Svatý Mikuláš

Lukáš Pechr Daeghsel tohoto světa jmenovaný, svatým Mikulášem rozený, v rodovém jméně svatý Mikuláš volaný, sestra jeho starší, rozená na svatého Mikuláše Taveliče před ním, hlásala láskyplný před příchod svého bratra před narozením, narodil se svatý Mikuláš 6. 12. 1981 svato pravý, vzkříšením a z mrtvých vstání posilnili svatého Mikuláše i svatý Cyril a Metoděj, aby potvrdili jeho pokřtění oboustranný svatý Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel je svato oprávněný. Elektrostatickou signální plazmu s matkou boží řeší, elektrostatickou síť otáčí, aby šla do zatracení, aby přírodní souznění s matkou boží společně zachránili, ruce v pláči si drží, lidé se od matky boží odtrhli, hvězdy si vzaly, obraz svůj přírodní v souznění si odsekli elektrostatickým vlněním přeci, pupeční šňůrou byli kdysi dávno lidé k sobě vázáni i s jejím synem nebeským ve vědomí přes hvězdu až k matce boží, nyní jsou naplňováni nehezky jen prach a špína zůstává v naplnění u matky boží a přestala i chudák příjemně cítit, matka boží stvořila si zemi v evoluci až k vědomí v savci, nyní ji to lidé vzali, nedělejte lidi zlatí císařské řezy, země k ní patří a nemůže bez matky boží žít, je to její batole nejdražší, zemře když se od ní odpojí, elektrostatický signální skalpel ji moc bolí, stvořitelka matka přírody matka boží léčí mé boží vědomí stále pořád neustále, ostatní lidé, aby si získali matku boží její přízni, ať se vyvarují elektrostatickým signálním sítím, pomohou sundat i satelity, zeměkoule je již v tísni, dimenzi vědomí života ztrácí vědomí, lidé moji zlatí jen tak Vás bude i můj syn nebeský milovati, jsme spolu taktéž propojeni, povídá matka boží v přírodních životních kruzích v souznění.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *