Řecko a Řím

Poloviční Titán vyšší bůh Atlás, je symbol, hlava a ochránce Řecka, ale ve válce titánové proti Olympu to všechno velmi zamotali, měsíc po něm chtěla Gaia a Rheia hodit po Atlasovi amen, byl tím ne úplně proklet, ale byl velmi nešťastný, že bohové a nižší bohové vůbec nepochopili co Gaia a Rheia chtěli, rovnováhu přeci ………., pak už jen bádala nejvyšší přírodní dimenzi Titáni nejvyšší bohyně Gaia a Rheia, kde udělali chybu v kázání, jenže než se dostali ve svém biorytmu v přírodních kruzích ve čtení, uběhlo i tři roky jejich dimenzi souznění. Co jsi to, Jules Césare vyvedl, nepochopil jsi snad tvorbu svátosti titána boha vyššího Uranose, chudák Atlás potom musel trpět znova, bohové se pak museli rozmístit jinak, dle i zbytků hvězd a to jen svatý plod, tak činila nejvyšší přírodní dimenzi Titáni nejvyšší bohyně Gaia a Rheia opět, ztráceli se zas snad, potřebovali dát dohromady celý svět, hledali cestu důvodů ztráty galaxií hvězd, i když věděli, ztráceli se v dění, dějství tady na svém plodu zeměkouli, než si přečetli vše i z hvězd. Jules César měnil světový charakter, demokracii první vymyslel, měl krásnou civilizaci, vyháněl barbary neurvalé z hvězd, Jules César uctíval i řecké bohy tam a zpět, z velké části polovice nejvyšší bohyně Gaia pomáhala mu prohánět svět, měla pak po nástupu jeho syna i parlament, ukončila Césarovému synu vládu, nebylo třeba dalších bojů i Britové naučili se romantizmu. Poloviční Titán vyšší bůh Atlás, je bohem a titánem Řecka, má je všechny moc rád a i přes všechny nesnáze pomůže jim rád. Boha země mějte rádi, je i svatý Mikuláš přec, je i posledním svatým z veškerou nákloností, hýbe i s asteroidem s posledním vědomím savce v srdci i duši vyjdi z něj ven ježíšku, Ježíši, pomůže ti s tím bohyně Persefona Anubisi, teď trochu obrácené dění, dějství je i ve hvězdách i v planetách, tak to je, i ty jsi právě bože země svatý Mikuláš i Hádes, bůh i vzduch prázdna přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšší Gaia, až tvůj druhý syn bude bůh Hádes, první syn Herkules.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *