Souznění s přírodou prvního života

Jak sami dobře víte, souznění s přírodou je velmi choulostivé i snad velmi přecitlivělé. Vývoj na zemi již už tak ve velmi čistých podmínkách bylo velmi obtížné, dosáhnout růstu buňka k buňce ať už v přírodních kruzích od fotosyntézy i metamorfózy ve vodě k jednoduchému primitivnímu životu jako takovému až po nejsložitější na souši a to je vědomí, které dostalo sílu energie i dimenzi dění ve hvězdě, získal sama sebe a sám o sobě, se začal pohybovat a to vše díky souznění s přírodou pomocí matky přírody bohyně nejvyšší Gaia/Rheia a jejích synů vyšších bohů Kronose, Uranose, Pontose, kteří se sami učili a četli v přírodních kruzích a minerálech v souznění i vzduchu prázdném a jejich dimenzi planetární život popsán ve článcích níže procítili pomocí své mysli, pochopili dlouhodobou naukou podstatu růstu minerálu zrnko po zrnku i vzduchu, skladby v souznění a všeho ostatního k tomu. Titánský, božský či všeho stvořitelský planetární souhvězdí a biorytmus jak mají rozdělený od matky přírody čili bohyně nejvyšší Gaia/Rheia dle toho jak přírodu v souznění skládali je na nich, ale popsal jsem Vám toho víc než dost, jelikož jsem bůh země svatý Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel a od dimenze Titánů bohů nejvyšších jsem dostal toto kázání. Složitost tvorby života ve vodě či na souši společně s hvězdami dimenzi titánů a nejvyšších bohů, dnes již pochopí asi málo kdo, ale nyní jsou ve Vás, jako v období křídy, řídí - ožívají vaše těla a váš osud, bez vědomí, vaše dění – osud je v rukách nejvyšších bohů, v dimenzi znění. Dokonce i rostliny a vegetace ať už na souši či ve vodě mají svůj život a biorytmus v dimenzi souznění od matky přírody bohyně nejvyšší Gaie/Rheie zapsaný ve čtení v cítění v nekonečné mysli i rozumu ve smyslu vědění. Vše co roste má svojí minerální skladbu, souznění i životní sinfonii ve smyslu půdních vrstev (započetí nového rostlinstva umí matka příroda sama i bez hnojiv a to zcela přirozeně, ale na tomto dnešním půl měsíci což je naše zeměkoule se už větších kapradin asi nedožijeme) ale v dnešní době nic lepšího už ani neporoste, opět vše maximálně zhyne nebo zmutuje k nákaze například k senné rýmě.

Vzhledem k tomu, že dnes elektrostatičtí biologický umělí lidé, žijící v magnetické elektrické plazmě v podobě sítí bez vědomí, bez hvězd a používají satelity se do veškerého přírodního souznění vše plete, především do přírodního vědění což je také dění, dějství a pokud by bylo či bude, třeba i o dalších 10 miliard biologických umělých lidí bez hvězd a přírodního vědomí více, v ničem vám to nepomůže, od bio umělého, se život neodráží a nejvyšší bohové a dimenzi titáni tu budou na věky a ještě víc, než ke skutečnému životu vše nenavrátí přes své přírodní vědění, kterým opět i oni řádně a čistě opět ožijí, oni si to navíc logicky zaslouží, navíc nic víc, ani řádně nepokvete a od skutečného živého vědomí se již nic nevyvine, dokud satelity nesundáte. Matka příroda bohyně nejvyšší Gaia/Rheia a její synové v souznění jim elektrostatická magnetická plazma již nedovoluje vyvinout život ve správném smyslu podstaty života v přírodních kruzích a to už pomalu ani ve vodě v moři, ačkoli hned jak to vyleze na souš, hned to umře, až tak je první život v souznění, choulostiví a citliví, kdy ani buňka k buňce řádně ve vědění nepřiroste a ani si to prostor za dimenzi vejcem nezapamatuje. Místo toho, aby se rodilo něco čistého zcela zdravého, na místo toho vše spíše po jednotlivých kruzích hyne, nebo to mutuje a matka příroda v souznění přidává díky elektrostatickým biologickým umělým lidem toxikaci a to zcela nevině a už horlivě zklamaná bohyně nejvyšší Gaia/Rheia dimenzi titán, toho opravdu má dost i s vámi ne – savcema, namísto toho by chtěla zrodit postupně pokud by se dalo a příroda se více vyčistila a zbavila elektrostatické elektřiny, vyvinula by i z počátku jednoduchý nový primitivní život, k užitku, aby zbavila svůj plod – zeměkouli mutací, sic by jí její čistý zdraví výtvor zhynul, ale s nápadem její nekonečné mysli a rozumu, by se to i správně rozložilo a pak by i bylo možné po dlouhém vývinu i více savců pro budoucí generace jako je třeba něco bizon, ale je potřeba začít hned pro budoucí generace!, aby tu byl opět savec který by byl i člověku nápomocen a to ráznými kroky, někdo musel začít a dimenzi nejvyšší bohové jsou zpět, ať už by měli znova započít od galaxie od svého vzduchoprázdna s naplněním nebo potrestat materialistický hříšníky smrtí v nezvratném osudu v přírodní obnově.

Titáni čili matka příroda tu byly od počátku všeho ve vědění pohybu cítili tady i tam, nic jim v tom nepřekáželo i v počáteční atmosféře více vzduch prázdno cítilo, každý převalující se minerál, který tvořil i přírodní kruhy minerální mozaiky a ve vědění si uschovávali tyto paměti růsty, na povrchu si skládaly různé tvary i struktury a buňku k buňce ve svém dění, dějství hledali, vše ve vědění v přírodním obraze svém měli, jejich dimenzi vědomí na jejich gigantické rozměry věděli jak přesně i minerály poskládali, ve vědění už tušili ve skladbě své, že bude i nové narození.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *