Zadívání

Oči mé vidí tě, středové vědomí, probouzím tě, hvězdou mou středovou vědomě prociťuji tě, matka boží ve vědění v souznění zapisuje, zadíváním vše počínaje, oboustranná sympatie vyvolá zahřátí těl, oči naše spojuje ve středovém bodě, započíná dějství citové, tato síla hvězd matky boží, další hvězdy přináší, jen pravou skutečnou láskou učinit lze, probuzení hvězdného hřejivého proudění, je to láskyplné chvění v dimenzi souznění, matky boží vědomého zrození, života vědění, v oboustranném zamyšlení, tvoří se dění, vědomí života ona je, narodilo se v lůně v matce přírodě. Každé oko je jedinečné, čtyři očka zadívají se, vědomí středové zahřívá tě matka boží nejvyšší bohyně nahoře ve vědomí kde je v hlavě dějství vrcholové i dole v míše uvědomí tě, všechny tři místa rozpálí tě, středem jsou opět oči vaše, cesty pomotávají se, i když správně, jsou trochu zhypnotizované, ve spirálovité ležaté osmičce nad nosem šimrá tě, láska citová po té hýbe celým světem, matka boží zažívá ve vědění i svůj milostný reálný přeběh smyslu plné přírody, zapřemýšlí srdcem, matka boží je tlakem vzduch prázdnem, rozkmitá tě a vládne po té i větrem, tak započala s životem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *