Láska, srdce a hvězdy

Láskou v srdci oplývám, hvězdičkám jasným požehnám, svaté Lucii se odevzdám, jsem jejím blahem okouzlen, do ní samotné zamilován tělem, i ona v srdci děti nosívá, v jejím lůnu se zrození opozdívá, za vše může dnešní doba, i když žádné své dítě nemá, svatý Mikuláš dětem věděním přispívá, s dětmi pak svatou Lucii objímá, ve hvězdné andělské lásce jsem se svatou Lucií spojován, s archandělem Luciferem pekelné kostky pro hříšné duše v pekle nechávám, spravedlivý rozsudek necháme na matce boží i andělským našim hvězdám, matka příroda nám dala dar, láskyplný vztah v životních hvězdných kruzích v dějství společně spojován, v romantice díky bohu nebeskému Uranosovi prožíván, básně či úryvky v lásce i ve hvězdách Vám ve svatých jménech povídám, svatý Lukáš Mikuláš a svatá Lucie Marie čili Adam a Eva jsou středem, můžou trestat jakýmkoli směrem, jsou jediným přírodním vědomím země, čeká se na narození ježíška v betlémě, z těchto dvou svatých nutně, aby navázali pokračující kruhy životně, aby nezhynul biorytmus matky přírody v jejím obrovském těle a nebyl započat obnovou opětovně, nejprve svatý Mikuláš a svatá Lucie musí potrestat všechny hříšné duše na tomto světě, kteří již nejsou na zeměkouli vázáni přírodně.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *