Zvyklos, zlozvyk, kouřový stříbrný démon, satelity

Již před mnoha časy, tabákem se žilo, mír se tabákovým kouřem v radovánkách oslavovalo, než se to vše nadměrným činěním, v přírodě prouděním času zvrhlo, bolestným kouřením a v podstatě mír to vůbec nedoneslo a zlozvykem se již kouření tabáku stalo a nervozitou vše stoupalo podobně jako u vypouštění satelitů vzhůru, aby se satelity a vše z biorytmu matky přírody raději už sundávalo, vědomí satelity dlouhodobě odebíraly lékařsky vzato, zlozvykem se stříbrný vítr s mobilem v ruce stalo, supernovu v brzké době to přivolalo, srdce matky přírody to rozervalo. Démoni neexistují, to je tvorba čili fantazie lidí, elektrostatika i jejich kouření se zlozvyky si sami v sobě démony přinesli, koukají i na nesmyslné filmy ve vědomí elektrostatickými signály zakresleny, tím i vyvolali, svým jednoduchým lidským zlozvykem, nadměrné nepřírodní dění, dějství, pak nejvyšší bohyně Gaia/Rheia pak vše ve vědomí léčili, aby přírodní hvězdy v souznění neztratili, ale bohužel elektrostatické výrobky se signály stali se na ně lidé závislými jejich elektrostatická droga přivede je do záhuby, jelikož životní přírodní pilíře v souznění v kruzích dění, dějství si tím nasekali i ve vědomí i ve hvězdě, až jim vyhasla úplně, vědomí si zcela upálili neboli i vysušili mrtvolně už měli jen díky satelitům ve vědomí halucinace říkajíc co satelit sám chce, jen přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia s Rheiou a jejich syni Titáni Uranos, Kronos, Pontos dokážou vědomí zcela navrátiti, v přírodním prostředí v dění, dějství hvězdy rokově zesíliti. Elektrostatiky tu sic vždy bylo dosti, ale určitě jen v množství přirozené lásky v přírodním stavu a smyslu i lásky v srdci, jako zeměkoule a její přírodní přirozené magnetické pole, když se dva lidé o sebe zamilovaně třeli a city trochu elektrostatiky přinesly a i provázaností přirozenou přírodní elektrostatikou se tím i přitahovali nebo v rozdílných citech odtahovali. Kouření je zlozvyk, nekuřte při lásce tolik, mírem se jen třikrát denně obalte, v pohodových chvílích si nalaďte, láskyplné přírodní souznění vyvoďte. Kouření a satelity škodí přírodnímu zdraví i čistému rozumu. Ostatní démoni je lidský blud a omyl, bůh Dionýsos by Vám i poradil. Satelity jsou zlozvykem tím nejhorším.
Přírodní „titáni“ bohové i tabákový kouř ve spojení s elektrostatickou elektřinou dokáží léčit, má to ale dost podstatný háček, týkající se především nižších vrstev léčba elektrostatickými přístroji lidem nažene nepřirozenou energii, v té elektrostatické magnetické elektrostatice to vůbec není, vždy fyzično léčili přírodní titáni a příroda jako taková v souznění, vždy byla nejdůležitější součástí života hvězda spojená v přírodních kruzích v souznění obrazově v matce přírodě v její vzduch prázdné dimenzi jedinečnost ve vědomí je to pravé ořechové zde v savci, elektrostatická elektřina jen otupuje, vědomí pak neví co s tím člověkem ve skutečnosti je, pak i rychleji stárne, ač si řádně neodpočne v podstatě elektrostatická elektřina celý planetární biorytmus ohrožuje.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *