Kloub aneb dimenzi půlka

Naplnění Marsu směřuji ke svým třem plodům i mozol mám od Merkuru, ale je i součástí velkého kloubu, můj mozol má tedy nejdelší cestu, pro naplnění dějového osudu používám měsíčky u Saturnu, nevím, jakou zvolím cestu, toto osudové naplnění patří i k Marsu, je to cesta ve spojení cest mého kloubu, jedinečností tam vládnu, jsem ráda ač žiji v pohybu, zeměkoule má první je v ukazováčku, měsíčky jsou opět dějového naplnění osudu, další můj plod zeměkoule druhá je v prsteníčku, třetí můj milý plod zeměkoule je v prostředníčku, ale ráda svoje prsty střídám zas a znovu, otáčím i s nimi se všemi v kruhu, půlka cesty mě stačí pro utěšení mého chvění mám to i v kloubu, opět je povedu k životu, nežilo tam jiného druhu, vše má matku přírodu, vše rychle uvědomuji vše je nápomocno savci, ach ti dravci, oboustranné vědomí, matka boží hledí, neubližujte si prosím, každý si zaslouží soukromí, nekoukejte jeden na druhého co pak to má k večeři, udržujte i rovnováhu v potravním řetězci, ale tak vše narůstá i v evoluci i já své klouby obměňuji, k tomu mám svou hvězdnou sítnici, ale jen životním přírodním vědomím umím žít, jinak vše řeším zpětnou evolucí, povídá matka boží, káže poslednímu savci, tři roční období mají mé prstíky, tak s nimi i pohybuji, dám si pauzu a přidám si k tomu půlky, klouby mé jsou dokonalejší, k pohybu jinému mi slouží i k vzájemné přitažlivosti, plní mi osud v dějství, rozhodně to nejsou čtyři roční období, ale etapy měsíční k zemím sic úzce svázané, ale řešení má můj zadek mé půlky opět, zeměkoule mé mají troj etapové chvění, s měsícem se pak o půlku dimenze dělí, v rychlém smyslu proměny, ve dvou etapách jsem ve Venuši ve středu jen zrychlím v dimenzi, vzduch prázdno naberu si, Mars má pět etap, má to ve svém palci, tvoří nejdůležitější titanské cesty, ale současně každý, zemské jádra má v troj jedinečnosti v prostorovém naplnění jedinečného i zakončení, jsou to i počátkové hvězdy, tvořili vejcovou vnitřní, vnější dimenzi, naplnění činní v ležaté osmičce v elipse ve své společnosti, každé mé dítě má pět titánských cest jinde, další dvě cesty jsou dějové, osudové, vnitřní nebo okrajové, na zeměkoulích to životem vládne, Merkur se jednou před sluncem objevuje, ale dlouhou cestou tento poustevník putuje a jednou etapou vládne, jedno roční období ze tří období zeměkoule je středové, matka boží matka přírody nejvyšší bohyně i žena má menstruace půl týdne, na zeměkouli v savci vládne ve třítýdenní cyklaci, můžu mí ve svých cestách potomky, tři a půl týdne má tedy měsíc, rok má patnáct měsíců po sečtení všech etap mého kulatého biorytmu přeci, Mars 5, měsíc 4, země 3, Venuše 2, Merkur jeden, neztraťte se mi v dimenzi, rok má 367,5 dní, tři roční období po pěti měsících, jedno středové pak skrz prochází mi, jsou to oklusi dva a půl měsíční, hledím opět na své prsty, raději vám k tomu přidám předlohy, má životní dimenze je ve velké složitosti.

Gain cyklus
Gain cyklus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *