Dění, dějství člověka, savce, ostatních organizmů a botaniky

Filozofie: Pro Vaší představu charakterizuji děj, dění, je to souhrn úkonů, pohybů i tělesných oběhů v dimenzi kruhu, přímá komunikace jeden k druhému je pak ve spojení v dimenzi opakovaných ležatých osmiček, celý tento jeden akt je potom dějství a při ději je to i kratší životní přírodní kruh v celém vašem těle, ve smyslu pak jednotlivých časově rozlišených smyslech, ale jako jeden celek, spojen ve vteřinových intervalech či v dimenzi měřeném i prožitém dění je již ve spojitosti všech úkonů opět dějství od počátku až do konce, bez zastavení je i spánek dění, dějství, ale ve smyslu očisty mysli a rozumu, vše je pak spojováno v dimenzi kruzích ve smyslu přehnuté opakované ležaté osmičky jakoby i navazující děj, dění, dějství (děj chromozom, dění genu je jako celek pak nekonečné dějství, až do úmrtí, potomek navazuje dějství ve hvězdě i ve smyslu genu i ve vědomí, titáni toto všechno spojují). Děj znamená, započnu už v předstihu v zamyšlení i rozmyšlení s věděním prvního pohybu, následuje i v předstihu uvědomění, ve splynutém ději je i akt sexu, akt zplození života i akt růstu. Bohužel Vás zklamu, ale uvědomění přichází současně s prvním dějem i děním ve smyslu spojení časového spojení všech faktorů, včetně citových, dopředu jsem si uvědomil, že se může něco stát, ale s uvědomění vím co se děje v sekundovém smyslu, ale nevím co se stane, což v této definici znamená, že uvědomění nestačí k tomu, abych viděl do budoucnosti, dalo by se říci, že to je vazba v součinnosti dějů v zamyšlení, rozmyšlení, vědění, různých úkonů v pohybu, vstřebávání stravy do tvorby energie v kruhu, energie je i životní kruh vzduch prázdna což je v opakovaném smyslu opět síla nejvyšší bohyně Gaia, proto energie ve smyslu spalování minerálů či stravy není energií samotnou, ale produkuje vzduchoprázdno, energie je pak vnášena do okruhu svalů či zpevňování vitality minerály a ostatními prvky, do tohoto všeho patří samozřejmě krevní oběh, oběh tlaku, nádech i výdech cirkulace vzduchu, děj také musí být ve spojitosti s hmatatelnými viditelnými věcmi v přírodním stavu či v kontaktu s živými organizmy ve společnosti přítomného děje s těmito věcmi či organizmy v přesném časové pásmu bez zaseknutí, aby i zamyšlení, rozmyšlení i úkon byl společný se zápisem v souznění přes vaše vědomí do hvězdy, pokud je toto splněno v jedné sekundě je to pouze jeden životní plochý přírodní dimenzi osmičkový kruh z obou stran ve vědomí i hvězdě, což v následném zamyšlení znamená uvědomění sama sebe sám sebe, něco se dělo a bylo, co bude v dalším ději či dění už následuje v opakování výše uvedeného souvětí v jeho čtení. Dějem je samozřejmě bez diskuzí psaní perem či malba na papír, kdy v každé přesné sekundě, je zaznamenáno ve vašich smyslech i dějem ve vědomí i v hvězdě celkový úkon i ve zraku kdy vidím v každé přesné sekundě přibývající barvu s pohybem ruky na papíru. Vše ostatní např. práce s počítačem není děj, dění ani dějství, kde jsou v celkovém propojení souznění odchylky času a nic z toho není zaznamenáno ve hvězdě, nebylo to vůbec prožito, i když si to pamatujete je to to jediné, co váš mozek v paměti zaznamená a vstřebá, ale i vypustí, rozhodně v součinnosti všeho výše uvedeného ani pohled do televize není děj, barvy jsou zcela nepřírodní, nepřirozené a nedají se ani nazvat jako jedinečnost barvy, jelikož nebyli viděny ve vědomí, ve hvězdě už jen z důvodu, že se nejednalo o děj ve správném čase, titáni to vše vidí jakoby šumění barev, ale nedokážou nic z toho přírodně vnést do celkového dění, dějství přírody, tyto barvy mají i jiné časové doznění v propojení s vědomím a zrakovým ústrojím, které to vidí, celý mozek celkovou situaci přírodně zpracuje, ale vědomí je již v časových vteřinových etapách slepé a otupené, ve spánku, lze některé jednotlivé snímky z obrazovek, pak vymazat z přírodní paměti mozku, díky tomuto všemu hyne celá zeměkoule, jelikož není žádná dimenzi kruhově dějová přírodní životní vazba a pro titány je to sto let nedění, toto vše zapříčiňuje to, jako by se tu nic nedělo, jako by i přesto všechno pohybující se tu na plodu zeměkouli pro titány je to vše dávno zahynulé, jelikož oni žijí, cítí přes hvězdy a teprve poté z toho mají přírodní užitek, toto přírodní činění mají od počátku všeho. Příklad správného děje: započnu děj (např. vezmu sklenici), dokončím děj (položím sklenici) ve smyslu dějství je to životní přírodní dimenzi kruh. Při opakovaném ději či různorodém ději ve smyslu již dění v závěrečném dějství, je vazba životních přírodních dimenzi kruhů spojené ve hvězdě i v ležaté osmičce, středem osmičky je už vím, je to nauka, vaše hvězda si to pamatuje, ve smyslu celé ležaté propojované osmičky v dimenzi z jedné i z druhé strany Déjà vu. I když se Vám váš děj zdá přímočarý s hvězdou a vědomím se jedná stále o dimenzi životní kruh. Pokud se jedná o botaniku, je to ve smyslu růstu, nárůstu v dimenzi přírodních životních kruhů ve smyslu souznění s přírodou, vím, co poroste, ale nevím jak, záleží v jak čistém prostředí. Jedná se pak o přírodní jedinečnost v dimenzi smyslu, co se ve vzduch prázdnu spojí. Jedinečnost děje, dění je pro titány svědomí života, což je prostředek dimenzi plochy (papír), tato plocha panenská blána pak byla protrhnuta vzduch prázdnem a vzduch prázdno pak srazilo v dimenzi ploše minerály v naplnění, které bylo i za touto dimenzi plochou a jen se protáhlo a bylo chlazeno opět vzduch prázdnem Gaia, ve vesmírným těle čili biorytmu nejvyšší bohyně Gaia a Rheia pak v jejich vesmírném nekonečném vakuu, vznikala spalováním minerálů i energie vzduch prázdna, ve smyslu lidském, uvolněná energie ve střevech ve smyslu upšouknutí, což je velmi významné nekonečné dění, pro celý biorytmus nejvyšší bohyně Gaia, která je člověkem ženou naruby. Nejvyšší bohyně Gaia s Rheiou pak i ve smyslu upšouknutí vakua tvoří život i s touto částečnou energií potom tvoří přírodní dimenzi hvězdy společně s vědomím, kde jsou spojovány v dimenzi smyslu přírodní impulsy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *