Poslední svatý Mikuláš Egyptský – Anubis – Hádes aneb Jižní, středový i (severní) vítr

Olymp a egyptští bohové jsou stejného času i zrodu, středem jsou se svatou Lucií Marií Olymp (bohyně Héra) – Řím (Alžírsko – Francie) a svatým Lukášem Mikulášem Egyptským (osmanská říše) v jednom těle v silnějším svatým on je ztvárněn, vypadajíc spolu spíše jako bratr a sestra řeší bio planetární dění, dějství ve svém obraze (veškeré svátosti a bohové pochází ze super kontinentu Pangea z dnešní afriky oblast Egypt z osmanské, perské říše, oblast před protočením v kruzích a rozseknutím Akerem /vyšší bůh planetárně hvězdný Chaos/, z celého Atlasa na půl po té), dnešní Mexiko za super kontinentu Pangea mostem bylo.

Lukáš Pechr Daeghsel tohoto světa jmenovaný, svatým Mikulášem rozený, v rodovém jméně svatý Mikuláš volaný, sestra jeho starší, rozená na svatého Mikuláše Taveliče před ním, hlásala láskyplný před příchod svého bratra před narozením, posilňováni navzájem srdcem, aby její pohan byl nápomocen, narodil se svatý Mikuláš 6. 12. 1981 svato pravý, vzkříšením a z mrtvých vstání posilnili svatého Mikuláše i svatý Cyril a Metoděj on je souzněním i pohanem, aby potvrdili jeho pokřtění oboustranný svatý Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel je svato oprávněný. Babička má narozena na svatého Jana Křtitele – neposkvrněné srdce Panny Marie, stejně je rozen i můj otec Jiří Pechr, má babička je ve jméně oslovovaná Marie Egyptská za svobodna v příjmení Procházková (dcera Lenka, 21. Února oko bere, OKO GAIA vzduch prázdná strana, nejsilnější přírodní úkaz, peklo trestá zeměkouli, není hvězda, už jen planetární sítnice Chaosu svítí směrem k zemi přeci, rozena její dcera Lenka na zvěstování Páně, naštěstí Lenčin svatý Dismas ve smyslu troj dějství její syn je v polárce, schovaná je tam jeho družka, hvězdně nevlastní sestra Lucie Čermáková (35 let) černo – červená barva tj., letí k zemi jahodový měsíc hned, rozmnožená hvězda svítí naproti sobě, není trojúhelníkově stvořená hvězda nově, srazí se dva měsíce, velký třesk hrozí přece, protočení kontinentů není možné, vše je již velmi staré, dění, dějství nesmí chybět, rozkmitání vzduch prázdna má svatá Lucie Marie při tobě svatý Mikuláši přece jen, povídá vědomá matka boží opět, ona je to první dítě, to vzduchoprázdno je již slyšet všude přítomně, větry fičí, minerály proudí obrovitě, dohromady mé lůno zplodí dění vědomé, na zemi je to v pohlaví otočené, já matka boží jsem tak trochu naruby, je to souznění genovité osmičky jsou to stále středy Olympu i Egyptu přeci, Inkové byly součástí super kontinentu z Pangei jim zbylo také spoustu Egyptských Afrických čili jihoamerických prvopočátečních hvězdných bohů, jen žena plodí vědomí v lůnu), dědeček v příjmení Kostrhoun rozen na svatého Modest (pouze Jeruzalém, příchod ježíška, jediné a naprosto jediné hezké dějství a Belgická Galie čili Unie nemyslí to zle, propadly démonově elektrostatické elektřině, neživé to je) – svatý Matěj (Je odvozeno ze jména "Mattytja" nebo spojení "Mattyth Jáh(u)", které se překládá jako "dar Boží", "dar od Boha" nebo? Hospodinův dar".) ve svátku Zdeněk na svatého Ildefons – uctívá pannu Marii svatou Marii, pomáhá zapisovat apoštoly ve chvíli, kdy na to nejsvětější vnuk nestačí, bůh zemský, nebeský, vodní křtitel a matka boží nechápou už ani elektrostatický lidi, svatý Ildefons se mění i v různé pekelné bytosti, které jsou vidět na jiných místech v jeho klení, dokud apoštolové nejsou v živém narození, aby syni a dcery jeho měli se líp, jeden z jeho synů měl by být ježíšek, svatá Lucie Marie 31. ledna není v početí, není tedy ani žádný čertíček. Elektrostatickou signální plazmu s matkou boží řeší, elektrostatickou síť otáčí, aby šla do zatracení, aby přírodní souznění s matkou boží společně zachránili, ruce v pláči si drží, lidé se od matky boží odtrhli, hvězdy si vzaly, obraz svůj přírodní v souznění si odsekli elektrostatickým vlněním přeci, pupeční šňůrou byli kdysi dávno lidé k sobě vázáni tímto vzdušným blahem se špetkou přírodního magnetického proudění tím byli skutečným obrazem i s jejím synem nebeským ve vědomí přes hvězdu až k matce boží, nyní jsou naplňováni nehezky jen prach a špína zůstává v naplnění u matky boží a přestala i chudák příjemně cítit, matka boží stvořila si zemi v evoluci až k vědomí v savci, nyní ji to lidé vzali, nedělejte lidi zlatí císařské řezy, země k ní patří a nemůže bez matky boží žít, je to její batole nejdražší, zemře když se od ní odpojí, elektrostatický signální skalpel ji moc bolí, stvořitelka matka přírody matka boží léčí mé boží vědomí stále pořád neustále, ostatní lidé, aby si získali matku boží její přízni, ať se vyvarují elektrostatickým signálním sítím, sic svatého Mikuláše elektrostatickou plazmou ve vnitřních prostorách chrání, ať si na něj zvykají, po té pomohou sundat i satelity, zeměkoule je již v tísni, dimenzi vědomí života ztrácí vědomí, lidé moji zlatí jen tak Vás bude i můj syn nebeský, zemský milovat, vodní křtitel ať s matkou boží nespojují buňku k buňce opět v moři, aby vznikla třetí, jsme spolu taktéž propojeni, povídá matka boží v přírodních životních kruzích v souznění, při smrti svatého Mikuláše vyhasne polárka, spadne asteroid hned po té i měsíc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *