Bohyně Persefona, kde pak je

Bohyně Persefonu, přírodní dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaia/ Rheia stvořili v souznění s přírodou v přírodních kruzích ve čtení ze svého planetárního biorytmu, zcela s láskou přírodní s radostí a úsměvem, ale vážností k odcházejícím duším do nebes či do pekel či podsvětí budoucího Potomka Boha Hádese, tělem, srdcem, duší i vědomím zrozením zvoláváme zatím, který měl duše rád jen je potrestal z jejich hříchů, ohněm ošlehal, pak poprosil boha Zeuse, aby rovnováhu udělal a přemluvil titána vyššího boha Uranose, ten se přimluvil u přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšší Gaia a vrátili je zpět do hvězd nebo si duše bůh Hádes ponechal a odevzdal je rovnou dalším pohanským bohům, či stvořením (např. tříhlavý pes, jedna hlava ho oblízla (šílenství), druhá zakousla do krku, třetí hlava ho dočista roztrhala – jen ve smyslu pekla a v pekelné přírodní dimenzi) na roztrhání a skončili přímo odevzdaní u přírodní dimenzi titáni bohyni nejvyšší Rheia do jejího láskyplného rozžhavení. Bohyně Persefona kázala ve slušnosti a s jemností duším zesnulým i hříšným, “ Nebojte se pekla ani podsvětí, jen vás jemně pohladím, peklem s vaší duší procházím, jelikož andělem jsem, jen sebe tím nebesky utěším, vašemu tělu, srdci, duši i vědomí, pouze ulehčím, Já bohyně Persefona jsem spíše anděl Uranosovi duše, tady já na to nestačím, aby vaše schránka, do nebes ihned odešla, já bych jen plakala, jako má babička (svatá Marie, aby dopadlo dobře dění i dějství), být vámi, se svým mužem mám spoustu starostí, ale láskou ho miluji s radostí, má přírodní bádání a mé hrdličky mu zpívají, já zatím nevím kde jsem, cestu hledám k muži mém, já tu jsem jen na půl cesty, já žiji ve smyslu živím, já jejich kázání neznám, jen svého potomka hledám, zatím ho v sobě nemám, ale donesu syny či dcery k našim rodinám, nejsem na to sama, sudičky ve svátosti tak mi nekázali, moje ženské sestry hlásí mi ti do pomůžeme, proto já bohyně Persefona kráčím lesem, abych našla místo v našem domku roubeném, kytičkami ověnčeném, se zahrádkami s rostlinným plodem, třeba už tam jsou i sestry ve smyslu božském, zatím Vás provede Kronos a Rheia peklem i já jsem jejich dcera i Gaina a Uranova, Pontosem pokřtěna a vzkříšena, oslovuji je ve jméně přátelském.“

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *