Plod matky přírody – zeměkoule

Zeměkoule tvořená přírodními kruhy v jedinečné i troj jedinečné životní tvorbě ve středu v matčině lůně, je vyvrcholením vědomé životní dimenze i ve středu planet biorytmu točící se kvantově elipsově do kruhu před sluncem před prvním asteroidovým pásem, který se točí kolem naplnění kolem slunce, které je chlazeno ze všech stran vzduch prázdnem, takovou rychlostí v kruhové rotaci, že lidské oko nic nepostřehne a ani miliardou přístrojů dohromady sečtené je to vše neměřitelné i slunce hlavní hvězda naplnění má svůj kruhový životní oběh, vše je vázáno v přírodních kruzích k jedinečnosti života zeměkoule i k dalším dvěma plodům v troj jedinečnosti celkové dimenzi přírodě. Vše je to přírodní tvorba třech potomků z vědomí první tvorby z galaxie, zrcadlově k obrazu k první jedinečné boží matce zrozené z dění, dějství, vzduch prázdna a naplnění. I boží matka byla na počátku všeho samotné dítě v dimenzi vejci, které hledalo v dění, dějství v nudě samo sebe, začalo si hrát dítko ve jméně panna Marie se svým vzduch prázdnem i s naplněním, supernovou se pak stala paní svatá Marie první, evolučně dospěla v opravdovou ženu v galaxii, narostlo ji vědomí i prso životně důležitá příroda pro dění nakojení třech zeměkoulí jejích třech dětí. Hlavním bodem jejího galaxi vědomí i prsa byla jemná, přírodně choulostivá hvězda dění, dějství, která se také evolučně vyvíjela i rozmnožila do troj dějství jedinečné životní tvorby, začala matka příroda tvořit i se svým vzduch prázdnem v kruzích i se svým minerálním naplněním za pomocí svého planetárního souhvězdí, vše to bylo a je její životní vědomí, tím vším také celou svojí přírodu v důležitém dění, dějství kojí minerály i energií spalováním i svým tlakem vzduch prázdnem, vše v jednom celku ožilo v přírodních kruzích jelikož je to opět důležité dění, dějství. Matka boží, matka příroda čili bohyně nejvyšší Gaia kojila své tři děvčátka tři své plody svojí troj jedinečností z prvopočáteční jedinečností menší minerální hvězdy staly se děvčátka prvopočátečními zemskými jádry, troj jedinečnosti dosáhly až ve tvorbě navrstvováním přírodními kruhy za pomocí jemnější hvězdy probuzení, která se v evoluci odtrhla od minerální hvězdy naplnění od zemského jádra přeci, pak opět bylo dění dějství vzduch prázdna v přírodních kruzích, společně se tvořila druhá jedinečnost až do podoby Kronosovi hvězdy pevnější struktury přeci, kde již konala i jeho troj jedinečnost i troj dění dopomohli i planetární srážky k rychlejšímu navrstvování do rychlejšího ztvárnění další jedinečnosti, myšleno tímto posledním souvětím je dimenzi výměna v kruzích Pluto, měsíc titán, měsíc u tvorby zeměkoulí, při prvním dějství bylo vše tak rychlé, jako myšlenka ve vědomí savce, v rámci celkové tvorby obdobně se tvořily planety i ostatní, jako součást biorytmu matky přírody, dle minerální potřeby v evoluční tvorbě samotného nejdůležitějšího plodu zeměkoule. Když se vrátíme v textu svatém ke třem plodům ke třem děvčátkům již v evoluci pak ke třem zeměkoulím v Atlásově podobě, za asteroidovým pásem jsou další tři děvčátka v přírodních kruzích u Saturna stvořené ve jménech Rheia, Diona, Tethys přece, jejich bratříček měsíc titán je láskou v minerálech obalován, pomáhal sestrám z obou stran, pomáhali si všichni současně, k vytvoření přívětivého prostředí pro další evoluci další jedinečnosti do tvorby další troj jedinečnosti nebo v troj jedinečnosti už zůstal, proto savec dostal dimenzi vědomí, aby ukázal v dění dějství, bohům či titánům co dál, úkolem hlavním byl rozmnožovací akt vědomí provázané další hvězdou tvorby a to je důležitý fakt. Zeměkoule se točí v kvantové ležaté osmičce před točícím se sluncem, kdy ležatá elipsová kvantová osmička dráhy zeměkoule je nespojená v osmičku (jedinečnost zeměkoule je přírodní magnetická středová rotace a točí se díky ní v dimenzi ve své ose), ale naopak rozdělená jedinečností měsíce obíhající plod zeměkouli ve stejno rodovém jménu Titán u planety Saturn, který je symbolem vyvrcholení naplnění se vzduch prázdnem jako vejce v lůně asteroidový prstenec kolem něj či muž v lásce spojen v ženské pochvě připraven k naplnění její vzduch prázdné dimenze, pro tvorbu dalšího přírodního živého vědomí přece, potomek v rodokmenu hvězd matku přírodu povznese výš k procítěnějšímu životnímu smyslu přec. Saturn je velkou součástí celkového planetárního biorytmu matky přírody, v dokončeném dění, dějství v evoluci savce i člověka jako takového, je obrazem i zrcadlem života prvního přírodního pilířového podstatného i základně probuzeného v dimenzi vejci pak zde na plodu matky přírody zde na zeměkouli, minerální prstencový asteroidový pás je naplnění pro středové vejce Saturna, jako celek v logicky smyslném názvu je již muž a žena v sobě, ať už obrazně řečeno či v oboustranném smyslu je to spojení Adama a Evy, kteří tvoří planetární či hvězdné potomky. Pokud pohlédneme na celkový přírodní údiv, po celkové přírodní evoluční tvorbě v dimenzi vejci se narodily dvě děti žena a mužské dítě v sobě už, ale ve smyslu dospělosti, tak zvaně svatá Marie držící ježíška v náruči nekonečného vědění hvězd, mysli ve hvězdách a v životních kruzích aneb chovaný v náruči vzduch prázdna následně hned kojen minerálním naplněním.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *