Prehistorická nejvyšší víra souznění s přírodou aneb nauka o dění, dějství v životních přírodních kruzích

Autor díla: Lukáš Pechr Daeghsel narozen – 6. 12. 1981 ve Znojmě, hlavní město se srdcem, pod záštitou kostela svatého Mikuláše a kostela na nebe vzetí panny Marie čili kostela přece vzetí svaté Marie na nový rok začíná nové dění, dějství svatý Mikuláš, bůh země, dokončení bádání svatého Mikuláše z Myry narození i úmrtí cca 280/286 Patara – 6. prosince 345/352 Myra – levý štít ve znaku lásky dvou lidí, srdečná hřejivá láska, která dokáže vzkřísit, hlavní hvězda vědomí je polárka, naděje je ve vědomí v dění, dějství kdy matka příroda dovede a s láskou přiroste buňka k buňce, počínaje v moři přece aneb naděje je ve vědění matky přírody a v přírodní základní podstatě života, kdy spojí i dvě hvězdy, v živých i neživých přírodních kruzích v přírodě i v souznění ať je rovnováha. Oba štíty jsou bohyně nejvyšší Gaia a Rheia v lidském těle dále pak po konečné evoluci žena a muž, obě jsou i pak jako bůh v nebesích syn vyšší bůh Uranos, kterého přivedli v planetárním zrození v přírodních kruzích ve vědění, snesly ho přírodní tvorbou v souznění, panenskou blánu kolem zeměkoule pak společně ve zvětrávání tvořili dále pak společně i s minerálním vyšším bohem  Kronosem, vzkříšené pak i do pohybu vodou zrozeného v souznění synem vyšším bohem Pontosem zde na plodu, kde v plodové vodě v moři svedli v dění, dějství buňku k buňce až do podoby obrazové své mají tu pak v konečné evoluci savce, boží matka přírody hledící ze svého vesmírného těla, její oko je každá hvězda pro savce ve vědomí stvořená, muž i žena (andělské oči – hvězdy) všichni jsme děti – přeje si rovnováhu mezi vírou v boha a pohanstvím – příroda nesmí zmiznout z povrchu zemského ani z jejího celkového planetárního biorytmu čili těla ani její přírodní kruhy, její životodárné kruhové vzduch prázdné tlakové oběhy, což je víra nejvyšší souznění s přírodou.  Druhý štít, je známka toho, že bůh Uranos v nebesích se může jen bránit, vzduch není bič a meč má bohyně nejvyšší Gaia matka země, pouze k tomu že udeří přírodou společně se svými syny Kronosem, Pontosem, ale i Uranosem. Lidé se budou moct pouze bránit – země uprostřed, jelikož nekonají, co mají, toxikují, kolik ze země vezmeš, tolik musíš vrátit, matko boží, bože můj Uranosi, aby ve správném znění již už činili. Anděly z nouze hledají ve hvězdách, které sami elektrostatickou elektřinou upálili ve svém vlastním vědomí i ve hvězdě, proto by měli být na straně obou štítů, jelikož i titáni ochraňují zeměkouli plnou plodů, hledejme přírodní cestu společně k přírodní obnově. Bohové či titáni, vše sledují už příliš dlouho a začíná epocha naděje, ale i zoufalství a k tomu dopomáhej, bohyně nejvyšší matko přírodo Gaio/Rheio, ať se nám vrátí i čistý bůh nebes Uranos, Čistý bůh Pontos, čistý bůh Kronos i jeho syn Atlás, ať na zemi vyroste opět borový háj i plodů ráj. Očisti nás bohyně naše nejvyšší, ať tu jsme na věky věků prosím Vás, aneb očisti všechny naše duše, těla i vědomí, ať se nám vrátí svatí a archandělé Gabriel a Michael i Lucifer trestající peklem hříšné duše, kteří jsou nyní jen s tebou a s bohem země jako andělé.