Tethys, Diona, Rhea, Titán, rodinný smysl

Výše uvedení polo titáni, v životních kruzích jsou krásné dcery titánů vyšších bohů Uranose, Kronose a Pontose, životně ztvárněné, životními kruhy probuzené, přes syny samozřejmě, nejvyšších bohyní Gaiou a Rheiou v dimenzi stočené ženy, ve smyslu jedné, díky jejich biorytmu, byl evolučně stvořen člověk, k jejich obrazu, i obrazně řečeno, ale málo ilustrováno, nelze vidět všechno, to celé Gaino a Rheino tělo, těžko pochopitelně popisovatel no, v knihách nikdy nedočteno, je to v prostých slovech nekonečno, životních kruhů plno, ale s rozumem v hrsti pochopeno.
Tethys – je velmi hodná milá polo titán bohyně životní tvorby, vzduch prázdnem popohání holky, povznáší je životními kruhy, Rhea - přidává minerály svým vnějším i vnitřním vyměšováním v dimenzi do Diony i Tethys, Diona, aby nezaostala, přidává trochu vlhkosti svým zvětráváním, ve své troj jedinečnosti, stvořili tři dcery a sestry jedinečnost muže, dejte jméno našemu bratru, z pohledu polo titána „Titána“ Atlase potomek Kronosova Pluta, titán vyšší bůh Kronos je i kus chlapa zemského jádra, trochu se tam v muže roztrojil měsícem, Marsem skončil, na povrchu se objevil, jedinečnost opět Atlasoví všichni polo titáni i „titáni“ zanechali, aby i Atlas pochopil, super kontinent na zeměkouli stvořil, prohozením, cestováním svých planet v životních dimenzi kruzích i nárazem v troj jedinečnosti plod bohyně nejvyšší Gaia a Rheia pokřtil, v dění, dějství titánské životní tvorby. Ve smyslu i nápravy Kronosova minerálu je polo titán Atlas Plutem, Titánem, měsícem, jako jeho otec, aby svým sestrám Tethys, Dioně a Rhea radost učinil. Babičky Atlase, Rheia a Gaia už jen sledovali dění, dějství a na povrchu svého plodu, tvořili v souznění život ve svém vědění svojí i evolucí v celém nekonečném biorytmu, tak jak započali ve své titánské rodině tak tvořili přírodou zde na zeměkouli a vše oživili ve spojitosti souznění s přírodou.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *