Venuše, (mezi je měsíc a země) Mars, pohlavní orgán Gaia a Rheia je zakončen minerálním tělesným pásem

Všechny tyto pro Vás fyziky, chemiky, či astronomy nazývané planety, jsou součástí super organizmu přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšší Gaia a Rheia. Ve smyslu jejich vědění a tvorby či evoluci vznikal jejich biorytmus super organizmus ze dvou dimenzi stran od kamenné minerální galaxie počínaje Plutem = Kronos dimenzi doplňování minerálem z kamenné minerální galaxie se vzduch prázdnem životní cirkulací přírodních kruhů, (Pluto jednou narazil do zeměkoule v nezdaru a vznik měsíc, cesta v dimenzi proměně Pluto nahradil měsíček Titán u Saturna, měsíček Titán pak narazil do zeměkoule vše v přírodních vzduch prázdných kruzích, vznikl super kontinent Atlás, sopky se tím částečně uhasili, velmi dlouhým procesem vše zvětrávalo, ale bylo tak dokonalé souznění, že to netrvalo zas tak dlouho, v další podobné fázi pak vznikl z Pluta čili měsíčku Titána měsíc tím se již do zeměkoule nechtěli trefit),(z kamenné galaxie bylo navršováno stvořeno nové Pluto z něj nový měsíček Titán poslán k Zemi již jako Měsíc) dalo by se říct že titán vyšší bůh v přírodních kruzích je Pluto, Titán pojmenovaný měsíček u Saturna a po vzniku Měsíce u plodu matky přírody zeměkoule, i po nárazu měsíčka Titána Atláse do zeměkoule a minerálních výměnách pak vznikalo již společně poslední evoluce Pluta, společně s činěním zvětráváním minerálů vznikali Neptun = Pontos s Uran = Uranosem, i když ten má počátky již ve vzduch prázdnu s jeho matkou Gaiou. Od naplnění od Slunce společně evolučně v dimenzi tvořila Rheia a Gaia Merkur vyměšování, Venuše ve smyslu ženství, otvor do dělohy, ale samozřejmě ve smyslu životních přírodních kruhů, měsíc je pouze dvě půlky ženské vagíny půl měsíce tělesného smyslu kdy zastrčit životní kruh do Venuše minerálem Marsem, ale měsíc je spíš brán jako titán Atlás svatý Mikuláš, minerály pak v dimenzi životním smyslu v souznění jsou navršovány Marsem, což je již po měsíci pokračování muže. Zároveň z druhé strany od minerálního konce vzduch prázdna galaxie byla Gaiou a Rheiou tvořena symbolika i tvorba jakékoli stavby těla ve smyslu rostlin i živého organizmu v různém evolučním časovém smyslu (např. dinosauři – počátek novorozeněte bylo vejce) v životních kruzích což je v souznění navršováno na Jupiter, jak tvořili na svém plodu zeměkouli, Saturn ženský smysl rozumu, plodu – vejce, otvor dělohy pás minerálních těles kolem něj byl první planetou první součástí super organizmu Gaia i Rheia. Minerální pás nechávali zvětrat a tvořili Neptuna – plodovou vodu, současně v životních kruzích oživovali také Urana, měsíčky, kolem Saturna a Jupitera dle co zrodili i na planetě zemi. Díky všemu díky nejvyšší bohyni Gaia a Rheia všichni titáni, polo titáni a vyšší bohové zrnko po zrnku v životních kruzích ožili i z druhé strany i zde v dnešní podobě např. lidská těla. Nyní na plod zeměkouli pošleme Pluto znova, aby doplnil minerální ztrátu, vědomí je vázáno na hvězdu, což je v životním smyslu asteroid a Měsíc spadne, jelikož jsem i posledním mužem s hvězdou polárkou hlavní dění, dějství Chaosu takzvaně souhvězdí planetární obnovy, jelikož i titáni vše tak dlouho minerálně přesouvali kvůli lidem kteří vysušovali satelitem souznění, že došli činěním až do této fáze a sami si až teď titáni vše uvědomili ve svém vědění Chronose i když nechtěně a věděli, ale chtěli nechat lidi zatím v klidu žít, nyní a teď je již konec a je potřeba vyměnit měsíček Titán za měsíc u země a země obdrží tři nárazy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *