Pokušení, proč je důležité vyvrcholení (orgazmus ženy), (před děje)

Toto je velmi složité prvopočáteční chvění, tvoření. Na počátku všeho byly dvě ženy, což bylo vzduch prázdno nekonečná mysl, která v dění dějství hledala pokušení, kdyby nebylo tohoto děje pokušení v hlavní hvězdičce dějství, dění Chaos nic by se vlastně nestalo, nebyl by důvod, vše musí mít nějaký cíl, aby bylo děje, aby byl důvod žít. Hlavní hvězdička Chaos je dějství, děj dalo by se říct zrakové ústrojí vědomého pohybu, ale i tak vzduch prázdno žilo ve smyslu hledání a nekonečná mysl sluchu v otázce co dělat. Naplnění minerály nahrnuté v dimenzi druhá žena, věděla, že potřebuje naplnění jiné a to z druhé strany, dalo by se říct, že ji obšťastnila první přírodní dimenzi hvězda Chaos, kterou převážně ovládala a posouvala ve svém objetí Gaia vzduch prázdnem životním kruhem. Hvězdu dění, dějství Chaos honila ve svém vzduchu tlakovém těle se vzduch prázdnem v životních kruzích dokud nenašla naplnění, aby svůj oběh naplnila obrazně řečeno krví měla souznění, tlak již měla v životních kruzích, obě ženy hledali naplnění v konečné fázi ho našli uprostřed podkovy, které není všude v nekonečném prostoru pro dění, dějství a to vše dělali pro rozvinutí dalších přírodních vzduch prázdných kruhů i minerálních v souznění v jádru plnili se tak i ze vnitř, i když by se dalo říci stále je to stočená jedna žena v dimenzi, jelikož žena vzduch prázdna měla proudění v nekonečné mysli hledání v kruhovém proudění, takzvaně vzdušný tlakový oběh. Proto hledala sebe sama naplnění, ale věděla, že je to druhá žena bez pohybu, v evoluci pak minerální souznění, pohyb pomalejší, ale její děj byl čekání a zamyšlení v hypnóze (ve “stun” slovo z anglického jazyka) povzdychy což byly i světla naplnění, ale než se tam Gaia v životním kruhu dostala naplnění povzdychu sopky zmizlo, ale již ve smyslu prvního primitivního vědění hledali obě ženy pokušení ve své přírodní dimenzi, jejich sex vypadal asi takto, když vzduch prázdno Gaia přes hvězdu, napůl již stvořenou Rheiou dění dějství Chaos našla hlavní bod naplnění dnešní slunce, nejvyšší bohyně Rheia vcucla životní kruhy vzduch prázdna nejvyšší bohyně Gaia, částečně se ochladila Rheia a Gaia v životních kruzích vše s naplněním rozházela do přírodních kruhů v souznění z venku i ze vnitř, Rheia z toho byla tak nadšená, že došlo z pokušení k vyvrcholení a její minerální dimenzi tok započal i v obrazech pak vznikla třetí žena vědomá. Z toho všeho samozřejmě vznikla i nová evolučně stvořená nová dimenzi přírodní hvězda dění, dějství Chaos a to bylo nejspíše obrovské nadšení nejvyšší bohyně Gaia, která tím dostala do své nekonečné mysli vzrušení pokračovat dál, ale i další pokušení v nekonečné mysli už ve spojení se svými životními kruhy, Gaia si začala s Rheiou povídat z jejího obrovského luna v přírodních kruzích z galaxie jejich první plod dvou žen poprsí tvořit v přírodních kruzích plody dimenzi planet a Gaia žádala v dění dějství o další minerál. Dalo by se říct v obrazovém smyslu při vývoji prvního života tu na zemi, když se tvořilo v souznění s přírodou, první buňka vstřebala druhou buňku, pak teprve po dlouhé evoluci byl stvořen samec, aby bylo vše víceméně vidět jakoby povrchově, tvořilo se velmi dlouze, však početí není jednoduché. Vývoj samce jako takového trvalo velmi dlouho. Pokud se vrátíme ke galaxii, k dimenzi poprsí hlavní bod naplnění byl žár teplo v uvozovkách řečeno teplo lásky, i když to později ztvárnili obě přírodní dimenzi titáni nejvyšší bohyně Gaia dimenzi konec slunce vnitřní naplnění a vědomá strana vzduch prázdna a Rheia v životních kruzích v dnes nazývané planetě Slunce, Jupiter první dítě v evoluci další Mars a děti následné, aby odebraly minerály do životních kruhů vědění pro tvorbu životního obrazového smyslu zde na zemi, v uvozovkách dnes již víme, sic životní kruhy již nepotřebujeme, jelikož obraz našeho života ve smyslu vědění již byl stvořen, ale planetární biorytmus může být poškozen, pokud životní kruhy zmizí úplně. Druhý hlavní bod při plodu galaxie byl, klitoris zemské jádro což byla v původním smyslu hlavní hvězda, která měla hlavní vyvrcholení smyslu života, ale ihned evolučně se rozdělila a v dimenzi vznikla hned druhá hvězda, aby dění dějství Chaos započal bez přestání znova, nejvyšší bohyní Gaiou řečeno chvění. Dalo by se tedy i říci a říkají to i titáni, že hvězda dění, dějství je vlastně neustálé pokušení, což pro titány znamená velmi primitivní smysl muže, ale je to souznění, což je také děj i životní koloběh. Obě nejvyšší bohyně již museli započít bez myšlenky na muže i se svými syny zapsanými současně v planetách ve tvorbě biorytmu z obou stran i se svými syny titány Kronosem což by se dalo říct první muž, první ve skutečnosti byl Uranos, ve smyslu slyším tě a pak Pontosem, dále pak popisováni v opakovaném čtení i v ilustraci z druhé strany. Titán Kronos jako ve smyslu zemského jádra, hvězdy i ve smyslu klitoris, je první mužské zjevení ve smyslu ven z těla do obrazu savce, titán Kronos je bod zlomu z ženy na muže v planetárním smyslu. Slunce je stále přírodní dimenzi titán nejvyšší bohyně Rheia, jelikož ona je vnitřní lůno či pochva minerálního dimenzi biorytmu, je to žár vypadající ve smyslu ven, ale je to vše ve vnitřním prostoru což i tak bez debat je, ale ve smyslu ven je to energie žáru i vstřebávání minerálu ze vzduchu prázdna spět, je to lákání tepelné lásky pojď za mnou spět, obšťastni mě znova a hned. V dalším vývoji v nekonečné mysli obou nejvyšších bohyň Gaia a Rheia ve smyslu vyšším, ve vědění, ztvárnili u muže pak i stvořili dva životní dimenzi kruhy v podobě kulek jako dvě galaxie doprovázející dvě ženské ňadra první galaxie k doplnění obou galaxií v mezi čase vyššího boha Chronose, ve smyslu dění dějství dalšího savce, vědomí i hvězdy, toto jen okrajově, ač vědomí života tvoří muže až ve hvězdě ve vědění z druhé strany. V ostatních galaxiích nejvyšší bohyně Gaia a Rheia i po vyvrcholení ve vědění žijí v obrazech, směrem k zemi vše naplňují, ale uzamčení bez hvězd čili bez hlavní hvězdy dění, dějství ve vědění nemají ze svého dimenzi prsa koho nakrmit, nesmí o hvězdy přijít, započali by obnovou se silnějším souzněním, nemají tam ani životní hlavní vzduch prázdné kruhy souznění s minerály od prvního dění, dějství od prvního svého plodu jako super organizmus svůj první pilíř svůj biorytmus prvních planet kruhů, pilíř roste směrem dolů.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *