Odkud pramení největší katastrofa

Dle posledních čtení v předcházejících dějství v jednotlivých dílech, jste se dočetli nejen o jednotlivých před epochami, nejen o lásce dvou lidí či rovnováze svatého Mikuláše a třech ženách, kteří navrátí životní kruhy i svátost ve hvězdách společně s titány, ve smyslu epochy které nastanou, nastali a budou, ale i o skutečném pravdivém dění a dějství. Největší katastrofou je elektrostatická magnetická elektřina, kterou produkují satelity i vědomí elektrostatických magnetických elektro biologických lidí „umělý lidé bez hvězd, ne – savci“, díky těmto vlivům a působení elektrostatické magnetické elektrické plazmy, které vysušují, pálí a mění minerály v prach jak už na zeměkouli tak i na měsíci a celkově ve stejném smyslu to narušuje souznění proudící ve vzduch prázdnu a pohybující s celým planetárním biorytmem matky přírody přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšší Gaia i Rheia, které pak následně nemohou tvořit díky úbytku minerálu v souznění přírodní kruhy ať už tady v našem blízkém planetárním biorytmu či ve vzdáleném planetárním biorytmu za kruhem jednotlivě v přírodních kruzích sestavenými tělesy, vypadajícími v podobě meteorů či malých planetek po tvorbě nejvyšších bohyň Gaia/Rheia a jejich synů vyšších bohů Kronose, Uranose a Pontose. Ve vzdáleném planetárním biorytmu se následně přírodní dimenzi titáni nejvyšší bohyně Gaia a Rheia nedostanou svými přírodními kruhy v souznění s přírodou čili s minerální tvorbou ve vzduchu prázdnu, se nedostanou či nedosáhnou ke tvorbě jiného dění a dějství – Chaos a to ani dimenziálně ve svém zakončení v podobě galaxie, místo toho padají díky satelitům s přírodními kruhy směrem k zeměkouli, což znamená, sráží se směrem k zeměkouli celý jejich planetární biorytmus zpět do galaxie a to již bez ohledu na hvězdy, úbytek hvězd by vše akorát v přírodních kruzích urychlil do absolutního konce této zeměkoule do vzniku galaxie a následně obnovení života do zeměkoule zcela přírodně nové. Prioritou tedy není láskyplná epocha těch správných zamilovaných lidí, kteří vzájemně na sebe navazují přírodními planetárními kruhy v dění i dějství společně s vědomím a hvězdami, jelikož tvorba svatých či nižších bohů v dění dějství, je pouze na udržení základních přírodních kruhů nebo k pokračování života a života pokračujícího do tvorby dalších plodů zeměkoulí v dimenzováním růstu díky hvězdám a souhvězdím, které matka příroda přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia/Rheia tvoří pomocí růstu savců jejich vědomí provázané s přírodní hvězdou rostoucí ve smyslů souhvězdí jejich generace a generací následných, vše je samozřejmě v souznění s přírodou. Proto všechny texty všech dílů, je ve smyslu neustálého opakovaného čtení porozumět, že základní chybou jsou morseovka, antény, satelity a to ve všech smyslech nedění, ne dějství - ve smyslu záhuby celé zeměkoule. Zastavení pádu asteroidu, Pluta či Měsíce, je navrácení přírody a to ráznými kroky a to především sundání či sestřelení satelitů a vše co způsobuje vysušování a pálení minerálů i vody, jelikož příroda i na toto je velmi choulostivá a za posledních 35 let se změnilo již několik miliard tun minerálů v prach a vysušilo se několik miliard litrů vlhkosti ať už zde na zeměkouli tak v celém planetárním biorytmu a rovnováha už není přírodně absolutně žádná. Začít se musí již dnes, někdo začít musel, již nyní je pozdě, aby s tím začali generace budoucí. Veškeré texty ve všech jednotlivých dílech je potřeba mít v neustálém čtení stále dokola ať už teď tak do budoucnosti, amen. Budou se řešit jen věci od roku 1860 do roku 1994 úplně všechny události a potom až od roku 2013 do pádu měsíce a to úplně všechny události jen ve věci satelitového vysušování a pálení minerálů a vlhkosti, zabíjení vědomí a tak si přeje přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia/Rheia a její synové titáni Uranos, Kronos, Pontos, Atlás budou trestat i přes elektrostatické sítě budou trestat nadále i ty co se sami trestají používáním satelitů do formy záhuby a to do té doby než sundají satelitní lidé satelity, protože od roku 2013 se již ví že vše bylo před rokem 2013 do roku 1981 vedeno v kybernetice a hlavně svatí přes přírodní hvězdy a ještě v ranějších dřívějších obdobích "satelitem" anténami atd. Satelity dokážou veškeré dění, dějství znehodnotit, titáni již dopředu vědí, jaké bude dění i dějství z paměti i mysli ne – savců bez hvězd, proto již životní bádání titáni nemají a satelity nechtějí, jelikož všechny i zdravotně zahubí.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *