Posedlost

Posedlost – je neřest, v dnešní době jest, podle titánů neřest, z moderního bodu vše, hodnotu ztrácejí i peníze, listy ze stromů nahradí je, při pádu měsíčního kamene, držte se stromového kořene, stavení vysoké usmrtí Vás v sebejistotě přece jen, určitě na to nestačí mše, v myšlenkách se zastavme i ctnosti ve smyslu píle, dovede zemi k záhubě i k přírodní obnově, započneme raději v pralese, jen tím zachováme život v přírodní podstatě, věnujme city zeměkouli, abychom ji zcela neztratili, aby titáni nezapočali v planetární obnově, zachovejme přízeň k matce přírodě, mysleme na budoucí životy životně, posedlý je ten kdo elektrostatické sítě miluje a povoluje je, váš rozum skončí v něm, vědomí už nemáte teď, dokonce s Vámi i elektrostatická síť pohybuje, matka boží ji vypuzuje, aby život alespoň trochu držela při životě.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *