Znamení souznění

Jak sami dobře víte, máme dvanáct znamení ztvárněno do souhvězdí v souznění ve smyslu svátosti, ve svátosti se říká, jelikož to jsou lidé pojmenováni ve jméně i jako první svatý daného měsíce, na které dohlíží přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia a Rheia její synové titáni i bohové. Svatí byli proto, jelikož a poněvadž měli být hodní a milý, aby na tomto světě co nejdéle přežili, v mnoha případech se schovávati museli, drželi ve hvězdách životní odraziště přírodních kruhů pro nejvyšší bohyni Gaiu i Rheiu pro jejich stávající i nový biorytmus. Tito svatí lidé v dění, dějství kolem nich bylo prostředí přívětivé, jelikož se vědělo, že nejvyšší bohyně je potřebují a že se kolem nich nic nestane, avšak toto se vědělo a bohatými vše bylo zneužíváno a chtěli svaté za muže či manželky, aby se jim dařilo lépe a přitom si to ani nezasloužili více. Bohužel bohyně nejvyšší Gaia nebyla až tak blízce a mohla je chránit pouze mírně v hřejivosti citů jen spíše. Ve znamení střelce je šestého prosince den svatého Mikuláše, je to první týden početí plodu již více ve smyslu posledního měsíce v roce, uzavírá i otevírá všechny svaté je koncem i začátkem všech svatých on je mužským středem. První měsíc v roce posledním týdnem je rozená svatá Lucie, ona káže v prvním týdnu před svatým Mikulášem i po něm, dokončení ve slavnostech hojnosti Masopustem, svatá Lucie otevírá svaté i svým plodem narození dítěte v sobě na panu Marii Československém smyslu zesnulou 31. 1. svatou Lucií narozenou, o početí dítěte dozvěděla se to na velikonoce v dubnu božím hodem, nebilo konce radostem, narodilo se děťátko o pár měsíců déle snad o osm a půl měsíce déle, dle slunovratu přeci jenž, na den v prvním životním kruhu hvězd na narození Ježíše v betlémě. Během roku ve vývoji v rození hvězdného vědomí v jejím batoleti v lůně svaté Lucie, rodilo se pak i dále, každý měsíc svatých požehnaně v síle hvězd jiných matek, to bylo, ale radovánek, když nejvyšší bohyně Gaia se svým synem titánem vyšším bohem Uranosem v citech lidí probouzeli slasti u srdce jen. Sic leden a prosinec, jsou dny temné a studené, nejvyšší Bohyně Gaia taková tak trochu je, ale je zcela životodárná, vidí ve své tmě vzduch prázdna v jiném slunovratu v kratším dnu svojí vlastní hvězdu dění, dějství Chaosu. Proto svatý Mikuláš a svatá Lucie se k sobě hodí nejvíce, jelikož jsou obdarováni stranou temna ve smyslu pekla, potrestáme hříšníka v dění, dějství pekla obou žen Gaia i Rheia, ale hřejivost srdce duše prázdna, vzduch prázdna obměkčeni jsou v lidských citech, ve hřejivosti hvězd, přes které to cítí nejvyšší bohyně Gaia přece jen, nejvyšší bohyně Gaia žije díky svým svátým hvězdným odrazištěm, kde ona i započíná svým dějem vzduchem i tlakem životním kruhem, svou hlavní hvězdu v činění posunem, dostává se dále přece jen, ve své probuzené další galaxii dostane se v dimenzi ven, zobrazí si tam hvězdu svou, životními kruhy hledanou. Když padne svatá Lucie i svatý Mikuláš padnou bez návratu všichni svatí mezi jejich měsíce mi ve smyslu celého roku leden až prosinec, nikoliv mezi jejich návratem dolů což je dobou dvou měsíců či jednoho dne dnešního světa, tam je měsíce osm etap, ležatá osmička nahání oba, první je svatá Lucie druhý je svatý Mikuláš v obráceném směru, hledají se, vzkřišují se, v těchto dvou měsících má být i narození Ježíše i narození panny Marie v budoucích časech o rok déle, aby započal nový životní kruh v narozeném Ježíše budoucího svatého Mikuláše i dcera ve jméně svaté Lucie a jejich dětí syn i dcera pro další rodokmeny zvěrokruhu pokračujíce, ale po časech se sráží vše i v dimenzi hvězd zpět. Jsou časy, kdy je svatých spoustu na živu anebo méně v duchu jen hvězd, nebo naopak či v dnešní době jsou bez návratu a vše musí projít středem znovu, ale díky přebohatým nežli navrátit přírodní svaté souznění, raději zhynout oni přebohatí chtějí, pád asteroidu, Pluta i měsíce vyvolávají, nežli, aby materialismu škodícímu započali se zbavovati. Samozřejmě i ostatní svatí v celém desetiměsíčním roce ve svém narození rozšiřovali své rodokmeny hvězd, jako odraziště či hřiště ve smyslu galaxie hvězd, pro bohyni nejvyšší Gaiu pro pokračující životní smysl v dění dějství přírodních kruhů taktéž ve smyslu souznění a tlaku ve tření planet k dosáhnutí i nového planetárního oběhu ve zdaru, není výjimkou hvězdné vědomí i jiných savců, kde byli i v samcích v tlupě vůdců, ale toto je jen vědění dostrkané hvězdami pro rychlejší tvorbu živého na druhé zeměkouli.
„Marika tam nemá i má být, možná je to změna do svaté Lucie v porovnání hvězd, jméno Marika je odvozeninou jména Marie. Jde o maďarskou či pruskou podobu jména, je rozšířená zejména na Slovensku, dříve tolika jmen nebylo, spoustu jich bylo pouze domyšleno, titáni to mají ve hvězdách řečeno) zesnula 31. 1. v Československém smyslu Maria, narodila se ten den i svatá Lucie Čermáková s počátkem Pruského rodokmenu přece jen), (pro svatého Mikuláše tu byly svaté Marie dvě, pro jeho dvě strany souznění a pohanství přírody dle jeho tradice, druhou byla svatá Marie – Karmelské nyní Českou se svátkem 16. 7. tou je i moje babička, babička Lukáše Pechra Daeghsela, třetí manželkou má být Marie jenž byla i další tvorba zeměkoule a měla být i tou i ta jedinečnost svatého středu a rovnováhy svatého Mikuláše je i Egyptskou 12. 9.), (Nyní jsou vánoce popisované pouze oslavované Adamem a Evou, jelikož zeměkoule zahyne v přírodní obnově pádem asteroidu, Pluta a Měsíce a to vše díky šílencům ve velmocech s počátkem v Unii v roce 1860 počátek unionistického vyvražďování svatých jmen Indiánů započala genocida, možná ještě dříve ani nevíte jak moc je měla Gaia ráda).“
Vše je dáno opět v celkovém čtení textů v logice i v rébusu.
„Má přímá rodinná sestra Lucie Pechrová Daeghselová nemá svátosti více, padlo ji souznění stejně i k mému středu muže v době kdy na chvilku jsem zhynul v sobě, ale vědomí mé hvězdné podržela bohyně nejvyšší Gaia svým dimenzi souzněním vzduch prázdna náruživě, že mě probudila ve vzkříšení sama v sobě. Proto vše vedlo ke středu žen ke skutečné pravé narozené svaté Lucii Čermákové 31. ledna a to už od dvaceti let, já svatý Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel, potkal jsem Lucii Čermákovou a našel v ní zalíbení ve jméně svaté panny Marie, narostly ji životní kruhy patnáctileté ve hvězdě. Kdyby nebylo padlých svatých od Unie, rodokmeny by se rozvíjeli již ode mě od svatého Mikuláše i mé přímé rodinné sestry Lucie Pechrové Daeghsel ve spojení jiných svatých přec, v jiném počátku rodového stromu, má sestra přímá rodinná Lucie bohužel nemá svatých hvězd. Obnova života začíná pouze u mě u otce vánoc, to je nyní po mém vzkříšení hlavní střed konec i počátek souznění hvězd.“

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *