Bůh Héfaistos

Příkladem pozdržení i náprava určitých omylů či životních vazeb v přírodních dějových kruzích byl bůh Héfaistos, byl to syn vyšší bohyně Héry, její syn Héfaistos byl bůh žáru, polobůh slunce, byl to patron kovářů. Matka příroda nejvyšší bohyně Gaia/Rheia mu krásy moc nenadělili, jelikož již v předešlém svém vnímání, věděli, že to není třeba, byl to jejich omyl v přírodních kruzích dění, dějství a jedinečnosti samotných bohů. Byl pobízen pak vyšším bohem Áresem, aby vyráběl zbraně, místo šperků, pro překrásná děvčata či spanilé krasavice. V podstatě, ale nebyl vůbec zlý, byl hodný a naopak příliš ochotný a vyráběl i božské zbraně ve smyslu kouzelného ztvárnění, například pro Perseusa, který již byl v dění, dějství pouze hrdinou, pro nápravu chyb samotných titánů i dokonce samotného Olympu, nyní je i součástí souhvězdí svatého Mikuláše pro posílení jeho vědomí. Ve vysvětlení dnešního božského či titánského dění, dějství, přírodní dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaia/Rheia nemusí ztvárnit ve svých původních životních omylech či nápravách původní historie každé stvoření (ať už z pravěku, Egypta či Olympu či různých nesmyslných válek a jejich vojevůdců kde koho) či přes životní kruhy v dimenzováném smyslu přes hvězdy seslat něco o čem už dávno vědí, že nemá pro nápravu dnešního dění, dějství smysl a to i v prosbách kohokoli směrem v přírodních kruhů nahoru, jelikož ve vzduchu prázdnu ve smyslu v souznění s přírodou je tu kde kdo a přírodní dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaia/Rheia a její titáni synové vyšší bohové Uranos, Kronos, Pontos jejich duše musí zas honit kdo ví kde i když duše všech ostatních bohů či hrdinů ve velké poslušnosti dělají, co jim, Gaia a Rheia povídají.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *