Správná definice savce

Tvorba zcela přírodní, není jednoduchou záležitostí, vše je v životních kruzích provázáno troj jedinečností ve smyslu i různorodosti, začneme-li tvorbou třech plodů matky přírody, kde se opět nutně musí odehrávat přírodní dění, dějství ve hvězdě i ve vědomí přeci, proto v dokončené evoluci v lůnu matky ženy rodí se čisté přírodní vědomí v batoleti i polárky v jasné logické řeči, po narození dvou dětí, nakojí se ze dvou prsních galaxií a může se rodit i to třetí opět v lůnu matky ženy. Muž má v troj jedinečnosti mnoho přírodních smyslů také i ve jménu lásky dvě vejce venku, se středním smyslem propojení dvou životních kruhů do genové nekonečné ležaté osmičky ve tvaru pro uspokojení ženy, ale i žena může být v tomto romantickém rozpoložení silnější ve svém menším vejcovodu s otvorem do vzduchu prázdna pro vyvrcholení dění, dějství., pokud nejsou hvězdičky, zapojí i žena svou genovou ležatou osmičkovou situaci. Ale jak sami dobře víte, nemůžete přírodně stavět jen na přírodních kruzích, které jsou sice v dění, ale důležité je i vědomí provázané s hvězdou dění, dějství drží to přírodní evoluční pilíř přeci, abychom se planetárně opět nedostali do doby mezi dinosaury, ale už i ti měli malé vědomí i hvězdy, mějte pak obavy tedy, že dojde k novému probuzení v dimenzi elipsovým vejci k probuzení energetickou hvězdou dění ve smyslu supernovy k narození nového přírodního vědomí i galaxii-ní hvězdy. Z tohoto všeho vyplívá, že savec není pojmenován jen ve smyslu sání či kojení, ale k plnohodnotnému nazývání je potřeba i vědomí i hvězdy ke kojení matky přírody, aby měla přírodní dějové vědění k dalším plodům k ostatním zeměkoulím v našem jedinečném svobodném kroku, kdy ona získává svůj čas ke svému zamyšlení i k ději někde na jiné zeměkouli na svém dalším plodu z kterých jsou nyní vyvřeliny z prachu, proto opět z toho vyplívá rčení, kojme najednou tři děti života čistého, doneseš dění, dějství i bez tvého vnímání na ostatní budoucí plody ve stejném přírodním jménu, získáš si plnou lásku matky přírody, bude ti vděčná na věky, matka boží nechce ze všeho vyvřeliny, vyhýbej se elektrostatickému signálnímu proudění, vyhneš se tak elektro šoku do čistého vědomí, matka přírody chce tři andělské páry v objetí, dopřejte ji toto nadšení ona si ho zaslouží, pořád lepší než aby v dimenzi vejci dospělo k novému pokušení, navraťte i savce v moři, který není savcem sáním, ale tím, že má přírodně magnetické vědomí už i v lůně matky, život započal ve výše zmiňované oblasti, děkujeme křtiteli titáne Pontosi, započal si s přírodní dimenzi titánem nejvyšší bohyní Gaiou matkou boží, vědomou hvězdnou evoluci pokračujíc na souši, nyní nemáš rád rybu na suchu, což je v troj smyslnosti celkem logický, savec v moři nemá rozum ani vědomí, aby přeříkával i tvoje volání, nemá na to ani materiální vlohy, aby navrátil vědomí savci v moři, proto jsi v posledním savci na souši, aby napravil dění, dějství, ač na první plod matky boží zeměkouli dvě tvé vyvřeliny asteroidy letí, jelikož už nejsou zeměkoulí druhou, třetí. Elektrostatický lidé vzali ti je společně z tvojí troj jedinečnosti, ač ztratili hvězdné dění, dějství přímo matky přírody bohyně nejvyšší Gaii, což je jedna z tváří její jedinečností, ztratili se hvězdy s vědomím už i v moři, započíná obnova v dimenzi vejci, probuzení dimenzi hvězdy zablesknutím supernovy, galaxie vědomá se tím hned zjeví, je to i Anubisovo hvězdné zalíbení, jelikož hlídá malé hvězdy v savci, Anubise se zde po obnově na zeměkouli opět vzkřísí v Adamovi za svítání, matka boží nejvyšší bohyně Gaia, jelikož z bohů svých nejlépe vybrala, moc si ho ze všech smyslů oblíbila, proto vše vrací zpět do starověkého pravěkého Egypta, kde v citovém rozpoložení povah či v otočeném smyslu svého minerálu načetla se ve vědění v jiném jménu stále má planetární živí tok řeku svou přes cestu hvězdnou vystupovala ve jménech Osiris, Anup (Anubis nižší bůh ve velkém společném životním dimenzi kruhu) – převážně vzduch prázdno, Set, Re – bůh života smrti – převážně naplnění minerálů, ve spojení pak Atum a Mum hvězdné minerální souznění ve vzduch prázdnu dění, dějství v matčiným lůnu - ženský cyklus, všichni v životních kruzích jsou ztvárnění hvězdnou porotou v podsvětí v bludišti a to zcela za oponou.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *