Svatý Mikuláš vyšší bůh země (Zeus) – potomci Bůh Héraklés, polobůh Hádes, svatý Mikuláš

Vzhledem k tomu, ač se ví a má vědění správného dění a dějství i nejvyšší bohyně Gaia/Rheia, není potřeba již příliš silné bohy v ráji, pekle ani v podsvětí, jako tenkrát za dob Olympu či Egypta. Jelikož a protože jsou to, ale léta páně ve zpětné přírodní vazbě, že nastala i doba pravěká, proto se o ní nyní hodně povídá. Proto potomci v mužském pohlaví, synové jsou od boha země tvořeni v plodu matky bohové ve smyslu, aby trestali ve jménu pravdy, cti i slávy v přírodním smýšlení a to až zas spět do svátosti. Polobůh je rovnováha. Bůh Hérakles narozen v souznění síly v době rovnováhy s přelivem na rozedněný měsíc, polobůh Hádes v započetí v době rozednění měsíce s přelivem na půl měsíček, svatý Mikuláš ve dvou polovičkách měsíce, přelivem na zatmění i rozednění měsíce, kdy rovnováhou se stane, při porovnání hvězd i početí v dobách kdy oslavovati je třeba i Ježíše. Bůh Hérakles je ochranou všech pekel i nebes, trestá rukou svou, kdo ho zná je skutečnou pověstí výbornou, rozpozná svojí cestu snadnou.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *