Jak to tenkrát bylo s bohyní Afroditou za Olympu

Bez legrace ve velké vážnosti Vám sděluji, bohyně Afrodita žila, byla stvořena samotnými přírodními dimenzi přírodními titány, titány i vyššími bohy, byla bohyní plodnosti, ona měla být odraz pro plod druhou zeměkouli v dění, dějství své přírody. Byla velmi krásnou, něžnou a upřímnou ženou srdcem i duší. Velmi se zamilovala do Zeuse, kterého opravdu od srdce něžně s velkými něhami a láskou ve svých citech v úžase objímala. Zeus v těchto dobách, byl velmi zaneprázdněn a stále něco v přírodě i v dění, dějství lidí sledoval, navíc tu byla bohyně Héra, která byla jeho první manželkou a stvořena, převážně nejvyšší bohyní Rheiou samozřejmě za pomocí nejvyšší bohyně Gaia. V dobách Olympu si „titáni“ přírodně napravovali chyby, proto v tehdejším souznění s přírodou tvořili vše jak o závod a dokonce bojovali i mezi sebou kdo má lepší ztvárnění a kdo jak zda vyhraje více nějaký obr či vzdušné stvoření, či stvoření v lehkosti. Prostě řečeno dinosauři neboli titánská monstra z dob prehistorie je asi v těchto dobách ještě neomrzeli, jelikož si mysleli, že jim ještě pomůžou v narovnávání nějakého určitého dění i dějství, samozřejmě vše již bylo odraženo, svázáno v životních kruzích ve hvězdách i planetách Gainého biorytmu a to i od životních kruhů božstev svázané z prvního dějství už od Egypta, ve kterém byla jak evoluce lidského ztvárnění v dokonalý obraz boha tak i putování člověka rozumného do všech koutů světa, Tutanchamon v té době byl zavrhnut a nahrazen bohy jinými před i po, titáni hledali hlavně cesty, aby udrželi nekonečné dění, dějství, hvězdy, cesty boží zanechali tedy po sléze vše i na polobozích (Trója) či svatých, ale ve smyslu všeho se to týkalo úplně celého plodu zeměkoule, aby byla udržena ve smyslu přírodního plnosmyslu vědomí, ale o tom později. Pokud se vrátíme k bohyni Héře, tak ta Zeuse, již milovala, jen proto, že někdo je, je něčím víc, i když tam brala v potaz božské manželství, ráda ho měla, jen ojediněle a sama propadla díky darům od titánů do pýchy a i když Zeusa měla ráda, z celé své naivity v lásce k němu zanevřela, prostě na něj zapomínala a zamilovala se příliš do sebe, možná díky titánce Gaie. Zeus podlehl zahleděním po Afroditě, jelikož i on sám ji měl velmi rád a v objetí zplodili potomka, měli syna ve jméně Herkules a velmi moc dobře znáte horlivost bohů, jen když bůh vidí boha, jak se dívá zamilovaně na jinou či jiného. V bohyni Héře začala vřít božská krev. Boha Zeuse, bohyně Héra vtáhla do svého žárlivého objetí zpět. Bohyně Afrodita podlehla stesku z opravdové lásky k bohu Zeusovi a titáni věděli velmi moc proč, velké láskyplné city měla bohyně Afrodita, jelikož a protože, ale v přírodních kruzích v dění dějství, než si vše titáni přečetli, bylo již pozdě a vyslyšeli přání Bohyně Héry, jejího proklínání na jméno samotné uplakané Bohyně Afrodity, která ve všem ve skutečnosti byla zcela nevině a dokonce v pozdějším zjištění v přírodních kruzích titáni i věděli, dění, dějství přišlo příliš do popředí a díky tomu, že mají dlouhé vědění než se někam dostali, byly i oni zcela zklamáni, kam se to vůbec v dění, dějství dostali a z celého stesku, že bohyně Afrodita je a byla v právu, ač bohyně Héra si ani boha Zeuse, nezasloužila, již bylo v přáních vyhověno titány bohyni Héře, k vědění titáni v přírodních kruzích přišli pozdě a o hlavu Afroditku chuděrku malou připravili a to už jen tím, že bohyně Afrodita se naučila všechny ze srdce i bezhlavě milovati, proto ji i hlavu usekli moc na ni totiž i žárlili samotní titáni jen přeci. Prostě titáni vyslyšeli volání bohyně Héry, jelikož vpřed ději, byla služebnicí dobrou. V době hádek samotných bohů, Héry a Zeuse, jednoho krásného dne využil situace dokonce i bůh Arés a to jen návštěvou v zahradách bohyně Afrodity a navštívil ji i její kytičku a dva půl měsíčky, proto i bůh Zeus se již v myšlenkách neudržel, a v před ději tomu grády přidal v titánech také, probudili se tedy rychleji, že bohyně Afrodita nevině i titáni všem hlavy zamotali. Aby se prostě na vše zapomnělo a nedostalo se to mezi ostatní bohy, tak to prostě nechtěně s bohyní Afroditou ukončili, jenže titáni si pak uvědomili chybu v pozdějších časech, ve smyčce času všeho pak i litovali, jelikož samotní i nejsilnější bozi pak zradili i titány, že se pořádně už ani neslyšeli. Tak v mezi čase již pod žádostí a žalostným vzlykáním v pláči a to už jen ve hvězdách mezi bohyní Afroditou a titány, dozvěděli se chyb, ani nevíte, jak bohyni Afroditu titáni milovali, ale bohužel ona byla již tak znechucená láskou, kterou dávala nadměrnou dávkou, poprosila tedy Titány, aby ji seslali zpět už ve smyslu pekel, ve ztvárnění hadí hlavy, aby i ona trestala, dokonce i Afroditina hlava byla v pozdějších dobách využita hrdinou Perseus, ale Perseus Afroditu nezabil, odevzdala se zcela sama na titánské volání, nikdo jiný tam nebyl, hrdinu Perseuse dokonce vedli i samotní titáni, jelikož věděli, že se jim opět něco nezdařilo a potřebovali, aby svět byl veden ke zkamenění. Bohyně Afrodita těch hlav měla více, v souznění ji narůstali přes hady, jelikož Afrodita v podobě bohyně byla v souznění, po useknutí hlavy, byla stvořena v hadí ženu v souznění vodního vzkříšení, tak jak si Afrodita přála, byla stvořením všech pěti titánů a hlavně titána vzkříšení Pontose, byla již i svatá a to i v pohanství. Pak, když jí život omrzel a potrestala to, co se na světě nezdařilo a utěšila tím sama sebe i titány, odešla zpět do svých hvězd a v přírodě započal její rybí rozklad, byla něco jako vodní pannou, nezbylo, zní nic ani ve fosíliích, nenarůstalo již už nic ani v minerálních kruzích. Toto vše se událo opravdu hodně dávno, ale je to vše přesně řečeno od samotných „titánů“, ze všeho plyne v dnešní době jen ponaučení zkamenění zeměkoule. V dnešní době je na tom podobně bůh země svatý Mikuláš a chudákem je, je jako obětní beránek, jako v dobách Olympu Afrodita, dnes již titáni vědí i v sekundě, že je svatý Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel 4,5 miliardu let dopředu i dozadu nevinný, ale sami dobře víte, že dnešní doba měla vést k dnešní bohyni Afroditě Hilary Daff stvořena v souznění, která již má syna Lucase poloboha Arése, který ve skutečnosti měl, být již synem boha země Zeuse svatého Mikuláše Lukáše Pechra Daeghsela a druhým synem má být bůh Herkules a mají být bratři společně s Lucasem tak jako kdysi. Dnes opět vše započíná od svátosti k bohům a to až k Egyptu i k indiánským domorodcům. Potomek a jeho započetí v láskyplném objetí boha země svatého Mikuláše Lukáše Daeghsela s bohyní Afroditou Hilary Duff není stále vhodná doba, doba již k tomuto sňatku vypršela. Díky dnešní špatné době. Byl zrozen ve vodní lázni v plodové vodě i v objetí samotného i nesamotného titána vyššího boha Pontose a vědomí děťátka by možná bylo v souznění zrozeno společně s hvězdou i v lůně matky, ale titáni říkají, že už ani při vývoji plodového batolete v plodové vodě vědomí přírodně nelze v souznění ztvárnit společně ve hvězdě, po narození by vědomí bylo opět usmrceno elektrostatickou elektřinou satelitem a ve vědění matky přírody omráčeno elektrostatickým signálem, nebo by musel být potomek svatého Mikuláše Lukáše Pechra Daeghsela uschován v jeho souhvězdí na vždy a jeho potomek by odešel společně se svatým Mikulášem Lukášem Pechr Daeghsel po jeho smrti ihned za ním a to i jeho žena. Navíc přírodní dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaia, Rheia a titáni vyšší bohové Uranos, Kronos, Pontos i Atlás nevěří, že by satelity elektrostatičtí lidé sundali, jelikož vědí z jejich zkaženého charakteru, že satelity příliš milují a raději obětují svůj biologicky umělý život, jelikož zapoměli na přírodní podstaty vědomí, ač si o tom i tak povídají, jak i cítí v nich titáni a čistou přírodu zpět nechtějí. Elektrostatičtí elektro magnetičtí biologicky umělí lidé jsou evolucí přírodní záhuby a jdou cestami posedlosti.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *