Životní kruhy Marsu

Přírodní dimenzi titán matka přírody bohyně nejvyšší Gaia a Rheia žijí pospolu ve střední dimenzi ve vědomí v Marsu, kde mají své vědění v nárůstu životních kruhů v mineralizaci, tam já v mužích rostu, ostatní životní kruhy vnější už jsou jen povrchní, mám tam jen samé šrámy jako člověk na kůži v obnově jen odrůstání, pohybuji se s touto částí biorytmu matky přírody, v životním kruhu vedeným tlakem vzduch prázdnem ve tření jsem veden i asteroidovým pásem, lidmi vše nazýváno oběžnou dráhou i malé dítě by se tomu smálo. Mars tvoří přírodní stabilitu odrazovou vzduch prázdnem v životních kruzích až ke středovému nejdokonalejšímu přírodnímu přírodně promíchanému vědomí galaxie až k zeměkouli k plodu matky boží jinak říkaje, jako vědomí savce, aby Mars dával plodu matky přírody sílu životodárnou a zeměkoule měla svoje životní kruhy ve své elipsové dimenzi lehké v proudění těch správných vzduchu prázdných životních proudů zajištěné a život měla dle osy své, dopomáhá přírodní magnetická láska matky boží, díky Marsu, žijeme všichni mírumilovní lidé na zemi pod stlačenou panenskou blánou díky vzduch prázdnu, aby bylo dosáhnuto i zemské přitažlivosti, zůstaňte lidé milí raději jen na zemi v pohybu, díky titánům máte i pevnou minerální strukturu a ornou půdu přeci, dívejte se směrem nahoru, jen když hvězdy narostou, máte přeci i dalekohledy, počkejte si na lítání na správnou dobu. Nepodkopávejme si pevnou půdu pod nohami, nelítejme zbytečně do životních kruhů Marsu se sondami, matka boží je oslovuje kovovými pijavicemi, lítají mi tu, nemají tu co pohledávati, v tomto smyslu nazvala bych jejich pohyby oběžnými dráhami. Mars s matkou boží v duši ve společnosti s vyšším bohem Chronosem má vše vypočítané chronologicky na sekundu ve svém životním kruhu v elipse i pro zrod nového měsíce, matka boží pak kvůli lidem musí vše rychle v dimenzi měnit přírodně, už jí to vůbec nebaví, nemá ani hvězdy, má jen ty poslední hvězdy planetární a oči v pláči.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *