Ctnosti a Neřesti

Ctnosti – Víra, Soucit, Naděje, Láska, Trpělivost, Moudrost, Statečnost, Cudnost, Píle (dnešní píle podnikatelů, politiků a nejbohatších lidí vede do záhuby a toxikace.), Štědrost, Upřímnost, Spravedlnost a Střídmost.

Neřesti – Pýcha, Lakomství, Závist, Smilstvo, Obžerství, Hněv, Lenost, Zoufalství, Lehkomyslnost, Pomluva, Lstivost a Podvod.

Rovnováhou je především pravda, celkového dějství v dané věci, i v hmatatelné přeci. Lež se trestá pravdou.

Kdo si s elektrostatikou zahrává, smrt si tím přivolává, v celkovém smyslu i příroda pohanská doznívá, vzdušné i vzduch prázdné souznění nestačí dopomáhat. Kdo místo čistého přírodního vědomí má elektrostatickou anténu signální, nedostane nikdy boží smilování, vědomé hvězdy jsou potřeba k utěšení matky přírody.

Ctnosti

Víra, – znamená věřit, údiv v přírodu a souznění v jejich dění, dějství, jakožto v uvozovkách řečeno víra, není správné vyslovení, je to věřit v život a přírodu živou i neživou v dění v přírodních kruzích, vědění o přírodních kruzích vzduch prázdna Gaia i vzduchu Uranosova atmosférického pole propojený s duší těla, vědomím i hvězdami, poděkujeme slovu minerál Rheia i Kronosa, ať je po zvětrání voda živá ve slově Pontosa.

Soucit – souznění citů, neber druhým smysly jejich životů, přidej ctnost víru, nezapomeň na důležitou vodu, bez ní už nepovstanu, je to základ i pro střechu, pokud mám víc ostatním to neberu, pomoz druhému, pokud chybí něco tělu, nezáleží na materiálu, základem hledej rodinu, zůstaň ve hvězdném rodokmenu, kdo brání tomuto vzrůstu, stává se zrádcem k bohu.

Naděje, – dnešní nadějí je vrátit čisté přírodní vědomí do hvězd, vrátit přírodu dle kázání nejvyšších dimenzi titánů a zbavit svět internetových a mobilních sítí, nadějí je dělat něco dříve nežli je pozdě, je potřeba navrátit ihned vše k přírodě a katastrofám předcházet globálně.

Láska, – k přírodě, k osobě blízké, ke skutečnému životu s hvězdou viděnou přes nebesa tam a zpět, nic nesmí být přehnané nebo zoufalé, dát srdce lásce své.

Trpělivost, – dej i k lásce, buď trpělivý k přírodě, zbav se elektrostatických sítí a dočkej času, bude lépe, příroda ti pokvete, matka příroda vše roznese po celém světě, přírodní souznění povznese tě i ty brambory budou hbitě, vyroste ti obrovitě v orné půdě, hnojivo ti přinesou tvrdé vodní deště.

Moudrost, – lepší vrabec v ruce než holub na střeše. Sova moudrá ač se nezdá, čekající nespí, na kořist udeří si.

Statečnost, – použij jenom ve smyslu pravdy, v ochraně sebe i druhého na jeho životě co je i v právu, ochraňuj život i ve spojitosti sebezáchovy když jsou ohroženy životy.

Cudnost, – i když si svobodný, buď cudný, i když si zamilovaný do jedné osoby, věř mu, že neprozradí tvoje tajné přání. (myšleno – nebuď zamilovaný sám do sebe) Cudnost ve svobodě a zamilován jsi, zamilované osobě odevzdej jemu či ji předej, navzájem si proměňte svůj vztah v ráj, pokud to neklape, s kamarádem či kamarádkou si již projdi borovým hájem. Již nepokoušej štěstí po druhé, zůstaň raději již na věky cudný a dívky cudné.

Píle, – (dnešní píle podnikatelů, politiků a nejbohatších lidí vede do záhuby pod názvem kybernetismus a toxikace.), elektrostatická elektřina lidská energie, stvořila i plazmovou televizi v nebesích, elektrostatickou pílí se příliš dařilo i v reprodukci elektrostatických biologických umělých lidí, jejich dost, to je vinou do křesel posazených vyšších lidí, kteří usnadnili sic na chvíli život, ale dokončili život, ve zkázách jiného smyslu, najděte jim práci v přírodě pro radost živou.

Štědrost, – dej tolik, co sám uneseš

Upřímnost, – neváhej říct pravdu. (tlak elektrostatické elektřiny – sítě, toto přísloví zcela znehodnotil)

Spravedlnost a Střídmost. – trestej pouze ve smyslu čisté pravdy v jednoduchosti je síla i života, ve složitosti se hledá zbytečná vina. / v božském smyslu zde je shrnut celý vesmírný i zemský svět/

Snaha – dodej si spravedlnost i statečnost, ke správnému řešení, k tomu dopomáhej, matko přírodo ve svém dění, snaha je osud, bude, nebude dokud.

Neřesti

Pýcha, – kdo si myslí, že kybernetismus a člověk uzavřen elektrostatické magnetické síti, koná dobře, je na velkém omylu, je již dávno mrtev. Když není pýchy konec, obnovení přírody bude jen přec, tak se klidně i svlékni, jelikož už neskončíš ani jako stařec, příroda ti nadělí více, než chceš, prokletí pýchy zlomíš, nic tím určitě nezkazíš.

Lakomství, –  do přírody dej více, než ji vezmeš

Závist, – (energii slunci závidíte, více z něj berete, slunce brzy vyhasne, pálíte elektrostatickou energií minerály, kterými se slunce chladí nebo mírně do lávy se žhaví, elektronickou sítí se více elektro lidé spaří).

Smilstvo, – kdo je svobodný, nemusí být cudný, ale musí být pouze zcela přírodní, hvězda ke hvězdě štěstí je, ruce podané přináší skutečnou lásku vědom – ní i s nebeskými silami, potkáš-li toho pravého či pravou v souznění, potom ke svatbě se odevzdej a přáníčka roznášej. Kdo již vdaným je či ženatým, toto slovo je jeho hříchem, je jeho trestem.

Obžerství, – nenasyta hříšníkem je s nikým se nerozděluje, opakem je ve správné znění teplé jídlo  pouze, ale nikoliv z nouze, ať nikdo neskončí jako kost a kůže, už bohužel není to pravé souznění. Ve středu je jídlo třeba, bříško lépe všechno vstřebá. Nedělním svátkem, můžu být také zasycen masem, ostatní dny kaše s hráškem.

Hněv, – použij proti elektrostatickým lidem podporující satelitní anténové sítě, jelikož o vědomí obírá tě. Občas ve spojení rovnováhy předělej spíše na trest nebo na cnostnou neřest, použij více sloves.

Lenost, – lenivý postoj k činnostem k přírodě je hřích. Sedět za počítačem propojený sítí a svým elektro vědomím se dopouštíš velkými hříchy, samo poškozování i své míchy, lenost napravíš v zemědělství spíš, výrobou toxikace či nesmyslných dílů globální oteplování přinášíš, ostatním řekni, že nesníš a lenosti samotnému otáčení zeměkoule předcházíš, již teď je zeměkoule šiška, kterou svými nadměrnými materialistickými činnostmi stlačíš na Antarktidu silně a ztěžka k záhubě docházíš. Proto přispěj k recyklaci a k zvětrávání přebytečných věcí a nic nevyrábějte s kovu a už vůbec z plastu přeci.

Zoufalství, – kdo o mobil v ruce přichází, satelity i elektrostatické sítě ruší, není zoufalství, ale návrat k lásce přírodní. Každý je tvůrcem svého štěstí, zoufalí jsou ti, co elektronickou sítí se špikují.

Lehkomyslnost, – kdo si myslí, že elektrostatickou sítí přírodně ožije je na omylu a ihned na místě zjištěn, vědomí již počátkem usmrcuje si mobilem.

Pomluva, – kdo sám jámu elektrostatickou elektřinou kopá, sám do ní padá, bez hvězdy vědomí už nemá, do červí díry své padá po svém i po tmě.

Lstivost a Podvod, – nevydělávej, na čem nemáš a nepatří ti nebo nejsi přítomným uživatelem dané věci nebo ti není řádně svěřena. (např. správné znění smlouvy, dohodnuté znění smlouvy s přímými majiteli dané věci). Papírová správná forma řeší věci, kybernetická doba přeci skončila a končí. Lstivost jen ve spravedlnosti konečné pravdy, ke správnému řešení dané věci.

Vydírání – hříchem i v přírodním smyslu, když je započat ve smyslu kybernetických sítí, tak je hříchem dvojnásob, nehorázný nesmyslný byznys postupné řady elektrostatických lidí jako drát vodivý.

„Rychvářství“, lichvářství – při použití kybernetických sítí je každý vinen a jeho hřích odsouzen ihned, mlsat si dnešním již tak svým přemrštěným materialismem a obžerstvím na chudých a brát i chudým co jim ve skutečnosti patří, kterým byla cesta z vyšších míst špatně tvořena i příroda rozdělována a chudí dosáhli tak nechtíc ve své rodině bídy. Lichvářství je již v počátcích a ještě větší je na konci (exekuce ve slově dnešním – což je nehorázný byznys a velký hřích i proti počátečním nesnázím chudých, ach ty cesty nesmyslné od lidí ne – savců elektrostatických, bože dej nám víc síly, zatrať tyto hříšníky v exekutorských byznysech, mi víme, usmaží se jejich duše v peklech u bohyně nejvyšší Rheia)

Ctnosti i neřesti jsou zkreslené elektrostatickou elektřinou a to převážně je zlo nejvyšší, jelikož elektrostatická elektřina a sítě dokážou potlačit i vnést pocit lásky mezi lidi co se ve skutečnosti ani nemilují. (znásilnění které provádí boháči a podplacená politika i infrastruktury, elektrostatická elektřina a podplacení elektro satelitní biologický umělý lidé, kteří umí nastavit ženě láskyplné cítění elektrostatickými impulsy do mozku v síti, aby se zamilovala do nějakého muže do kterého, ani nechce a provádí tím i znásilnění nejkrásnějším ženám na planetě a nahrávají si tím manželky a o tureckém šejkovi, který vraždí všechny tři ženské galaxie, ani raději nebudu mluvit, to je největší zlosyn přece). Celá zeměkoule je jen zvrhlost od shora postavených elektrostatický biologicky umělých lidí až dolů.