Sedm ran egyptských

Ztuhnutí krve – voda s krví – ztuhnutí pocit strachu až zkamenění.
Šílenství – broučí chvění v hlavě.
Hněv – Metamorfóza – jakoby padající žáby, což je v evoluci důkaz dvoj jedinečné troj jedinečnosti, jako před a za asteroidovým pásem veden mezi Jupiterem a Marsem, je to sebrání celkového rozumu ve smyslu i zamyšlení bez dokončení, koukání do nekonečnosti.
Mor – natlakovaní celého těla vzduch prázdnem včetně rychlého uvolnění v sekundové rotaci – realistická iluze horečky, ale člověk se může naprosto zhroutit v iluzi nemoci.
Zatmění – sebrání celého vědomí zrodu sebrání mysli ve vědomí k samostatnému rozhodování – šero v očích, rozjasnění pokud dělají lidé savci, co titáni bohové chtějí.
Náhlá smrt – dezorientace - zabití savce či zvířat, odebrání potravního řetězce, v jeho hlavě čili všech pět ran egyptských předchozích hromadně.
Náprava a obnova – nenarození prvorozených synů a dcer ve hvězdných znameních či zvěrokruhu, dokud člověk čili savec není poučen za své chyby spáchané k přírodě k plodu k zeměkouli, je trestán stále dokola těmito sedmi cestami, obnova ve prospěch savce v evoluci obraz bohů v sobě, mění se sedm ran egyptských na sedm ran potěšení, pokud není stále rovnováha, ale spěje to k nápravě k přírodě a matka boží někoho má ráda dá člověku šílenství smíchu, utěšení nebo schovívavost k jeho hříchům, které páchá ze zlozvyku, ale je potřeba aby zahájil pochod proti satelitům. Obnovou je myšlena absolutní smrt savci, jelikož propadl díky sobě a svým výrobkům do cest proti samotné přírodě, proto bude zahnán po roztříštění zeměkoule do zapomnění a započne v evoluci růst stejného savce, který bude shovívavější k přírodě a bude naslouchat matce boží, pokud se nynější savci zbaví elektrostatických signálů, bude matka příroda moci pokračovat v přírodních kruzích ve svých cestách v rozmanitosti své přírody.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *