Pekelný Drak

Poslední pozůstatkové porovnání hvězd i viditelnou cestou pro sesunutí planet jest, ve tvaru draka s otevřenou tlamou, pro Saturnovi měsíce Gainého planetárního srdce, nejsou hvězdy jen leteckou drahou, ale přírodní obnovou, poletí k zeměkouli měsíčky Rhea, Diona, Tethys řádně za sebou, potkají se s Titánskou hvězdou, ohňovou fontánou rozžhavenými minerály do tvaru koule opětovně ztvárněnou, samotnou nejvyšší bohyní Gaiou. Vzduch prázdnem křtěným Saturnem od jejího minerálního ztvárnění začne i nové naplnění ve zmenšeném ocase za čas bude nových vnuček přece jen u Saturna opět lítat životním kruhem. Toto poslední titánské souhvězdí je ukončení i prehistorie, začne se v minerální podobě, jelikož se při potyčce s titány dostali i satelity do rozepře, upalovali satelity poslední hvězdy vědomí lepší naděje, jelikož titáni se snažili držet svůj plod zeměkouli stále pohromadě, od posledního Ježíše který vyhasnul ve hvězdách hned po prvním upálení v satelitní zlobě, uhynuly i hvězdy vědomé ostatní svaté současně, elektrostatický lidé čili lidé v elektrostatickém světě tady dole na Atlásovém poli pokračovali ve svém hněvu, věřili více svému vynálezu nežli v základní vědomou přírodu, vypálili dimenziální přírodní průchodové vědění ve hvězdě postupně, uzavíral se průchod v přírodní bráně, přicházelo se o hvězdné evoluční hvězdy v domině, zhasínaly hvězdy svatého Mikuláše následně po tom i Mojžíše, o dalších souhvězdích raději už nemluvně, dostalo se vše až k Anup podobě, ještě že nezapočal Aker už v porovnání všech hvězd dohromady, to jest i brána pro počáteční hlavu draka, pádu prvního měsíce, pro stvoření měsíčního kamene či ve stvoření hvězdy nové srazí se dva měsíce, po té přiletí i měsíc třetí, potěší to Mars i Venuši, bude pokračovat potomek v synovi i dceři na plodu Gaii zeměkouli, což je potomek její další planetární. Nyní zůstaly už jen hvězdy v planetární podobě v poslední šanci k nápravě k hvězdnému vědomí savce navraťte, než titánská rodina započne návštěvu v Kronosově poslední hvězdě v dimenzi započatou i z druhé strany dimenzi vejce vedenou od Marsu přece k zemskému jádru. Když se Titáni objevili ve svých titánských hvězdách hvězdně, převzali si vše nevině, ale vědomě i ve vědomí savce u ostatních ve smyslu vypuzení elektrostatických signálů v hlavě přírodním smyslem, ač o vše přišli hvězdně, ještě že je tu máme, stálo by tu vše již nehnutě při úplném úmrtí svatého Mikuláše, lidé přišli úplně o všechny savce i evoluční hvězdy od pravěku stvořené, už jen jeden dinosaurus má v hlavě ve vědomí vzduch prázdné magnetické přírodní pole dění, dějství pro stvoření savce, ve jméně svatého Mikuláše, Anubise, boha vzkříšení jen přece, letí na něj i měsíční kámen stvořen v době ledové, který je naplněn také magnetickým prouděním stejné polarity tak jako v době prehistorické, při znovuzrození zeměkoule do lepší evoluce, přibližování měsíčního asteroidového kamene v životních kruzích k zeměkouli již samotné, je zřejmé, že dochází k obnově ve zpětné evoluci již už dávno stvořené. Lidé přišli o všechny savce i ve vodě s přirozeným magnetickým polem, jenž výrobky lidmi milované, vyskakují z moře, elektrostatickými signály střílí lidé už i po sobě, ač hvězdy přirozené přiřazené v evoluci k obrazu boha se savcem, vyhasly úplně všude, díky lidské hloupé hlavě, sestoupili titáni, aby je sjednali k nápravě a vedlo se vše nejlépe k přírodě, jelikož jsou stvořitelé a k lidem jsou od jakživa spřízněni se vším všady ve vědění za dimenzi vejcem. Nejvyšší bohyně Gaia - Rheia se svými titány ve vědění v jejich planetárním vědomím ve troj jedinečném ležato osmičkovém smyslu ve středovém uzlu rozhodla, zachovala se shovívavě, pár hvězd rozdala zpět, při vzkříšení prvního jedince, od kterého povede vzkříšení i další, jelikož započala se vzkříšením u něj přec, stačily jí síly přírodně, aby prorazila i kyber plazmu až k zemi ke svému plodu k zeměkouli, aby se lidé naučili co souznění jest, aby si život zachránili do savce zpět. Titáni na zeměkouli celé chtějí ve své skladbě přírodní opět dovést lidi k zamyšlení, jak opět započít zcela v přírodní souznění, jelikož dochází i ke vstřebání celého dimenzi vejce, jelikož minerály se mění v prach v proudu elektrostatických výbojů a nejvyšší bohyně Gaia matka příroda má za dimenzi vejcem prachové výfukové plyny už nestíhá ani naplňovat svoje biorytmy. Dočká se snad, aby i savci v mořském Titánovi byli zase hvězdně vidět, titán Pontos vodní křtitel vyhodil vidle, začal svou planetární hvězdou mořskou, skončil zde po údivu, dostal hvězdu zcela suchozemskou, ztratil asi i tu Neptunovou, převzal tedy minerálního trojzubce, po sléze jej raději předal matce přírodě nejvyšší bohyni Gaie, ač vyhasly i hvězdy vodnáře, začneme tedy na souši jen přece.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *