Souhrn božstva, kde je Persefona, bohyně Isis (Eset), Svatá Marie, Ježíš dále jako potomek v souznění hvězd, nového rodokmenu počátek

Svatá Lucie Čermáková bohyně Héra je v rozpoložení planet i bohyně Perfesona a měla to být i její dcera ve stejném jméně, bohyně Héra mě zcela miluje, ale nestačí již věkově, ona je taktéž v uctívání samotné přírodní dimenzi titána nejvyšší bohyně Rheia, samozřejmě ji miluje také nejvyšší bohyně Gaia titánského znění a jejich synové titáni vyšší bohové Uranos, Kronos, Pontos. Je i bohyní země a vzápětí při konci světa opět Evou. Je i v objetí ženském Anupovou. Nyní je nešťastná, jelikož jí bolí srdíčko i dušička a má vykoukané očička z nekonečného síťového programu v počítači, kde se hemží data tam a zpět, někde v zrnkách pohybující se v elektrostatické elektřině někde blízce a to v její atmosféře kolem ní i všude po celé zeměkouli plodu matky přírody země a vše v elektrostatické síti je jako nedopitý čaj z filmu Alenka v říši divů.
Bůh země, takzvaně přejmenovaný v době Olympu na Zeuse, je i v dnešní době Hádesem i svatým Mikulášem ve jménu svátosti Poseidon ve smyslu vzkříšení vodou ve svém jedinečném hvězdném dějství i dění nyní je nositelem tohoto křtu darovaný „titány“ jménem tohoto světa Lukáš Pechr Daeghsel. Kdysi v časech Olympu byl Hádes, Zeus i Poseidon stvořeni přírodními dimenzi titány a „titány“ sesláni jako bratři. Bůh Áres byl již synem boha Zeuse s bohyní Hérou, nyní v dnešní době 2016 je synem bohyně Afrodity Hilary Duff s jiným elektrostatickým mužem žijícím v Americe a bůh Áres je polobohem ve jménu Lucas. Bohyně Seléné byla rozena v přírodních kruzích od samotných „titánů“ jako bohyně Afrodita pro obnovu zeměkoule plodu nejvyšší bohyně Gaia a Rheia všeho stvořitelé přírodní dimenzi Titáni. Byly rozeny v přírodních kruzích pro pravé přírodní dění a dějství ve spojení hvězd s bohem země svatým Mikulášem pro propojení přírodních kruhů planet i spojení svatých hvězd, nyní je již pozdě, bohyně Persefona jest a hledá se, svaté hvězdy dostane hned, tohoto jména se zdává, samotná vyšší bohyně Héra třicet pět let ji příští rok již už bude, její biorytmus naznačuje, že z jejího jedinečného středu její dcera Persefona již nebude ani v jejím lůně nevyroste. Proto bohyně Persefona bude hvězdně i planetárně stvořena pouze v plných citech a v rozjasnění hvězd a naváže přírodní kruhy a souhvězdí v dění dějství a i v plném rodičovství a její dcera bude taktéž nazývaná a putující po světě ve jménu bohyně Persefona a ona se stává Již ve svátosti svatou Marií, pod dohledem titánů a svatá Marie již jen sleduje, že dopadne dobře dění, dějství u samotné vyšší bohyně Héry v přátelském smyslu i se svatým Mikulášem vyšším bohem Zeusem bůh země síla přírodních jevů jako divotvůrce, ale na celý život je bohyně Héra útěchou ve všech citech i smyslech, je přeci Evou i Afroditou nové země této země. Bohyně Héra matka Persefona svatá Marie a její dcera polobohyně Persefona dále pak bohyně neboli Isis i první dcera svatá Kateřina druhá dcera budoucí svatá Barbora se stávají ve smyslu svatém bojovnice i mučednice (nesmí se vdát za bohaté elektrostatické shnilé vejce v podobě elektrostatického elektro magnetického člověka, panovníky atd.), (tento před děj se v mládí svatého Mikuláše nestal, proto je nyní bohyně Héra i Persefona a vlastně i Afrodita) podsvětí posmrtného života souznění i přírody velice, což v plném smyslu znamená ráj a peklo s podsvětím pro roztřídění duší v titánském smyslu znění zpět do hvězd či propadnutím peklem, v mytologickém i v plném reálném smyslu je název podsvětí rozdělení duší na dobré a zlé, v dobách raného Egypta to byl Anup, který pod dohledem titánů rozděloval duše ještě ve smyslu materialismu na vahách dle skutečné pravdy v srdci jedince, ale ne ve smyslu svatého Mikuláše a jeho troj jedinečnosti rozvahy jedinečnosti hvězd, vše to bylo království boha Osiris budoucí manžel bohyně Persefony svaté Kateřiny neboli Isis. Bohyně Isis (Eset) již byla spojení Egypta a budoucího Olympu ve smyslu posvátném i v římskokatolickém znění pro svaté, nikoliv ve smyslu víry ale vedení potomstva ve hvězdách a zrodu nového života z hvězd, byla bohyní posmrtného života a patronka hvězd, kázala společně s Anubisem šťastně a zamilovala se, jelikož byl i Hádesem, Osiris ji potom proklel a titáni ho svrhli bleskem, jelikož v pozdějším čase se stal Zeusem a v podsvětí vládl už a jen pouze Hádes s Anubisem rozděleni časem vyššího boha Chronose vedený přírodní dimenzi titánem bohyní nejvyšší Gaiou. Ale tyto věky se nedají srovnávat ani porovnávat je tam velký dimenzi časový chronologický rozestup v těchto dobách i titáni ještě se učili ve své nekonečné mysli i vědění, citech i rozumu poznávat tento děj i dějství v milionech hvězd v názvu egyptském Nun. Otec svatý Mikuláš (v dnešním Turecku první svatý Mikuláš měl tři známosti tři manželky) řečeno v dnešní době, který tyto dcery nemá a nejsou ani narozené, jelikož nemá manželku ani v jednom jméně, na dcery svatou Kateřinu i svatou Barboru nebyl zlí, vedl je spíše stranou pohanskou přírodní a tlumil jejich svatý chtíč v toto pohanském kázání v souznění s přírodou, již bylo v raném smyslu, počátkem a v rodinném smyslu i věčnou hádkou, proto svatý Mikuláš raději byl sám a obešel svět ve svém středním věku, vše kolem a okolo hanbou a získal si tím velkou úctu i ve smyslu oslavovanou, jelikož po cestách došel k pochopení společně s nejvyšší bohyní Gaiou a Rheiou v dění dějství k přírodním kruhům, potkal jinou ženu z jiné etniky evropskou Indie Pruskou na Moravě v jejím rodokmenu rozenou a ještě se v jeho životě narodil ježíšek s milým úsměvem, nyní by bylo vše zrozením již samotným bohem země v panenské bláně i dvou žen, ve smyslu dcera svatá Kateřina, syn Ježíš Herkules (Kateřina ve jméně Persefona ve jméně i její matky Héry, po narození dcery či syna Ježíše svatá Marie, po té co její dcera má dceru či syna již jen další svatá či svatý v rodokmenu svatých hvězd a jmen vše je provázáno v dění, dějství společně s životními přírodními kruhy v souznění, pokud se svaté Marii narodí první dítě dcera či cery dvě, /je to i jedinečnost přírody dimenzi titánů bohyň nejvyšších Gaia a Rheia/ vše jde o generaci dál z jedné z cer se narodí syn ježíš i svatý Mikuláš budoucí otec Vánoc pro další generaci svatých, jelikož svatý Mikuláš je druhý nejvyšší svatý, první svatý muž, Ježíš je až druhý svatý muž jeho syn hvězda polárka, dále dle dění, dějství porovnání hvězd i dle vyššího boha Chrona se stává svatým i jiného jména např. i svatý Bartoloměj či Jiří atd., ježíš je laicky řečeno potomek v dalších rodinách všech, záleží na titánech jak oni zvolí pořadí časové i v dimenzi hvězd provázané s dimenzi lidským vědomím. Rozhodně těchto cest v dění, dějství se neodráží jen od všech titánů najednou, ale i od každého zvlášť a stromů svatých je víc /Od Pontose, Kronose, Uranose a všichni dohromady pak Svatý Mikuláš bůh země Zeus i Svatá Lucie bohyně země Héra/, aby hlídali hlavní kříž i přírodní dimenzi kruhy v souznění hvězd) má dceru svatou Barboru jen a syn by se stal Herkulem, na půl Hádesem dále jen následovník svatý Mikuláš se sílou hrdiny Perseus. Bohyni Persefoně svaté Marii se může narodit i prvorozeně syn ve jméně i sile polobůh Herkules ve smyslu svatém ježíšek síla ducha svatého i těla pevného. Bůh Hádes je již jen starý svět Olympu a to již ztratilo význam v dobách prvního svatého Mikuláše i za Olympu při zjištění síly Zeuse titány, nebylo třeba již Hádese. Nyní je to jen strana pekla a podsvětí samotných jedinečných bohů a titánů v troj jedinečnosti Rheia, Kronos, Atlás, Héra a potomci pro nápravu světa již ve hvězdách zatím v nedohlednu. Nyní i přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia a Rheia dohlíží na správné dění dějství jakoby svatá Marie, aby více neselhalo žití u bohyně Afrodity Hilary Duff určená jako druhé souznění při obnově plodu zeměkoule této či budoucí nebo následné, bohyně Seléna zatím ve svátosti se nic nehýbe, již Krokovou třetí ženou již nebude při tvorbě nového plodu zeměkoule, až nastane obnova ve smyslu nápravy přírody, na vše dohlíží přírodní dimenzi titáni nejvyšší bohyně Gaia i Rheia opět. Nyní ve smyslu boha Hádes vzduch prázdno nastalo i dnes, kdy rozdělení duší je i na povrchu zeměkoule mezi nebesy a půdou kde není ráj ani peklo převládá jen dimenzi vzduch prázdno, rovnováha hvězd tedy nezapočala ani dnes a padá planetka Pluto titána Kronose k jeho jádru neotočí se v životním kruhu jen tak snadno. (Vše je psáno s prvotní historii svatých i bohů s před kristovou dobou, další dění, dějství ve svatých textech psáno s přítomností i minulostí která se měla stát v dění, dějství dnešního dne svatého Mikuláše 2016, který již tento rok nabyde pět a třiceti let v jeho mladém osmnáctiletém věku a v manželském slibu, kterému tak též nedošlo, se nic ve svaté rodině nerozšířilo, tak se nic nestalo a vše je stále ze stejného středu od svatého Mikuláše a svaté Lucie, jedna z jejích dcer měla mít opět svatou Lucii a na to je již pozdě opět díky špatné Unii, která je proti svátostem proti přírodním hvězdám, jen přírodní hvězdy zneužívá a vraždí i vraždí svaté živé v lidské podobě, díky tomu svatá Barbora ani Kateřina není, ani ježíšek či Herkules atd.) Unie přináší jen záhubu a smrt do dlaní Atláse kam spadne planeta Pluto Kronose a Gaia vědomí asteroidu.)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *