Anubis, Mum čili Set

Anubis bohem vzkříšení byl v přírodním podsvětí s titánskou porotou lidi bez hvězd krotil, vraceli i mrtvé zpět mezi živé na Atlásovo pole hned, v síle své rozhodnul hlavně tak Set, ostatní poutníky jejich duše i vědomí rozdělovali do ráje či nekonečné smrti rozhodli o tom váhy, nejvyšší bohyně Mum započala s rozhodnutím v Anubisově hvězdě i v řeči kam kdo se hodí a koho zpět probudí ve hvězdě narození, nejhříšnější nechala pak odejít do úplného zapomnění, bůh Anubis byl středem Mum čili Seta kde započala cesta hvězdná držela měsíc od města, počtem hvězd byla Mum více v myšlenkách citová i středová, Set čili Mum byla více k životu nakloněna, byla více hodná, hvězdného potomka stále nemá, svatý Mikuláš díky dnešnímu světu mešká, měsíc k zemi padá, hvězda země vyhasíná, Mum se velmi hněvá, Měsíc Cháron čili v dimenzi cestě navrstvený v přírodních kruzích i v jádru Titán pak měsíc velmi rád vystřídá, aby země byla rychleji ochlazena budou měsíce dva, bude chvilku doba ledová po srážce, přiletí měsíc třetí, bude nový asteroid měsíční, započne Mum opět se savci v srdci.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *