Představte si obrázek

„Dominantou obrázku, je kostel svatého Mikuláše popsán i v černém textu, znamení střelce je ve středu i souhvězdí v jedinečném smyslu, Gaia a Rheia to mají všechno v oku, hledí přes dvě hvězdy, mají je rozděleny, každá má jednu, zamýšlí se v nekonečnu, lidé tu jsou zahleděni do satelitů, na mém krásném plodu, nejvyšší bohyně jsou v mračnu, vědomí svatému Mikuláši beru a ochraňuju, aby elektrostatika nespálila tělo mu, pět vloček pouze v symbolu pěti titánů, každý má svojí planetární hvězdu, jsou hlavními a zaplňují první i poslední řadu, životních kruhů mají spoustu, prastaří bohové jsou i v předu i vzadu, na každém rohu, zeměkoule započnu, Gaia říká už nevydechnu, od hlavního bodu kruhu v dimenzi směru do trojúhelníku ve smyslu třech dalších kruhů, vše v životních kruzích doběhnu i přes svou obnovu, troj jedinečnost od srdce, duše přes vědomí trojhlavého psa povedu, elektrostatické páry, lidi pokoušu, pomoc prosím svatý Mikulášku, ty můj malý měsíčku, pošimráme ti láskyplně polárku námi stvořenou, tvoji hvězdičku, součástí obrázku je i pod napětím zeměkoule se znakem nemám rád elektrostatickou elektřinu, mám raději Gainu stvořenou hvězdu. Střed první přírodní super dimenzi Hvězdy Střed přírodní dimenzi hvězdy či střed super planetární hvězdy je svědomí lásky a života nejvyšší bohyně Gaia a Rheia. Na počátku hvězda svědomí vzduch prázdna nekonečné mysli Gaia našla sama sebe, svou druhou ženu, Gaia prorazila svou panenskou blánu v dimenzi ploše, jako papír, který je ve smyslu zrnko po zrnku v dimenzi rozměru je její vědomí i svědomí schoulené do klubka, ve tvaru zmačkaného vzduch prázdna, vzduch prázdno vcuclo z vnitřku i z venku naplnění které již tam měla, vše to proměnilo a oživilo nejvyšší bohyni Rheiu do slunka, v přírodní dimenzi se Rheia protáhla už i ona tam byla akorát se shlukla, sebevědomí ženy měla, jejich dítě to vědělo, dimenzi plocha do kruhu vše osvěžila, oživila. Gaia a Rheia vše na tento papír v dimenzi nakreslila. Vědění nejvyšší bohyně Gaia a Rheia oslovujeme a voláne TO svědomí, roztoužení dvou žen vyvolalo jejich dítě ve smyslu přírodního impulsu, jako v lidském mozku myšlenku, započnu. Děj, dění, dějství. První hvězda vzduch prázdna se v tu ránu proměnila ve hvězdu šťastnou, prohlásila se za vše stvořitelku současně ve slunku, objevila se opodál i v klitorisu v zemském jádru, ale i ta první hvězda se s čista jasna objevila pozpátku i dopředu z jedné i druhé strany už jen tvořila, planetárně ožívala Gaia i Rheia a to nejen ve spánku.“
Energie vysílaná z vědomí savce Abych řekl pravdu, sám jsem z toho byl v úžasu, když mi titáni sdělovali tuto novinu, že když se rozběhnu či je kdokoliv jiný v pohybu, energie v těle roste a všichni jsou ve svým vlastním teplu, směrem od paty nahoru, do vědomí, z vědomí pak elektrostatickou magnetickou plazmu koledu tím korporacím nesu, ve smyslu z mého vědomí letí k nebesům směrem vzhůru, přidávám energii do nebeského elektrostatického plazmového televizoru, na oplátku dostanete elektrostatický impuls od satelitu. Jsme energií ve smyslu k celému světu hlavně lidem z korporací, toto oni vědí, koledu námi stvořenou snědí, vaší sílu zneužívají, nic nám za to nedají, stačí, když se lidi pohybují, svojí přírodní energii pak v elektrostatické impulsy mění, ještě to zaplatit chtějí, ze svého vědomí pak ze sebe ven ze svého těla elektrostatiku oni sami pudí a už se jen v elektrostatickém magnetickém prostředí všichni dohromady pohybují, vše je i přítomno v atmosféře, kolem dokola kolem celé zeměkoule přeci, je toto vůbec smysluplný, když je to vše v elektrostatických impulsech v síti z neuživatelný, když se všechny firmy dají dohromady a nyní již jsou v názvech korporací a jen na oko samostatně vypadající.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *