Kvantová příroda

Počátek kvantové přírody. Na počátku pátého dílu v úryvku, jsme si psali o třech cestách k vývoji i vedené v dimenzi kruzích ve smyslu evoluce směřováno vše k životní tvorbě ke třem zeměkoulím. Vzhledem k tomu, ač titáni nedošli k úplnému dimenzi dokončení v životních dimenzi kruzích ani k dokončení třetí zeměkoule, bohužel oni nevědí, nemají zatím ani vědění, jelikož ke třem zeměkoulím řádně v životních kruzích ani nedošli ke konečnému dění, dějství, zda z dimenzi kruhového trojúhelníku třech biorytmů čili třech super organizmů, jsou schopni odrazit další dimenzi kruhový trojúhelník k dalším třem zeměkoulím, jsou toho dojmu, že to již bude jen ve čtvrtém smyslu jen dohled od přírodní dimenzi titána nejvyšší bohyně Gaia a v pátém smyslu či vědění dohled od přírodní dimenzi titána nejvyšší bohyně Rheia, takzvaně jejich světy souznění, nebo oni sami pak tam někoho hodně daleko potkají možná sami sebe úplně stejné, ale to až při dokončení třech zeměkoulí, to je jejich dimenzi pilíř. Dále pak "titáni" povídají, můžeme vše sledovat ve smyslu třech super hvězd tři slunce super Gaino oko.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *