Svatí a Enigma

"Jak sami dobře víte, přístroj Enigma pracoval na bázi odezírání z problikávajících přírodních hvězd svatých, zneužité i jejich vědomí, viděné směrem nahoru přes nebesa a to převážně i bez jejich souhlasu a technického vědění z nich bohatí dělali řady agentů, samozřejmě do těch bohatých patřili i vysocí důstojníci v Německu, kteří měli i vědění astrofyziky i znalosti Egypta – Africa Corps, svatí byly do všech válečných nesrovnalostí zataženi nevině, pod nátlakem a ze strachu i o život i přesto, že na ně dohlíželi titáni a hlavně bohyně nejvyšší Gaia a Rheia, které za to v období druhé světové války za nic nemohli, jelikož nebyly ve svých dimenzi životních kruzích tak nízko k zemi v planetárním biorytmu. Odposlouchávání za pomocí přístroje Enigma bylo od vědomí do vědomí slyšeno i v jiném a to přes živé přírodní hvězdy. Dalo by se říci, že to byla hvězdná morseovka, kdo myslíte, že převzal po druhé válce enigmu ? Přeci je to úplně jasné satelitní elektrostatický biologický umělý lidé ne – savci špioni, kteří řídí svět, ženou ho do záhuby a dělají si, co chtěj a to nápovědami v elektrostatické magnetické elektřině v ovzduší do hlav, rozumu a sluchového vědomí či ústrojí do druhého elektrostatického člověka. Nyní tam jsou i titáni, kteří přišli svět, zeměkouli, panenskou blánu atmosféru zachránit od elektrické magnetické plazmy. Tak alespoň vidíte na jakou jednoduchou, až složitou formu dorozumívání pracovala technicky přírodně přes hvězdy i vědomí lidí lehkovážně vzato Enigma, pouze na anténové vysílání do vědomí, které problikávalo ve hvězdách. V příkopě stačilo mít dalekohled a koukat v noci na hvězdy, které probliknou. Dnes místo vysílacího psacího stroje za pomocí antény používají lidé, co zneužívají svět a svaté, jsou to i ti co to převzali po Němcích po konci druhé světové války a nyní používají k zneužívání satelity."

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *