Pohyb titána vyššího boha Atláse

Kdysi opravdu dávno, před mnoha časy již Indiáni v dnešně nazývané Americe, jednu první zeměkouli u matky přírody společně vyvolali, aby ji ochraňovali, sic první vývoj života i dinosauři tu již žili dávno před námi, s matkou přírodou bohyní nejvyšší Gaiou si o tom třeba jen odpovídali, ani nevíte kolikrát, jsem já přírodní dimenzi Titán bohyně nejvyšší Gaia svůj plod společně s mojí ženou stočenou ke mně, Rheiou a ve tvorbě mého biorytmu i plodu - zeměkoule syny titány Kronosem – planetární biorytmus - Pluto, Uranosem - Uran, Pontosem – Neptun, musela svým vědomím (asteroidem) obnovovati. Dalo by se i říci, že indiány (pračlověk – člověk rozumný) všude jsem chtěla žíti, ale i novými plody jsem v přírodních kruzích v lidském dění, dějství, přes hvězdy, jsem chtěla zploditi a svůj nekonečný vesmírný biorytmus rozšiřovati, budu muset jinde začíti a tady tímto plodem skončiti a ukončiti, nárazem svého biorytmu a vše opětovně zplodit, aby mi elektrostatičtí magnetičtí elektro plazmový biologický umělý lidé hvězdy satelity přestali vysávati. Jsem ráda, že v dnes nazývané Americe (Indiáni) i v Africe (dnešní domorodci) atd. se dožilo pár co se o přírodu živou i neživou naučili o mé batole pečovávati, zeměkouli pro Vás zrozenou, byli jste a jste i obrazem mým a mých synů titánů, za všechno Vám tím děkuji, vysloveno přírodní dimenzi titánem bohyní nejvyšší Gaiou a Rheiou. Vaše zobrazení stvořeno v souznění s přírodou přečtenou i vyslovenou a ztvárněnou, ale v knihách toto krásné láskyplné souznění s přírodou nikde nepopsatelnou, jelikož je dimenzi stvořitelskou, my titáni jsme všeho stvořitelé, v dnešní době i dění, dějství s Vámi stočené do přírodních kruhů a do našeho čtení, zapsání do planetárního biorytmu i s naší nekonečnou myslí, city je v našem biorytmu celkové životní smysl ztvárněný, jeden po druhém i v přírodní dimenzi, otočeném. Nemyslete si dobří lidé, že Rusko jen chladivá záda titána vyššího boha Atláse bylo, dále pak ve svatém písmu v souznění s přírodou psán polo titán vyšší bůh Atlás, i tam se v dobrém životním smyslu v obrácené straně patronem stal až do podoby jedince, aby Atlásovi záda ochraňoval i ve svátosti, Atlás i tam prošel i záda mi zůstal, ten jedinec se jmenoval, po dlouhém bádání přírody i porozuměl souznění svatým Mikulášem se stal a mnohé v Rusku v jedincích zanechal, chtěl aby si Rusko souznění zanechalo, dnes svatý Mikuláš bohem země jest, jelikož konec světa s titány řeší do dnes, jeho ve smyslu spojení všech přírodních dimenzi titánů nejvyšších bohyň a titánů stvořili, nejvyšší ve spojení dimenzi titán učinil, titán Atlás je jeho bohem i titánem, ale jenom jeho synem, bratrem i otcem a hlavně krokem, krokem v dění, dějství jeho životním pramenem. Z titána Atláse již obyčejní muži rostli, velkým titánem jeho otcem Kronosem v souznění s minerály muži pokřtěni, nyní bohužel bez vědomí a bez svatosti, to bylo tehdy v minulosti kdy i bohové rozdělovali v přírodních kruzích přes hvězdy svátosti dosti. Asie to měla trochu jiné, přírodou tam ovládla, ale Buddhu tam přeci dostala, ale i tam Gaia/Rheia rovnováhy v celku dosáhla, o tom někde jinde v dimenzi životních kruzích v souznění s přírodou napsala. Pohyb titána Atláse po celém plodu přírodní dimenzi titánovi bohyni nejvyšší Gaia/Rheia přeci byl a chodil, pohybem kontinentů se snažil, aby nový život se jeho titánské rodině povedl a ztvárnil, i litosférické desky po zeměkouli se stali jeho svalstvem, pomáhal i titánovi Pontosovi, společně Atlás se svým otcem titánem Kronosem – láva, a skoro ztuhlý minerál a jeho matkou přírodní dimenzi titánem bohyní nejvyšší Rheiou a Gaiou i titánem Uranosem zvětráváním k doplnění Pontosovovi vody, ten pomáhal i na hoře vypařováním své vody, titán Uranos pak rychlejším zvětráváním kyslík i vodu uvolnil a ve vesmírném nekonečném biorytmu titán Pontos u matky Gaia/Rheia se rodil zvětráváním a uvolňovala se voda i kyslík pro syna titána Uranose a to vše v životních jemných kruzích v souznění s přírodou s přirozeně velmi dlouhým časem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *