Konec doby Kvartér a konec doby Neogén

Dle planetárního porovnání - dle životních kruhů matky přírody bohyně nejvyšší Gaia v souznění s přírodou, směřuje vše díky satelitní elektrostatice, v dění dějství přírodního smyslu, do směru k supernově a k velkému třesku, a to hlavně díky elektrostatickým elektro biologickým lidem, kteří si upálili vědomí a současně hvězdy přírodní pilíře, tyto životní kruhy v souznění s přírodou směřují zpět ke tvorbě galaxie, což je hlavní životní vědomí v kvantové elipse se třemi stranami kvantového trojúhelníku. Životní kruhy, které se uzavírají směrem ke středu, tvoří dobu pravěku, jelikož satelity vypalují přírodní mineralizaci na prach, přírodní vědomí a elektrostatické signály proudí skrz naskrz už i planetárním biorytmem, tak jako prochází elektrostatické signály skrz zdmi či pancířem a všemi možnými materiály a probouzí tím i titána vyššího boha Kronose do živějšího ztvárnění a matka příroda ho už kojit nestačí, proto mu ostatní Titani jeho bratři i matka přírodní dimenzi Titan povídají „ Kronosi milý důležitější je přírodní vědomí nežli elektrostatické pulsující minerály, které ti ze života následně vyhasínají a život ti zkracují, už ti nejde ani o navrácení i tvých dvouuch plodů zřejmě, je tam i tvá druhá troj jedinečnost v počátku, zjednodušeně jde vše přírodně po splátku, proto doba Kvartér která je ještě ke všemu vysušována satelity, elektrostatickou elektřinou, již také skončila, já to všechno chápu, ale jsem celý ve zmatku, tenkrát za starých časů, byl jsem nějaký zpomalený jako film na pásku v životních kruzích hynu, asi potřebuji novou plínu, poslouchej svojí matku přírodu, ona i ve vědění ze své evoluce, vše i přírodně urychluje, není to vše jak v prvopočátcích prehistorie a tento týden nastala doba Neogén, chceš být nově přírodně zrozen, matka příroda to umí okamžikem, supernovou, jako mrknutí okem, budeš živ ve smyslu trojitém, sic pomalém, ale času je dost nic ve zlém, zachovej se k ostatním generacím čestně, s matkou přírodou bohyní nejvyšší Gaiou povídej si dlouze, spinkej hajej ty moje batole se svým synem polo titánem Atlasem si hrávej a pěkně ho hřej., titána vyššího Boha Pontose mi raději přenechej v souznění bude stejně stále zrozen, dopomáhej mu jeho bratře Kronosi a buď jemný přírodně, ruku mu nápomocnou podej, zachovej se shovívavě přece pro něj, solnou planetkou mu už nepřidávej už tak je uplakaný, raději se na něj usměj., neřešme tuto dobu prehistorie hej, ukončoval se tam jiný děj, život zvrhlý, byl přece celý ukousaný, ach ten řetězec potravinový, všežravcem jsme dokončili přeci evoluci naši, ten si vybral pak sám čeho je dosti. Nyní započíná doba Paleogén a zas a opět jsou v tom satelity a elektrostatická elektřina, která vše bude vysušovat nadále a tuto dobu zkreslovat až do posledního konce, kdy trpělivost matky přírody přeteče a probudí opět dimenzi vejce v supernově, což je rozsvícení dimenzi hvězdy dimenzi polárky a promění vše zpět v evoluci v plnohodnotné savce. Dnes, aby i svatý Mikuláš svou matku vánoc čili manželku i svého nenarozeného potomka obaloval stále přírodním láskyplným citovým vzduch prázdnem, aby vůbec potomek hvězdu s vědomím měl, už v matčině lůně, ve společném přírodním děni, dějství aby sílila i hvězdná vědomá životní přírodní kruhová dimenze a narostla opět, alespoň na pětatřicetiletou sílu a přivedla vše opět k přírodnímu životu, tak jako Adam a Eva v jednoduchém u jabloně s plodem u vánočního stromu s jablkem či šiškou jako zasetí nového života semenem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *