Padající Hvězdy, první oslavovaná svatá Lucie, následovnice bohyně Isis (Eset) před obnovou vědomí hvězd

Jak sami dobře víte, svatá Lucie, vše myslela vždy dobře. Kdysi dávno před mnoha časy, zlé děti obdarovávala kameny, aby uctila i Kronosovi minerály, nebo Rheiny čerty z dětí snad aby se narodily, toto si jen baby u potoka povídaly, ač svatá Lucie je chtěla do vody více ponořiti snad znova je i pokřtíti, některé děti tak zlobili, že je bylo třeba déle křtíti neboť ať se stanou vodníky, přeji si nebo je změním na děti krkavčí do roka a do dne se jejich duše projeví a zpět je promění, napravovali se i jako vodníci, hlídali dušičky, čekali na nové hvězdičky. Méně zlé dětičky dostávali kamínky, jelikož přicházeli o vědomí něžné, přestali být hodné, přicházeli o hvězdičky svaté, které padali přes nebesa k zemi. Dnes svatá Lucie a její Rheia v tomto prsty již nemají, hvězdy k zemi padají a vyhasínají, když lidé ve vědomí umírají, jelikož vědomí je choulostivou přírodní záležitostí v souznění, i když se rozdají matkou boží, v dění, dějství se v obraze uzavírají, není čistého přírodního proudění čili i souznění, celé rodokmeny hvězd pak padají k zemi, Gaia jim již nedokáže dát energii vzduch prázdna ani zdraví minerálního vstřebávání zanechané v mozaikových kruzích za pomocí i Rheina kázání, vše pak hvězdně přemísťují, pokud elektrostatiky nikde není. Hvězdy i padají k zemi, když lidé ve vědomí vyhasínají a stále dokola umírají pod vlivem elektrostatické elektřiny se přírodní kruhy velmi rychle ztrácí a sami sebe probouzejí v živé mrtvé v nadsázkovém řečnění, elektrostatické signály impulsy se jim vědomí rozsvěcí, ale ve smyslu přírodním se to nikdy nikde neuchytí, myšleno v nebi v pekelném obětí to vše odejde do zapomnění, ač není vepsáno v mozaice přírodního dění vaše životní cesty, nejsou tedy ani pevné přírodní struktury v pekle Vás čeká jen rozplynutí, Vaše smrt i ortel zapomnění Vám dozajista učiní elektrostatický podpis, společně pak v nejhorším i s celou zeměkoulí, když se na chvilku vrátíme zpátky do vašeho splynutého žití Vaše životní kruhy potrhané titáni i jejich matka boží mají, v přírodním smyslu mnohdy již i nečitelné ke hvězdnému probuzení, tak minerály používají už jen na doplňování z velkou ztrátou už titáni netvoří přírodní obrazy v souznění, jen do elektrostatického rozehřátého kotle své souznění i minerální dějové mozaiky lopatou hází, aby naplňovali nesmyslné dění dějství pod vlivem elektrostatické signální plazmy v nebi, proto Gaia a Rheia je za mrtvé prohlašují, hvězdy jim už ani netvoří, jelikož lidé zavrhly všechny pranostiky i přírodní skutečné jevy, nechápou souznění, raději tedy lidé strčí prsty do elektřiny či elektrostatické signální nejistoty, říkají si a poslední svatí v souznění společně s matkou boží zavrhují, kteří dnešní dobou dokonce hlídají hvězdy planetární čili celého biorytmu zde ve středovém vědomí matky přírody matky boží svaté Marii první v obrazech vyskládaný už pomalu nejvyšší bohyně matka boží hledá Kronosovi hvězdy, jedna se nachází v zemském jádru v naší drahé zeměkouli, což je dimenzi vědomí silnějšího souznění na poměry přírodní dimenzi titánky nejvyšší bohyně Gaii je to ještě malý, potřebuje vědět zda vůbec žiji, proto se léčí, což by udělal úplně každý, v jejím lůnu se už nerodí ani děti.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *