Nepochopení svátosti, svatých hvězd a hvězd předků

"Německo ve druhé světové válce (nepochopil nikdo nic a převládl materialismus, zabíjení přírody a přírodních kruhů, vraždy vědomí za pomocí antén /nyní si lidé vědomí berou vědomě pomocí satelitů a zmenšují se díky tomu životní kruhy slunce, měsíce a znovuzrození hvězd - života na zeměkouli v přírodních kruzích započne bohyně nejvyšší Gaia pádem asteroidu/, zabíjení svatých, ale jak jsem již psal druhá světová válka už neměla ani vůbec být, ale materialismem se pokračovalo už od dob, kdy prohrála Konfederace v Americe), Němci nepochopili od matky přírody od bohyně nejvyšší Gaia, že měli chránit svaté, jelikož měli zachránit úbytek hvězd, mysleli si po nepochopení, že když svaté budou vyvražďovat, že se hvězdy opět navrátí z jejich mrtvého vědomí, ale pravdou je, že je měli chránit a navracet k životu, jelikož hvězdy jsou tvořeny přírodním kruhem z přírodně čistého, zdravého vědomí svatých i lidí samotných, kde si lidé svým dějstvím, děním přes matku přírodu, zapisují v podobě souznění s přírodou svůj vlastní život díky svému svatému dění, dějství. Díky materialismu, se nechali unést lidským povahovým chtíčem pro zjednodušení života a zapomněly úplně na podstaty životních kruhů, jak byl život na zeměkouli přírodně stvořen pomocí matky přírody bohyně nejvyšší Gaiou a hvězdy lidé zabíjeli v podobě již antén, vysílaček, později satelity – elektrostatickými sítěmi, Unie po druhé světové válce zabavili Enigmu a společně s Rusy pak vědomí s hvězdami dobili vypuštěním Sputniku, kterými si sebrali a zabili lidské vědomí tím pádem i hvězdu, která chránila samotný lidský život, jako poslední nejlepší možnou evoluční přírodní bytost pro zachování života na zeměkouli a chránilo to i samotnou matku přírodu Bohyni nejvyšší Gaia a její syny boha Uranose a Kronose, kteří všichni společně tvořili přírodu i živé v souznění s přírodou a pomocí hvězd si tvořili pomocníky k udržení života na zemi a životních kruhů, aby nemuseli započít s navrácením přírody od galaxie, která by vznikla po pádu asteroidu o velikosti čtvrt zeměkoule, po pádu měsíce a merkuru do slunce a slunce do zeměkoule. Díky tomu, že člověk je poslední evoluce k obrazu samotné matky přírody, vývoj člověka společně s vývojem hvězd v podobě dokončení souhvězdí, která matka příroda bohyně nejvyšší Gaia propojovala přírodními kruhy i ve svém vlastním těle v podobě planet což jsou její přírodní kruhy a vědomí - hvězda rozdělovala planetární kruhy, aby se nesrazili planety k sobě a nemuselo se opětovně s životem na zeměkouli započít od galaxie. Samozřejmě u zvířátek, byli hvězdy spálené anténovým prouděním, ještě dříve než u lidí, pak všechny souhvězdí díky satelitům začali tak rychle mizet od 1900 už anténovým prouděním, ale bylo hvězd a souhvězdí naštěstí natolik, že jsme mohli žít, alespoň dalších 100 let, teď nastal konec světa. Zabili a vypálili vědomí – hvězdy předků, svatých, andělů, bohům pohanským, vzdušno duševním v přírodních životních kruzích, vědomí – hvězdy zvířat pomocí satelitů, které je i vysušovali, proto zabili i bohy vláhy, které tvořila matka přírody bohyně nejvyšší v souznění s přírodou a vždy každému bohům, svatým atd. dělala souhvězdí, aby tu i byli a hlídali životní kruhy společně s ní. Kdo pokračuje v ničení přírodních kruhů či je fanaticky nemocen elektrostatickou elektřinou či elektro výrobky, je materialistický kybernetický satelitní blázen a díky nim spadne asteroid, měsíc a slunce což jsou poslední životní kruhy, které život na zeměkouli uzavřou a otevřou v podobě galaxie až k znovuzrození zeměkoule, Adama a Evi."

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *