Svatý Valentýn, svatý Patrik, krásné maminky, sladká kávová Monika

Na svatého Valentýna, měsíc z rána ve svátosti svítá, láskou srdce rozednívá, svatým vztahům pomáhá, dohromady jich ale už moc nedává, už jen jeden zůstává, mužským Amorkem se stává, ženský Amorek Artemis hledá, kdo se do svatého Mikuláše zadívá, šíp lásky nachystá, Foibé je pohlídá, svatý Patrik divotvorný hrnec nachystá, ať má zamilovaný svato pravý pár, trochu pohana, po sléze potomka, ze země kopu mince, aby společnost neztratila hodnotu a peníze, matka boží svatá Marie první vidí děti rozené, v počátku v Lůnu ve vědomí narůstané, ve vědění je vidí stále malé, skřítci se objevují ojediněle, chystají hrnec plný peněz pro další pannu Marii, svatý Patrik dodá trochu čtyrlístkem štěstí, láskyplný vztah nenachází nejen materialistické bohatství, ale spoustu procítěnosti ve svém těle i ve své hvězdě, děkujeme svatým ve vědění za dimenzi vejcem, životním kruhem je trochu obohatím, matky boží rozkmitává svoje zesnulý svatý, ať prvním společným kruhem lépe žijící svatí vyrazí, ať i zeměkouli v životních přírodních kruzích udrží, směje se z nebes svatý Mikuláš první, kruhovou svatozáří ať tvoje hůl svatý Patriku nejen láskou hoří, svatý Valentýn a Artemis s andílky dětskými jsou v srdci, svatý Valentýn dává andílkům požehnání svým děním, dějstvím, vzduch prázdno nerozháním, první životní element dávám spíše do dějového rozhýbání, svatá Monika kávové zrnka chystá, půl měsíčky se středovou čárkou si pro pravého hlídá, vzduch prázdno kávou vyzývá, matka boží svatou Marii i Lucii líbá, kamení se hrnou v obrazové galaxii, není zatím žádná jiná, měsíční asteroid obnovy k zemi letí, potomka vědomého savce stále není, svatý Mikuláš s měsícem jen v životních kruzích lítá, stále v dění souznění soužití hledá, to trochu trvá, svatá Lucie i Marie dění hlídá, je ve hvězdě od svatého Mikuláše obalená, ve hvězdě i rozdělena do druhé, jen společně trojúhelníkově v potomkovi budou další hvězdy zrozené, svatý Mikuláši matka boží troj dění je v tobě, dej mi více naděje, stvoř další hvězdu v další ženě, jistota je to přírodní přece, než se shrne krmená galaxie, v potomkovi to je, jinak měsíc spadne před dějově před kamenitou galaxií, svatá Lucie svatá Marie poslední hledá dění až na nové zemi, až se objeví v naprosto čistém ráji, sic je to přenádherný, jelikož svět je příliš špinavý, hlavně neumírejte dohromady, v sekundu se to tu v galaxii změní, planetární biorytmus se dimenziálně roztočí v rozkmitání, svatá Lucie Marie je přece jako první, u matky boží přeci zůstane vždy jako první v náruči, když byla chronologicky stvořena jako žena první po vzkříšení, Evou bude na vždy, ať čeká i na své narození v ráji, sama sebe ještě nemá v početí, přitom bych jí dala její vědomí, ona žádá ať ji dimenziálně matka boží zobrazí až v Ráji, tento svět přinesl spoustu hvězdné zkázy, je ve velkém zklamání, tento svět není už normální ani svatý Valentýn s Artemis to nezachrání, svatý Patrik svatou Moniku ve štěstí trochu popohání, její zrnko kávy není asi k mání, kávový lísteček ji chrání, zaslouží si tento svět vůbec záchrany, když už je i málo lásky boží a materiální svět utlačuje hvězdy a svět žene do zkázy, kde jsou ty časy, schůzky u studny v zadívání do pramene tekoucí vody, pokřtili jsme se hned v ději, svatá Moniko vyžeň prosím ty automaty, to není žádné dění, dějství, jen smrt z rohy do tvaru hranolky či kostky to přináší, hledejte lásku vědomou a v srdci v oboustrannosti, poslední hvězdné souznění odchází, mějte lásku ke svatému Mikuláši i k přírodě na věky věků je to u matky boží v žádání, než dojde ke světa konci, rozhodnutí je v matce boží, nevidí žádné rázné kroky do přírody ani do souznění, ach můj svatý Valentýnku nesteskni, světem láska ještě profičí, až to všechno nejvyšší bohyně roztočí, Set už hledá snad život už jen v podání ruky, nehledá ženy jen na dlani, někde v Británii, ale po celé zeměkouli, svatý Mikuláši nehleď na půlky sportovní, i ty jeden svatý Lukáši řemeslný, je čas už jen na život rodinný i ty svou zdrženlivostí ženeš svět do záhuby, nejen Andrea na kole jezdí, hledej měsíc rozjasněný otevřený, má zadeček přenádherný, slabé slovo matko boží, opět tato krása v knihách ve slovech necharakterizovaná, viděla si sama v dění, dějství ladné hladké pohyby, máme přece společné pohledy, vidět to je to pravý dění, dcerku můžeš poznat, umíš přece společně semnou citově povahy upravovat, je to o vědomí to se ze světa ztratit nesmí, třeba najdeš i v dcerce kamarádství, uvidíš v ní maminky tolik, maminku pak budeš více milovati, uvidíš její starostlivé dění o děti, není to otočený Faunův labyrint, pokřtím tam i panu Marii, má dceru ve věkovém stáří pokřtění lze učinit v devíti, jen se táže svatý Mikuláš matky boží, je to vůbec správné, je to čisté, zvládla by i další početí počestné, další panny Marie vědomé nebo ježíšek je prvně na cestě, je to na hraně věkové, život neměla jednoduchý přece jen, rodičovství má naučené, maminky jsou to chtěné, maminky jsou to se svatým Valentýnem i s Artemis velmi bojovné, ale při láskyplném zachvění ze strany muže, jsou pak i velice šťastné, žijte blaze, maminky samostatné, matka boží vám pomůže najít cesty správné, svatá Monika schovává zrnko kávové svoje, svatá Lucie Marie poslední se čertí, ale kytičku s vodou stále jen nosí, ježíšku kde jsi, tolik slasti, tolik plodové vody, kde je to narození čertí se i matka boží, matka přírody je v náruživosti, Lucinko tvůj chrám je přenádherný s první hvězdou dění, dějství, nad dveřmi pomáhá k otevření, co se děje že tam stále nic není, tvá skulinka je cestou ke slunci, na konci tunelu světla chci, Setem svět už matka boží honí, je to ale seznam jmenný, aby svatému Mikuláši už konečně ti pozůstalý v srdci pomohli a vědomím svět obohatili, věrozvěsti nejsou ani v narození, bůh nebeský už neuhlídá své brány, na vině jsou i ozonové díry, svět se sype z každé strany, panenská blána matky boží v mužském smyslu v otočení, nebesa peklu brání, svatý Valentýne pomož mi a nebuď zahleděný do bohyně Artemis, světem nehýbe láskyplný šíp, napovídají andělské svaté děti čekající v nebi na narození, peníze dnes spojují dvě osoby, tím i spoustu hvězd padlo do zapomnění, materialistický svět musí být prvně potrestaný, aby došlo k odpuštění, jen svatý Mikuláš hlídá správně hvězdy. Dnes u svaté Moniky v navštívení, objeví se svatý Mikuláš první u kolečkového stánkového stavení, ve svátosti je svatým Mikulášem posledním tohoto světa v jeho dění, než přiletí asteroid, hned po příchodu poprosí o kávu, v zápětí matka boží přichází se dvěma ženami, se svatou Monikou ve třech stojí v počtu u stánku, svatý Mikuláš už zase vidí Rheu, Dionu a Tethys, ale svatou Moniku určil v polo titána Tethys ve svém dějství v životních kruzích učinil zápis do měsíce u Saturnu, Rheu drží svatá Lucie svatá Marie nechce se proměnit v Dionu, ženy žádali čtyři kafe, čtvrté bylo počtem pro mě, opět v dubnu jsou velikonoce, sotva se vše dořeklo v duchu svatém, objeví se žena s kočárkem, svatá Monika již má být v početí se svatým Mikulášem, u ČSOB v před ději stála půvabná Kamila ve svatebním byl to týden oslavovaný tímto veletrhem pro budoucí novo manžele přeci, bylo to jen zřejmě inspirací, nakonec jako poslední přišel škodný, sebral přání velikonoční na svatého Valentýna darované, s kytičkami i srdcem vymalované, se záložkou od svatého Lukáše ve smyslu praktickém požehnal řemeslníkům této tvorby dokonalé, skončilo vše v koši, jen svatá Monika zná pokračování, bůh Anubis s bohyní nejvyšší Mum v jiném jméně Set jen přec, pomož mi, povídá si svatý Mikuláš v duši, snad svatá Monika nalezne ztracené tyto artefakty, aby došlo ke svatému čtení i u svaté Lucie Marie poslední, promiň mi svatá Moničko, ten muž pro tebe není, je příliš do sebe zahleděný, sobecký i namyšlený povídá matka boží, nepřejme mu kafe rozlité, neber ho svatá Moniko k sobě ani brigádně, matka boží mění majitele, Amazonky pošleme na něj, splníme ti sen, jen svatého Mikuláše v dění, dějství chápej, myslí pro tebe vše v dobrém.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *