Srdce

Srdce savce je předurčeno hlavně k lásce, hřejivost, tep či tlukot je darem božím, tyto přírodní činnosti v souznění, všechny city probouzí, v srdci dítko milé čekající, posilňuje láskyplné vztahy vedené k rodičovství, poznáte i boha nebes Uranose, ježíšek či dívčina ve jméně prvním svatá Marie, těší se v narození z lůna matky ven, pozná matky přírody boží svět, je v troj jedinečnosti stavěné, titánskými žilními kruhy posilňované, vzrostlé i pružné, tři krát tři není o tom vyber si, planetárně přes hvězdy vzkříšen v zrození jsi, matka boží v dvoj jedinečnosti míří hlavní boží žilo Gaia do hlavy a do těla Rheia směrem k zemi, třetí jedinečnost ze třech žilních stran je opět krevní vzduch prázdný kruh nejvyšší děj, pro celkový život důležitý koloběh, jako planetární biorytmus potřebuje k žití vzduch prázdný tlakový kruhoběh. Čtyři titánské komory hrají jako bubny, hlavním pátým dimenzi přírodním titanem je vzduch prázdno s tlakem nejvyšší bohyně Gaia a Rheia tlačící vše minerálem ve vstřebání vedené do energie, aby kyslík byl v kruhovém oběhu vstřebán Gaiou všude, tato sinfonie tlakově taktní, pumpuje vše procházejíc v žilách dokonalých, jako když nejvyšší bohyně Gaia a Rheia na Varhany hrají, veškeré city a zvuky míří tělem přes vědomí k nebi, já žiji, oslovím tím celý biorytmus planetární matky přírody, je i ráda matka boží, když v kostele pak i k veškeré té hudbě hezky lidé zpívají.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *