začalo zabíjet svaté a ukřižovali svatého Mikuláše, škoda, že nebyl poslední, jelikož zem by byla již roztříštěna měsícem i sluncem. Japonsko zaútočilo na unionistický materialismus, jelikož jejich přednost je pohanská. Proč Turci zohavují ženy, když se tam narodil svatý Mikuláš, proto je nenávidím, kéž by meteorit spadl na ně. Vzhledem k tomu, že jsem poslední svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel, už nechápu ani USA, když měli svaté rádi, ale přitom zničili to nejhlavnější a to je příroda spojena se souzněním svatých, andělů, s hvězdami i samotnou matkou přírodou bohyní nejvyšší Gaiou a jejich město Los Angeles úplně ztratilo všechno svaté, jelikož mě to muselo vzkřísit, aby nespadl měsíc a slunce. Dodnes nemám ani potomka. Unie rozhodně není svoboda, ale směr k záhubě. Internet je plný lží a nic tam není pravda, toto je skutečná pravda dění i dějství.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *