Dřevěné korálky

Dvě svaté Marie, Kentaur, bádání
Dvě svaté Marie, Kentaur, bádání

Provázkem korálky středem provlečené jsou dřevěné i různobarevné, živou neživou přírodou pokřtěné, na pravé pohanské ruce nošené, vzduch prázdnem planetárně stvořené v přírodních kruzích jsou navrstvené a pak kulaté, duševní či vzdušní bohové hvězdného souznění dávají lásky spousty srdečné kuličkami v náramkové podobě bohům tvorby pohanské, znázorněni jsou i v přírodních úkazech ve tvorbě hvězdné, vše je v přírodních kruzích spojené v dimenzi vzduch prázdnem i věděním neustále propojované. Pluto, měsíček Titán i měsíc u země v jedinečnosti i v troj jedinečnosti v dimenzi přírodním kruhu vždy pospolu, jsou tím pravým důkazem planetárního vzrůstu, započneme společnou výměnu, matka boží nám ukáže cestu v kruhu v jejím biorytmu. Tímto symbolem, si bohové dokazují čest i asteroidovým pásem přec, padesát sedm kuliček si na ruku omotej, dvě svaté Marie dvakrát sedmnáct si tam v součtu třicet čtyři v symbolu ohřej, kentaura devatenácti hvězdného si tam připočítej, čtyři hvězdy v průtoku si přidej, dohromady padesát sedm kuliček měj, ale ničemu se nesměj, vážnost situace v měsíčku hledej, svaté Marie čtrnácti cípe bez kentaura nehledej, ani ty nejsou ve smyslu sedačkovém na tomto světě, s kentaurem stvořené jsou pak sedmnácti hvězdné, ve svém uvážení mezi sebou i dvě ženy bez početí v berušce sedmitečné i s kentaurem mají titánské přírodní ztvárnění, jednadvacítkou oplývají, v početí střed devítky hledají, troj jedinečností hvězdnou rozmnožovací se svým mužem stávají, třicítkou se, ale svaté Marie v početí vytrácí, narodilo se dítě v sedmém nebi, středovou sedmou najdi svoji cestu hvězdnou.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *