Dimenzi biorytmus nejvyšších dimenzi Titánů a bohů

Elektrostatický magnetický elektrický biologicky umělý lidé si neuvědomují životní kruhy v dnešním smyslu nazývaný biorytmus dimenzi Titána bohyně nejvyšší Gaia, já svatý Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel, vysvětluji elektrostatickým lidem, že to je obrácený zrcadlový obraz (naruby) ženy a muže, elektrostatický lidé si např. popisují životní kruh vědomí /asteroid/ pouze čísly, pro dimenzi Titána bohyni nejvyšší Gaia/Rheia (i dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaia i Rheia, říkají, že je nad nimi větší síla, ale sami si to již popisují dle dlouhodobého díla naplnění, je to prý nepopsatelné je to jejich černá díra myšlení a zamyšlení nad jejich životními kruhy i v citových smyslech, ale některé mají již dopředu rozmyšlené, v podstatě je to dimenzi život v nekonečné míře i ve smyslu živého dimenzi organizmu, větší síla nad nimi je pouze životní vědění a život udržet, země je pouze plod super organizmu, ale není to, hlavní plod tohoto dimenzi organizmu čili biorytmu, hlavním plodem je dimenzi zamyšlený cit, zamyšlené dění i zamyšlená energie pro život což je jako matka a otec dvou cer Gaia a Rheia, ale ve smyslu matka/otec – životní přírodní dimenzi vědění!!!! matka/otec říkají, Gaia a Rheia, slyší jen, napravte tento dimenzi nekonečné děj (že to je např. zrnko, plynutí něčeho), dění, dějství životních kruhů i v dimenzi vzduch prázdném dějství, dění, ději) čísla nic neznamenají oni je neznají, jenom životní dění, dějství svých přirozených kruhů, každé minerální ztvárnění v souznění životního kruhu společně i s dimenzi hvězdou mají současné dimenzi procítění např. u posledního savce či života ve vodě alfa život v moři. Životní kruhy popoháněny vzduchoprázdnem minerálním ztvárněním (asteroid) i minerálním souzněním a tlakem jejich biorytmu, tvoří proudění i tlak vzduchoprázdnem v jiném smyslu dění, což je odstrčení životního kruhu jiného dějství. Některé minerální ztvárnění (souhrn asteroidů i meteoritů) je nepotřebné souznění vzduch prázdného oběhu (krevního oběhu z pohledu jiné druhé strany – naruby), dokončení kruhového dění, dějství či části těla ve smyslu dlouhodobého dějství Chaosu. V dokončeném smyslu se dimenzi nekonečný biorytmus rozděluje, ale i současně navazuje a spojuje, jako u např. lidského jedince se převážně v souznění buňka k buňce sroste, což v obráceném zrcadlovém smyslu činí bohyně nejvyšší Gaia/Rhea v lůně v matce, ale s hvězdou i ona Gaia/Rheia roste, bez hvězd se Gaia/Rheia zmenšuje.
Dimenzi nekonečná mysl, rozum, čtení jednotlivých kruhů – inteligence podstaty života (miliardového vývoje života dimenze až k jednoduchému, ale přitom velmi složitému jedinci/savec/), pocity, dění dějství z popředí i z vnitra, odraz každého pohybu životního kruhu pocitu či životodárné vzduchu prázdné minerální či plynné buňky v kruzích a tlaku, přenáší další nekonečný smysl dění, od kterého se v a z druhé strany odráží životní kruh, dalšího odrazu víš, k dění i dějství. Z dáli z pohledu dimenzi vědomí a očí lze vidět vnitřní procítěný biorytmus Gaii i Rhei, ale v blízkosti už nic není, jelikož je to prostě nekonečný dění ve smyslu dimenzi souznění a procítění či čtení životních kruhů i planetárních díky vzduch prázdného tlaku ve společnosti minerálů v minerálech, Gaia a Rhea si z planetárního biorytmu dimenziálně čtou navzájem.
Díky satelitům které vysušují a spalují přírodní kruhy souznění s přírodou, dimenzi titán nejvyšší bohyně Gaia matka příroda / Rheia, déšť meteoritů chystají. Sami nechtějí, ale kvůli elektrostatickým lidem, je životní kruhy svírají a i v u meteoritů jejich vědomí. (obnova přírodní dimenze). Meteority v kruhu je dalším bodem souhrnu debaty, rozmluvy od Saturnu ke hvězdám svatých od dimenzi titánů bohyň nejvyšších a nižších titánů vyšších bohů, a to je pravda v přírodních kruzích ve čtení musí také nějak doznít. A nižší titán vyšší bůh Uranos nejvíc trpí, uvědomte si to i v tom elektro vědomí vy ne - savci !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *