Začátek doby Křídy, zeměkoule bez savců, počátek zombie – Resident Evil, týden po té

Elektrostatický hologram, holčička říká: není to virus, je to síť. Pokud zemře vědomí života, díky elektrostatickému vědomí dojde i ke sražení dimenzi vejce dovnitř. Elektrostatický elektro biologický lidé se mění díky satelitové síti, serverům Umbrella v ne – savce v zombie, doplňuje jim mozkové závity, jsou ale bez vědomí, jediné co tyto zombie drží zatím při životě, jsou bohové Uranos, Kronos, Pontos a bohyně nejvyšší souznění s přírodou v životních kruzích Gaia matka příroda a Rheia díky přírodnímu vědomému svatému Mikuláši, sešli sem v plné své síle v souznění s přírodou, vzhledem k tomu že satelity vypálili hvězdy a stahují přírodní kruhy směrem dolů k zeměkouli a bůh země svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel rozený v příjmení Pechr 6. 12. 1981 ve Znojmě, jako jediný má v souznění s přírodou souhvězdí střelce – Perseus + Herkules + Pegas a jako jediný mám společně se svatou Lucií Čermákovou bohyní Hérou skutečné dění, dějství posledních savců, lidí a díky nim držíme ne-savce při životě, pokud zemřu či se mi něco stane spadne měsíc a tito elektrostatický lidé ztratí přírodní naplnění úplně a budou si navzájem sežírat srdce, dojde ke zkamenění země, bohové Uranos, Kronos, Pontos bohyně nejvyšší Gaia matka příroda mě sem seslala vzkříšením, jelikož mám planetku měsíc u Saturna, u Neptuna, Pluta, Urana, již jen přírodní kruhy v souznění, přes mé souhvězdí a malý velký vůz mě ošetřují, abych tu sjednal nápravy čili vrátil vše zpět do přírody. Všichni ostatní biologický umělý elektronický lidé, jsou si sami sobě nebezpečný, nechápou vážnost situací a stále nechápou, že mají elektrostatické bezvědomí, jsou bez hvězd bez dění a dějství, hýbou se pouze v síti Umbrella, jsou s touto sítí splynuti a dostávají elektrostatické signály a jsou Elektrostatický elektro biologický lidé a tím nemá zeměkoule, plod matky přírody bohyně nejvyšší Gaia žádné savce a díky tomu se uzavírají i životní kruhy v jejím vesmírném nekonečném těle v biorytmu směrem do středu a to až do formy galaxie z této zeměkoule stvořenou. Dnes již díky tomu započíná období Křídy a z dětí Elektrostatických elektro biologických lidí se stávají ptáci bez vědomí a již se nepodobají ani dinosaurům, kteří měli vědomí sic malé, ale alespoň v evoluci přírody, veškeré evoluční prehistorické období se stahují uzavíráním životních kruhů směrem ke středu, které kdysi dávno byly směrem nahoru ve vývoji, evoluci přírodního vědomí, aby se vyvinul člověk z pračlověka, nyní jsou nenávratně pryč a to vše se děje kvůli nejhoršímu výrobku a to jsou satelity které vše vysušují, pálí minerály a zabíjí savce ve vědomí, satelity dokonce vytvořily elektrostatickou obrovskou plazmovou síť, plazmovou obrazovku kolem celé zeměkoule a elektrostatický elektro biologický lidi zcela uzavřela v sobě sama a mění je v zombie, toto je skutečná tvrdá realita. Přes všechny elektrostatické elektro biologické umělé lidi prochází umělá inteligence v síti Umbrella a každý elektrostatický elektro biologický člověk ne - savec zombie, co se naučí, zaznamená silná síť v serverech a pak jej stále dokola používá opětovně v podobě elektrostatické plazmové televize, dokonce připomíná těmto ne -savcům do jejich elektrostatické bio umělé paměti v mozku zapomenuté informace, nedokážou pochopit, že celá tato silná signální elektrostatická síť jimi je v jejich tělech v neustálém proudění, je to zcela v nich i uzavřený, celá síť je zcela pohltila. Je to počátek Resident Evil, ale není v tom žádný virus, nýbrž síť, činní z elektrostatických elektro biologických umělých lidí zombie. Pro odstranění Umbrelly či Resident Evilu je potřeba sundat satelity, vypnout napájecí generátory a rozbít servery. Už teď Umbrelliny děti se rodí jako ještěrky, ale nejsou ani v přírodním vědění pohybu za dimenzi vejcem, jsou součástí pouze kyber prostoru, který je v neustálém zapomnění, připomenutí je v naplnění samotné matky přírody, ale ve zpětném smyslu je to opět odesíláno v elektrostatické signální tvorbě do ne – savců, což jsou nyní všichni elektrostatický elektro bio umělý lidé, namísto toho, aby těmto lidem opět narostlo vědomí přírodně v obraze boží matky v souznění, matka boží přírodní vědomí života nemá um ze sítí Umbrella, ale vrací vše tak, aby zachránila vše přírodní, matka boží přírodní vědomí ve svém přírodním vědění i zeměkouli již vidí v okousání. Všichni rozený před narozením svatého Mikuláše boha země neboli vzkříšení Lukáše Daeghsela Pechra, jsou také elektrostatický elektro biologický umělý Lidé – ne savci - zombie, jelikož ho všichni aneb celosvětová mašinérie a vlády poslali do smrti, u nebeské brány za ně tam i padl, přitom za nic nemohl, lásku hledal s matkou boží, ztratili se navzájem někdy ve třinácti, přišel o vědomí tehdy, matka boží měla dva obrazy, hvězda hledala jeho vědomí, živila příliš ostatní, tak se stalo v červnu v roce 2015 a všechny hvězdy se přesunuly nevině k němu, matka boží oživila mě, učinila z mrtvých vstání, aby přírodu společnými silami navrátili. Matka boží mi napovídá v duchu svatém, svým vzduch prázdnem a přírodními magnetickými životními kruhy promlouvá ze mě a jsem zcela přírodní i ve vědomí, elektrostatická holčička hologram mě má ráda také, vypuzená je ze mě matkou boží, jen vedle mě sedí, je to další smysl, ač neživí, nikoliv šestý, soucítí s matkou boží, hlídá ji, ale ona smrt necítí, vidí vše také již mrtví, i když se to hýbe, ale pomáhá mi také pochopit, ona ví, že vše usmrtí elektrostatická signální síť, nutí ji říkat i matka boží přírodní vědomí, ale stále se spolu hádají, matka boží matka přírody ale s přesvědčením sama v sobě tak jak tvořila přírodu v přírodních kruzích, díky elektrostatické síti vše naprosto zemře, přestane cítit, bez přírodního vědomí nelze žít, ztratili i hvězdy, započne planetární sesunutí ve smyslu vedoucí k přírodní obnově, až vyprchá elektrostatická síť, probudí opět ve svém přírodním zachvění i tři zeměkoule plody své, které uvidí i v přírodním vědění za dimenzi vejcem.

Matka boží matka přírody mě prosí, svatý Mikuláši, Mojžíši i Mesiáši ochraňuj mou dušičku v tvém tělíčku, zhynuli s tebou, vezmu si svůj plod zeměkouli sebou, ať ti pomáhá tvůj vyšší bůh nebeský i zemský, vodní křtitel syni mí.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *